FrågaAVTALSRÄTTOmyndiga11/04/2022

Får föräldrar sälja åt sina barn på Facebook och ska inkomsterna från försäljningen beskattas?

Hej är admin för en grupp på Facebook, där jag har en köp och sälj sida där man säljer hantverk. Och jag har många föräldrar som skriver att dom säljer åt sina barn i annonser.

T.ex Så skriver dom så här

"Örhängen

Ihop pysslade av mina 2 flickor

Nickelfria krokar

Pris står vid varje bild

Frakt tillkommer 13:-"

Vad gäller om man ska sälja åt sina barn? Får man som förälder sälja åt sina barn? tänker på hur/vem ska betala skatt/deklarera som hobbyföretag? Hur gammal måste barnet vara för att sälja på nätet som t.ex Facebook?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Får man som förälder sälja åt sina barn och vad gäller i sådana fall?

Ett barn som är under 18 år är omyndig och kan inte ingå avtal och kan därför inte själv sälja saker (9 kap. 1 § föräldrabalken, FB). Att en förälder då säljer smycken som dennes barn har tillverkat på deras vägnar borde därför inte vara något problem. Jag presumerar att barnen du syftar på i din fråga är yngre och inte i tonåren, då om ett barn är 16 år kan föräldrarna samtycka till att barnet bedriver en rörelse och därför får ta giltiga beslut inom rörelsen (9 kap. 5 § FB och 13 kap. 13 § FB). Ett barn kan således inte själv sälja saker på nätet förens denne fyllt 18 och är myndig, med undantag för barn som fyllt sexton som får råda över det som denne förvärvat genom arbete såsom egendom som köpts för lönen (9 kap. 3 § FB). Det krävs alltså tillåtelse från förälder/förmyndare för att barn ska få sälja saker och om det inte finns är försäljningen ogiltig (9 kap. 6 § FB).

Vad gäller skattemässigt?

Oavsett vuxen eller barn är den som får inkomstdeklaration skickad till sig skyldig att deklarera. För inkomster från enstaka försäljningar av tillgångar av personligt bruk som understiger 50 000 under ett beskattningsår behöver det inte tas upp i inkomstdeklarationen (52 kap. 2 § inkomstskattelagen IL). Om försäljningen sker mer regelbundet kan det ses som hobbyverksamhet. En sådan verksamhet ska deklarera alla inkomster oavsett hur mycket som intjänats under beskattningsåret och beskattas i inkomstslaget tjänst (10 kap. 1 § tredje stycket IL). För att räknas som hobbyverksamhet ska det drivas självständigt p.g.a. ett personligt intresse och utan vinstsyfte. Om det sker i större omfattning med yrkesmässig karaktär med ett vinstsyfte kan det i stället räknas som näringsverksamhet och beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet (13 kap. 1 § IL). Beroende på vilken omfattning föräldrarna säljer smycken som sina barn har gjort kan det alltså antingen anses som hobbyverksamhet och tas upp till deklaration, men om det inte är av lika stor omfattning och inte sker lika regelbundet är det skattefritt och behövs inte tas med i deklarationen. För barn under 18 år skrivs deklarationen under av förälder/förmyndare.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Filippa ErikssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Avtalsrätt och Omyndiga? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo