FrågaAVTALSRÄTTOmyndiga18/02/2024

Minderårig har tecknat ett TV-abonemang utan förmyndares samtycke – vad gäller?

Hej! Min minderårig son har utan vår godkännande köpt ett TV abonnemang med 12 månaders bindningstid. Abonnemanget avslutades efter två månader när det upptäcktes och jag har bett om återbetalning för två månaders avgift för att avtalet tecknades av en minderårig. Jag anser TV bolaget borde ha kontrollerad åldern vid köp av produkten och att avtalet är ogiltig. TV bolaget nekar dock återbetalningen med motivering att: "den produkt som din son har köpt har förbrukats och vi kan av den anledningen inte få tillbaka produkten som som behövs för att vi ska göra en återbetalning". Hur ser rättsläge ut och är det värd att driva frågan vidare? Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 


Förutsatt att er son varit omyndig, dvs under 18 år, och det inte funnits något samtycke från hans förmyndare är avtalet som han ingått med TV-bolaget ogiltigt. Rättsföljden (innebörden) av ogiltigheten regleras i sin tur i 9 kap 7 § föräldrabalken. Regeln är tämligen komplicerad till sin utformning men bygger på huvudregeln att prestationerna från båda avtalsparterna ska återgå. Om någon av parterna inte kan lämna tillbaka det man erhållit genom avtalet, t ex på grund av att man redan förbrukat det på något sätt, måste denne i stället lämna ersättning som motsvarar det värde man skulle återlämnat. Er skyldighet att lämna sådan ersättning är dock begränsat till det belopp som motsvarar den nytta ni haft genom det ni fått genom avtalet.


I sammanhanget innebär regeln mer konkret att ni är skyldiga att betala ersättning för den tid som TV-abonnemanget varat (alltså för 2 månader) förutsatt att TV-bolaget kan bevisa att abonnemanget minst 1 gång varit er till nytta. Möjligtvis kan TV-bolaget fullgöra denna bevisbörda redan genom att visa att kontot varit aktivt. 


Sammanfattningsvis har du alltså rätt i att avtalet är ogiltigt. Förutsatt att TV-bolaget kan bevisa att ni nyttjat tjänsten kommer ni dock trots detta vara ersättningsskyldiga för denna nytta. Denna ersättningsskyldighet kan i sin tur kvittas mot TV-bolagets återbetalningsskyldighet. Mot bakgrund av detta verkar det alltså inte vara lönt för er att driva saken vidare. 


Med detta sagt hoppas jag att mitt svar har varit till hjälp! Om det kvarstår några frågor är du välkommen att åter höra av dig till oss på Lawline. Om du har några frågor angående mitt svar kan du nå mig på Hugo.Clemedtson@lawline.se. 

Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Avtalsrätt och Omyndiga? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo