FrågaAVTALSRÄTTOmyndiga14/03/2018

Vad får en omyndig person göra med pengar som hen intjänat?

I somras tjänade min son (som fyller 17 år den 31/1 i år) ungefär 18 000 kr. För pengarna ville han köpa en monsterdator. Jag tycker att det är alldeles för mycket pengar att lägga på en dator. Kan min son ändå köpa datorn? Vilka regler gäller egentligen?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln finner du i 9 kap. 1 § föräldrabalken. Där står det att den som är under arton år är omyndig, och får därför inte själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser (om inte annat nämns i lag). Den generella principen är alltså att ett barn under arton år inte kan råda över sin egendom, det vill säga, inte kan spendera sina pengar som hen vill.

Men, det finns en undantagsregel. Enligt 9 kap. 3 § föräldrabalken så får en omyndig person själv råda över vad han genom eget arbete förvärvat efter det han fyllt sexton år. För att förtydliga så krävs det alltså att barnet i fråga redan fyllt sexton år när förvärvsarbetet startar; och om jag har förstått frågan rätt så var han redan sexton år under sommaren när han arbetade.

Svaret på din fråga blir alltså följande: Enligt föräldrabalkens regler har din son rätt att köpa datorn för de pengar han intjänat under sommaren.

Hör gärna av dig om du har några fler frågor! Detta kan du göra genom att lämna en kommentar nedan.

Vänligen,

Sandra SöderbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Avtalsrätt och Omyndiga? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo