FrågaAVTALSRÄTTOmyndiga29/03/2018

Hävande av avtal som ingåtts av minderårig

Hej,

Min son (som fyller 17 år i april) sålde sin ett år gamla moped för 25000kr. Dagen efter, innan jag hann föra över pengarna till sparkontot, så åkte han iväg och köpte en cross mc för 20000kr. Han och en kompis hämtade den med EPA och släp. Detta UTAN min eller hans pappas vetskap. Dagen efter när vi upptäcker detta så tycker vi inte att det är ok. Det är dessutom en mc han inte får lov att köra överhuvudtaget. Vi kontaktade säljaren direkt och ville häva köpet eftersom vår son är minderårig. Säljaren menar att han inte ska ta tillbaka den utan vi får sälja den själva. Och om han gör det ska han ha kompensation.. Vad gäller? Vilka rättigheter har vi? Säljaren fick veta vid köptillfället att vår son var snart 17 år.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar huvudsakligen föräldrabalken (FB).

Enligt huvudregeln i 9 kap. 1 § FB kan inte personer yngre än 18 år ingå bindande avtal. De två utmärkande undantagen är rätten för omyndiga med eget hushåll att inom ramen för hushållet ingå avtal (9 kap. 2 a § FB) och rätten för den som är 16 år eller äldre att råda över pengar som denne intjänat genom eget arbete (9 kap. 3 § FB). Det första undantaget är uppenbarligen inte tillämpligt i ditt fall. I mitt svar kommer jag även utgå från att din son inte heller köpt sin gamla moped för pengar han själv tjänat in.

Alltså kan vi konstatera att din son, som på grund av sin ålder saknar rättshandlingsförmåga (alltså förmågan att ingå juridiskt bindande avtal), utan sina förmyndares samtycke ingått ett köpeavtal. Eftersom en av parterna som ingått avtalet saknat rättshandlingsförmåga är avtalet enligt min uppfattning ogiltigt; detta innebär att prestationerna ska återgå, det vill säga att er son ska lämna igen motorcykeln och säljaren ska återbetala köpeskillingen.

Min rekommendation till dig är att du informerar säljaren om detta och begär att denne återbetalar summan i samband med att ni återlämnar motorcykeln. Skulle säljaren fortfarande vägra kan det komma att bli aktuellt att väcka en så kallad negativ fastställelsetalan i domstol, alltså att ni begär att domstolen ska förklara avtalet ogiltigt och att prestationerna ska återgå. Om säljaren mot förmodan skulle låta det gå så långt rekommenderar jag att ni kontaktar en yrkesverksam jurist för att få hjälp med detta.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Avtalsrätt och Omyndiga? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”