Avtal samt arbete för femtonåring

2018-07-17 i Omyndiga
FRÅGA |ÄMNE: Avtal <18årHejsan! jag sitter i en knipa där jag värkligen skulle bheöva hjälp . under hela denna period som nu kommer skrivas har jag varigt 15 år . jag har gjort avtal med en man på 80 år cirka att jag ska bli skjutsad i en lyx bil till min skolavslutning med ett avtal på att jag vaktar hans 5 åriga son . annars kulle jag bli skyldig honom 5000 kronor ja för att repetera 5000 kr . jag tackade ja utan mina föräldrars vetskap och började jobba . jag gillade det och tyckte det var bra . då tackade jag ja till ett sommarjobb som trädgårdsmästare för en lön . jag vet inte själv men båda jobben vekar svarta . mina vårdnadshavare vet om mitt sommarjobb och att jag vaktar hans 5 åriga son . men dom vet inte avtalet bakom min vakt uppgift . anställnings intervjun var min pappa med på men det var inte så mycket prat om arbetet utan det vart massa nklagelser mot mig . trots att min pappa ville gå så bad jag honom att stanna pågrund av pengarna jag sågärna vilje tjäna till en motorcykel. nu när jag har jobbat i 5 dagar totalt har jag blivigt förnedrar och behandlat illa och hotat och uppskrämd med båda polis och våld (vittnet finns till viss del ) jag skulle så gärna vilja ha allt detta ur mitt liv och bara slipap det samt få rätvisa att skipas som jag har blivigt behandlad . det finns mer smådetaljer som inte är nämnda . men min slutsatts är att jag skulle vilja säga upp mig utan konsekvenser både för mig och min familj . och att anmäla det som borde amnälas . tack så mycket //
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om jag tolkar din fråga rätt så ingick du först ett avtal med den gamle mannen, som gick ut på att du skulle passa hans son och i utbyte skulle han skjutsa dig i en fin bil till skolavslutningen. Om du inte uppfyllde din del av avtalet skulle du bli skyldig mannen 5 000 kronor. Därefter tackade du ja till ett jobb (med tanke på att du nämner att du är femton år antar jag att det är ett extrajobb alternativt sommarjobb). Du har jobbat där kort tid, men du har blivit utsatt för hot på arbetsplatsen (om jag förstår frågan rätt) samt blivit illa behandlad. När du ingick avtalet med den gamle mannen och när du tackade ja till sommarjobbet som trädgårdsmästare var du femton år, med andra ord var du inte myndig. Myndighetsåldern är 18 år, se Föräldrabalken 9 kap 1 § (här). Jag kommer att gå igenom vad som gäller angående avtal samt anställning för omyndiga. Avtal med omyndigaEn person som är under 18 år kan inte råda över sig egendom eller ådra sig skulder eller andra förpliktelser, jfr Föräldrabalken 9 kap 1 § (här). Som huvudregel kan omyndiga inte ingå avtal på egen hand, utan den omyndige personens förmyndare (oftast föräldrarna) rättshandlar för hans eller hennes räkning. Omyndiga som har eget hushåll får däremot ingå avtal som behövs för den dagliga hushållningen, se Föräldrabalken 9 kap 2 a § (här). En person som har fyllt 16 men inte 18 år (och följaktligen är omyndig) får förfoga över egendom han eller hon har tjänat genom arbete, se Föräldrabalken 9 kap 3 § (här). Dock får man fortfarande inte t.ex. köpa på avbetalning innan man är 18. Arbete för omyndigaBarnet ingår själv avtal om anställning eller annat arbete, men bara om vårdnadshavaren samtycker till avtalet. Barnet får självt säga upp avtalet och, om barnet har fyllt sexton år, utan nytt samtycke avtala om annat arbete av liknande art, se Föräldrabalken 6 kap 12 § 1 st (här). Barnet eller vårdnadshavaren får säga upp avtalet med omedelbar verkan, om det behövs med hänsyn till barnets hälsa, utveckling eller skolgång. Har vårdnadshavaren sagt upp avtalet av detta skäl, får barnet inte därefter träffa nytt avtal utan vårdnadshavarens samtycke, se Föräldrabalken 6 kap 12 § 2 st (här). Detta innebär att den omyndige själv ingår avtal om anställning. Vårdnadshavare får inte ingå sådant avtal för barnets räkning. Barnet får säga upp avtalet utan samtycke från vårdnadshavaren. Bestämmelsen gäller även sommararbeten. Om barnet själv säger upp avtalet tillämpas vanlig uppsägningstid.Vad du kan göra nuAngående avtalet med den äldre mannen skulle jag säga att avtalet inte är giltigt, på grund av att du är under 18 år (och var det även vid avtalets ingående). Om en omyndig har ingått avtal kan vårdnadshavare godkänna avtalet i efterhand. Dina föräldrar vet att du är barnvakt till mannens son, men de vet inte att du blir skyldig honom 5 000 om du inte uppfyller din del av avtalet. När en omyndig ingår avtal som rör en mindre summa, t.ex. när ett barn köper glass, kan motparten utgå från att vårdnadshavaren samtycker. När det är ett avtal som rör 5 000 så är det ett större belopp, varför det är tveksamt om man kan hävda presumerat samtycke. Jag skulle därför råda dig att prata med mannen och häva avtalet, på grund av att avtalet är ogiltigt. När man ingår ett avtal med någon är man skyldig att kolla att motparten är myndig, vilket mannen borde ha gjort. Det finns inget utrymme för god tro, dvs. att man kan hävda att man trodde att motparten var minderårig. Om den omyndige har ljugit och utgett sig för att vara myndig alternativt påstått sig ha vårdnadshavarens samtycke kan den omyndige bli ersättningsskyldig, se Föräldrabalken 9 kap 7 § 2 st (här). När det gäller arbetet så har du ingått anställningsavtal. Du skriver att din pappa var med på anställningsintervjun, och att dina föräldrar vet om ditt sommarjobb. Antingen du eller din/dina vårdnadshavare kan säga upp anställningsavtalet, se stycket ovan om arbete för omyndiga. Om det förekommer hot och/eller kränkande behandling på arbetsplatsen är detta givetvis inte acceptabelt. Om det finns skyddsombud på arbetsplatsen rekommenderar jag att du pratar med skyddsombudet. Du kan även ta upp detta med din chef. Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Fråga om tioårig son som spelat bort pengar utan målsmans tillstånd

2018-06-24 i Omyndiga
FRÅGA |Min tio åriga son spelade ovetandes att det var för äkta pengar bort 19000 på mitt tank kort som för mig ovetandes låg öppet. Google play vägrar betala tillbaka då det är emot deras policy. SEB har tagit emot min reklamation men har inte hört ett ord från dom.Detta var för 3 veckor sedan.Som ensamstående och med en otroligt ledsen son undrar jag vad vi har för rättigheter eller vad vi har att vänta oss.
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst har den som är under 18 år inte har rätt att ingå avtal, detta innefattar även avtal om köp, föräldrabalken 9 kap. 1 §. Ingår en person under 18 år ett avtal utan förälders tillåtelse så ska prestationerna återgå. Pengarna ska betalas tillbaka och produkten ska lämnas tillbaka, föräldrabalken 9 kap. 7 §.Om din son har köpt spelmaterial som enkelt går att ta tillbaka så finns inget hinder för att prestationerna ska kunna återgå. Rör det sig om digital valuta, som man använder för att handla i spelet kanske den redan är förbrukad och går därmed inte att lämna tillbaka. Men av tidigare fall att döma är företagen rätt så generösa vad det gäller återbetalningar som rör köp gjorda av minderåriga. Allmänna reklamationsnämnden har i ett fall uttalat att säljaren ska lämna tillbaka köpeskillingen (pengarna) oavsett om köparen (den minderårige) kan lämna tillbaka produkten eller ej.I första hand bör du vända dig till det företaget som din son handlat med, detta verkar du ju redan ha gjort. Vidare kan du alltid vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och göra en anmälan. Försök att få fram kvitton på köpen och kontakta sedan ARN snarast.Här är en länk till ARNs hemsida.Hoppas du fick hjälp med din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man avbryta ett köp när man är omyndig?

2018-04-30 i Omyndiga
FRÅGA |Hej. Jag är 15 år och lade ett bud på en skärm, säljaren accepterade mitt bud och därmed godkände jag, då har man ingått ett lagligt bindande avtal. Jag ville avbryta affären men säljaren sa nej. Kan jag på något sätt avbryta affären?
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag tolkar din fråga, handlar det om en du har rätt till att avbryta ett köp om du är 15 år och omyndig. I Sverige måste man vara 18 år och myndig för att kunna ingå avtal (9 kap. 1§ föräldrabalken). Innan du har fyllt 18 år kan du egentligen inte råda över din egen ekonomi. Det är istället dina föräldrar som "rättshandlar" åt dig. Det betyder att alla avtal som du ingår, exempelvis när du går in till en butik och köper ett par skor, gör du med dina föräldrars tillåtelse. Även om du inte alltid ber om lov, är det underförstått att du har tillåtelse att köpa vissa saker, som exempelvis kläder. I din situation har inget avtal ingåtts, eftersom du är omyndig. Det betyder att dina föräldrar kan kräva tillbaka pengarna som du har givit till försäljaren, eftersom säljaren inte har någon rätt att sälja någonting till dig utan dina föräldrars tillåtelse. Avtalet är därmed ogiltigt. Det är försäljarens skyldighet att se till att den som hen ingår avtal med är myndig. Om du däremot har fyllt 16 år, finns ett undantag från den här regeln. Det undantaget gäller om du (med dina föräldrars tillåtelse) har ett arbete där du tjänar dina egna pengar. Då har du rätt att fritt råda över de pengarna. (9 kap. 2a§ föräldrabalken). Med vänliga hälsningar,

Vilka regler gäller när personer under 18 år vill ingå avtal?

2018-03-15 i Omyndiga
FRÅGA |Vilka regler gäller om en underårig person (Under 18 år) vill ingå ett avtal?
Clara Wågefjell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!I det här fallet blir Föräldrabalken (FB) aktuell så jag kommer att svara på din fråga utifrån den.Underåriga är omyndiga och får som utgångspunkt inte ingå avtalUtgångspunkten är att personer under 18 år är omyndiga och inte får ingå avtal om de inte har vårdnadshavarens samtycke (9 kap. 1 § FB). Det finns dock undantag. Exempelvis får personer under 18 år själva ingå avtal som rör vanliga hushållsköp om de bor i eget hushåll (9 kap. 2 a § första stycket FB). Personer över 16 år får även själva bestämma över de pengar som de tjänat på arbete (9 kap. 3 § första stycket FB).Skulle det vara så att en person under 18 år ingår ett avtal där det inte finns något samtycke, har vårdnadshavaren rätt att säga upp avtalet (9 kap. 7 § FB). I praktiken utgår dock många i exempelvis affärer från att personer under 18 år har ett samtycke till att köpa saker av mindre värde. Jag hoppas att du fått klarhet i vad som gäller och önskar dig en fortsatt trevlig dag!Med vänlig hälsning,

Ingående av avtal med minderårig

2018-07-03 i Omyndiga
FRÅGA |Får en näringsidkare sälja tjänster åt minderårig.Hej.En 13 årig pojke fick punktering på sin cyckel och lämnade in den på en cyckelverkstad. Personal sa då att hela hjulet behöver bytas. Pojken lämnade sitt namn och telefonummer till butiken och de sa att han kommer att bli kontaktad när den är klar. Detta hände utan vårdnadshavarens vetskap. När vi efter en tid ringde till butiken, visste de inte vilken cyckel det handlade om och sa då att här inte finns någon cyckel. Min fråga är då:Är det ok att göra en tjänst åt en minderårig (13 år)?Han fick dessutom inget inlämningskvitto. Alltså finns det inget som styrker att pojken lämnat in sin cyckel. Hur ska jag gå tillväga?Cyckeln är försäkrad men vad hjälper det? Och en polisanmälan vet jag heller inte om man kan göra. Med vänlig hälsning,Vårdnadshavare
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Huvudregeln är att minderåriga, alltså personer under 18 år, inte får ingå några avtal alls enligt 9:1 Föräldrabalken (FB). Det finns dock vissa undantag till detta, bland annat om vårdnadshavare har lämnat samtycke till att barnet ingår avtalet. I detta undantag räknas även underförstått samtycke in, alltså om det är uppenbart att barnet har tillstånd att ingå avtalet. Ett exempel på det är att barnet kan köpa godis för småpengar i matbutiken utan ett uttryckligt samtycke från vårdnadshavare. I fallet du beskriver är det dock orimligt att något underförstått samtycke föreligger. Att din 13-åring har lämnat in sin cykel för reparation är inte något som är självklart att en 13-åring får göra för sina vårdnadshavare. I och med detta existerar inte något giltigt avtal mellan 13-åringen och cykelverkstaden. Att det inte existerar något bindande avtal betyder dock inte att verkstaden inte har något ansvar för cykeln. Eftersom avtalet är ogiltigt ska prestationerna återgå, vilket betyder att cykeln ska återlämnas. Om cykelverkstaden då inte har någon cykel att återlämna ska de ersätta er med cykelns värde. Om cykelverkstaden vägrar att göra detta krävs att ni gör en polisanmälan för att få ut vad cykeln är värd. Det kan dock uppstå svåra bevisfrågor då inget inlämningskvitto finns och det kan därför bli svårt för er att styrka att någon cykel lämnats in. Om ni inte vill göra en polisanmälan rekommenderar jag att ni hör av er till ert försäkringsbolag och ser om det finns någon möjlighet att få ersättning av dem. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Kan omyndig köpa motorcykel?

2018-05-31 i Omyndiga
FRÅGA |Om min son får 10000kr i födelsedagspresent och går köper en moped som han inte får kvitto för, utan ingår muntligt avtal med butiken, får jag som förmyndare häva affären?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår i mitt svar från att din son är under 18 år, dvs. omyndig.Den som är minderårig får inte ingå avtal, vilket betyder att din son inte själv får köpa saker utan att du samtyckt till det. Avtalet är i sådana fall inte giltigt (9 Kap 1 § Föräldrabalken).Utgångspunkten är att säljaren ger tillbaka pengarna och köparen den köpta varan. Om det inte går att ge tillbaka det som köpts ska säljaren istället få ersättning för det köptas värde. Sådan ersättning ska dock enbart ges om den minderåriga haft nytta av det köpta eller om det använts till skäligt underhåll. Jag känner inte igen vad som hänt i ert fall men jag tror inte att en moped är en sådan sak som din son haft nytta av och som använts till skäligt underhåll, dessutom går motorcykeln antagligen att ge tillbaka (9 Kap 7 § Föräldrabalken).Ifall din son vilselett säljaren att tro att han är behörig att köpa kan du bli skyldig att ersätta säljarens förlust på grund av avtalet (9 Kap 7 § Föräldrabalken).Avgörande blir också om din son fått ta hand om sina egna pengar. I sådana fall kan säljaren av motorcykeln anses berättigad att utgå från att samtycke från en vårdnadshavare funnits gällande köpet, om inte särskilda omständigheter talar emot det. Frågan blir då om avtalet din son ingick var fullt normalt för en person i hans ålder. Sammanfattningsvis kan jag råda dig om att kontakta säljaren och meddela dem att din son är minderårig samt inte hade lov att köpa motorcykeln. Ifall din son vilselett säljaren eller ifall köpet anses vara normalt kan du bli ersättningsskyldig respektive att köpet anses giltigt. I andra fall ger ni tillbaka motorcykeln och säljaren pengarna.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Hävande av avtal som ingåtts av minderårig

2018-03-29 i Omyndiga
FRÅGA |Hej,Min son (som fyller 17 år i april) sålde sin ett år gamla moped för 25000kr. Dagen efter, innan jag hann föra över pengarna till sparkontot, så åkte han iväg och köpte en cross mc för 20000kr. Han och en kompis hämtade den med EPA och släp. Detta UTAN min eller hans pappas vetskap. Dagen efter när vi upptäcker detta så tycker vi inte att det är ok. Det är dessutom en mc han inte får lov att köra överhuvudtaget. Vi kontaktade säljaren direkt och ville häva köpet eftersom vår son är minderårig. Säljaren menar att han inte ska ta tillbaka den utan vi får sälja den själva. Och om han gör det ska han ha kompensation.. Vad gäller? Vilka rättigheter har vi? Säljaren fick veta vid köptillfället att vår son var snart 17 år.
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar huvudsakligen föräldrabalken (FB).Enligt huvudregeln i 9 kap. 1 § FB kan inte personer yngre än 18 år ingå bindande avtal. De två utmärkande undantagen är rätten för omyndiga med eget hushåll att inom ramen för hushållet ingå avtal (9 kap. 2 a § FB) och rätten för den som är 16 år eller äldre att råda över pengar som denne intjänat genom eget arbete (9 kap. 3 § FB). Det första undantaget är uppenbarligen inte tillämpligt i ditt fall. I mitt svar kommer jag även utgå från att din son inte heller köpt sin gamla moped för pengar han själv tjänat in.Alltså kan vi konstatera att din son, som på grund av sin ålder saknar rättshandlingsförmåga (alltså förmågan att ingå juridiskt bindande avtal), utan sina förmyndares samtycke ingått ett köpeavtal. Eftersom en av parterna som ingått avtalet saknat rättshandlingsförmåga är avtalet enligt min uppfattning ogiltigt; detta innebär att prestationerna ska återgå, det vill säga att er son ska lämna igen motorcykeln och säljaren ska återbetala köpeskillingen. Min rekommendation till dig är att du informerar säljaren om detta och begär att denne återbetalar summan i samband med att ni återlämnar motorcykeln. Skulle säljaren fortfarande vägra kan det komma att bli aktuellt att väcka en så kallad negativ fastställelsetalan i domstol, alltså att ni begär att domstolen ska förklara avtalet ogiltigt och att prestationerna ska återgå. Om säljaren mot förmodan skulle låta det gå så långt rekommenderar jag att ni kontaktar en yrkesverksam jurist för att få hjälp med detta.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Vad får en omyndig person göra med pengar som hen intjänat?

2018-03-14 i Omyndiga
FRÅGA |I somras tjänade min son (som fyller 17 år den 31/1 i år) ungefär 18 000 kr. För pengarna ville han köpa en monsterdator. Jag tycker att det är alldeles för mycket pengar att lägga på en dator. Kan min son ändå köpa datorn? Vilka regler gäller egentligen?
Sandra Söderberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Huvudregeln finner du i 9 kap. 1 § föräldrabalken. Där står det att den som är under arton år är omyndig, och får därför inte själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser (om inte annat nämns i lag). Den generella principen är alltså att ett barn under arton år inte kan råda över sin egendom, det vill säga, inte kan spendera sina pengar som hen vill. Men, det finns en undantagsregel. Enligt 9 kap. 3 § föräldrabalken så får en omyndig person själv råda över vad han genom eget arbete förvärvat efter det han fyllt sexton år. För att förtydliga så krävs det alltså att barnet i fråga redan fyllt sexton år när förvärvsarbetet startar; och om jag har förstått frågan rätt så var han redan sexton år under sommaren när han arbetade. Svaret på din fråga blir alltså följande: Enligt föräldrabalkens regler har din son rätt att köpa datorn för de pengar han intjänat under sommaren.Hör gärna av dig om du har några fler frågor! Detta kan du göra genom att lämna en kommentar nedan. Vänligen,