Hyreskontrakt för minderårig

2019-05-02 i Omyndiga
FRÅGA |Hej, jag är 17 år och skulle vilja ingå i hyreskontrakt för en lägenhet. 1. Finns det något sätt där jag kan ingå i avtal utan att min vårdnadshavere behöver stå med på kontraktet? 2. Om jag står på kontraktet med min vårdnadshavares samtycke och något händer tex att jag ej kan betala hyran eller något går sönder - är det jag som är ansvarig eller blir det min vårdnanshavare som är ansvarig? Jag vill ej att min vårdnadshavare ska bli ansvarig.
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! 1. Enligt föräldrabalken (FB) 9 kap. 1 § så är du fortfarande omyndig eftersom du är under 18 år. Det innebär att du inte får ingå ett avtal som kan vara betungande, t ex ett hyreskontrakt på egen hand. Till dess att du är 18 år måste din vårdnadshavare stå med på hyreskontraktet och vara behjälpliga med att teckna försäkringar. En seriös uthyrare skulle inte teckna ett hyresavtal med någon som är underårig eftersom den personen står för riskerna som är förenat med det. 2. Eftersom du heller inte får teckna försäkringsavtal så blir du själv skyldig för skador och kostnader efter förmåga enligt skadeståndslagen (SKL) 2 kap. 4 §. Din vårdnadshavare kan bli medskyldig på grund av principalansvaret, alltså det ansvar man som förälder har att hålla sina barn, vilket du fortfarande i lagens mening är, under uppsikt enligt SKL 3 kap. 5 §. Mitt råd är, även om det känns svårt och kanske jobbigt, att antingen ta med din vårdnadshavare i processen eller att helt enkelt vänta. Det kan säkert kännas som en evighet men snart är du 18 år och kan ta dina egna beslut! Lycka till!

Gills underskrift från 13-åring?

2019-04-11 i Omyndiga
FRÅGA |Jag hade sönder en iPad på min skola men den var försäkrad så jag behövde inte betala, men när jag fick en ny så skrev jag under ett papper och min lärare säger att jag ska betala ifall den nya går sönder men gills min underskrift även fast jag går i 6:an och är 12-13 år?
|Hej och tack för din fråga!De regler som rör din fråga hittar du i föräldrabalkens nionde kapitel.Minderårigas möjlighet att skriva underPersoner under 18 år har en begränsad möjlighet att ingå avtal (9 kap. 1 § FB). Vissa saker får du skriva under/avtala om, du kan exempelvis ta emot en present utan villkor på dig fastän du är omyndig. Dessutom kan en minderårig ingå avtal om den har sina förmyndares (oftast föräldrarnas) samtycke (9 kap. 6 § FB). Ett samtycke från föräldrarna finns om de exempelvis vetat om din underskrift utan att säga ifrån. Ett samtycke brukar sägas finnas om avtalet är en "normal handling" utifrån: barnets ålder, vilket föremål det gäller samt priset. En normal handling i din ålder skulle exempelvis kunna vara att köpa kläder, snacks och liknade i vanlig prisklass. I ditt fallEtt avtal om att betala för en iPad om den går sönder är inget avtal som du kan skriva under utan dina föräldrars samtycke. Avtalet innebär att du förbinder dig till att betala om den går sönder och förpliktelser är alltså inget som en minderårig kan avtala om själv (9 kap. 1 § FB). Om dina föräldrar har vetat om att du har skrivit under och inte sagt ifrån, har dina föräldrar samtyckt och din underskrift gäller. Om dina föräldrar inte vet om det, eller om de först nu fått reda på det och tänker ifrågasätta läraren, har dina föräldrar troligen inte samtyckt. Dina föräldrar har i så fall inte samtyckt eftersom det inte är en normal handling utifrån din ålder med tanke på att en iPad ofta kostar flera tusen kronor.Alltså, din underskrift gäller inte så länge dina föräldrar inte har godkänt din underskrift eller vetat om det utan att säga ifrån. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan omyndiga ingå ett avtal om friskrivning från skadestånd?

2019-03-31 i Omyndiga
FRÅGA |Hej!Snabb fråga. Vi ska anordna en aktivitet i sommar, bumperball. Man hoppar in i en stor plastboll och spelar fotboll. Vi har tänkt anordna detta på en camping där gäster kan komma och spela.Det finns en viss skaderisk i denna aktivitet även om den är låg.Det kommer vara ungdomar under 18 år som provar denna aktivitet. Vi vill att alla ska skriva under ett kontrakt/avtal där vi som arrangör inte tar något som helst ansvar för eventuella skador.Kan vi göra detta med personer som ej är myndiga, dvs under 18 år?
Nicolas Kitzler |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Friskrivning från skadeståndsansvarTill att börja med kan det finnas begränsningar i vilka skador man kan friskriva sig ifrån. Man brukar tala om att skador som uppkommer från grov vårdslöshet inte går att friskriva sig ifrån, även fast det står med i avtalet, med hänvisningar till bland annat 36 § Avtalslagen om oskäliga avtalsvillkor.I ert fall, enligt min uppfattning, borde det dock gå att friskriva sig från de flesta skador som kan uppkomma inom ramen för aktiviteten så länge ni inte lämnar till exempel gropar i marken eller tillhandahåller felaktig utrustning. Kan omyndiga ingå avtal? När det kommer till omyndigas möjlighet att ingå avtalsförbindelser hittar ni reglerna här i Föräldrabalken. Huvudregeln är att omyndiga inte kan ingå avtal, och att endast förmyndares samtycke medför att ett barn inte sedan kan frånträda avtalet. Inga av undantagen är tillämpliga i det här fallet, eftersom det handlar om en friskrivning från skadestånd. Jag råder er att begära ett skriftlig intyg från en förmyndare så att barnet får ingå detta avtal eller en förmyndares underskrift, för att minimera risken att betala skadestånd. Med vänlig hälsning,

När kan en underårig rättshandla?

2019-03-19 i Omyndiga
FRÅGA |Ange två exempel på när en underårig kan rättshandla. Ge lagstöd om det finns.
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns en huvudregel i Föräldrabalken 9 kap 1 § som säger att den som är underårig är omyndig (under 18 år) och saknar rättshandlingsförmåga om inte annat följer av lag eller villkor vid gåva/testamente/förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande. En underårig har alltså en begränsad rättshandlingsförmåga men kan rättshandla i vissa fall. Jag tolkar din fråga som att du vill ha exempel på dessa situationer:1. För det första gäller vid gåva att det krävs att det uttryckligen framgått att den underårige ska få råda över gåvan. Att den underårige får råda över gåvan innebär alltså att hen får rättshandla med den, exempelvis sälja den.2. Enligt 9 kap 3 § FB finns en begränsad rättshandlingsförmåga för den som hunnit fylla 16 år, men inte 18 år. När man är 16 år får man nämligen råda över pengar man själv tjänat genom eget arbete, exempelvis genom att köpa något för pengarna. Den underårige får dock endast köpa saken direkt, dvs. inte på avbetalning eftersom dessa avtal inte är bindande och ogiltiga. En underårig får alltså inte skuldsätta sig, även om det skulle vara med egna pengar. Vänligen,

Vad kan man göra när en omyndig person har donerat pengar till streamers genom Paypal?

2019-04-17 i Omyndiga
FRÅGA |En 11-åring startade ett konto på paypal och "lånade" sin förälders kontokortsnummer och CVV nummer och kopplade det till kontot och började donera pengar till sk streamers som spelar dataspel på Youtube. Pojkens efternamn är inte det samma som står på kortet och adress och postnummer som pojken uppgav till paypal är felaktigt. Ändå kunde han fortsätta att spendera pengar i flera veckor tills föräldern upptäckte vad som skett. Föräldern får inte tillbaka pengarna över 20.000 kr. Detta är ju ett antal penningtransaktioner som det omyndiga barnet gjort. Har paypal någon som helst skyldighet att ha koll på vem som faktiskt har ett konto hos dem och genomför transaktioner? Pojken skrev först att han var 11 år men då gick det inte att öppna ett konto, då skrev han att han var 18 år. Det funkade fint, ingen kontrollerade om detta stämde och han började shoppa loss.Alltså, vad är paypals ansvar?
Mikaela Berglind Mäkinen |Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Enligt Paypals egen hemsida så riktar de sig först och främst inte till barn under myndighetsåldern i det land där de bor, i enlighet med det landets lagstiftning. Jag kommer därför i mitt svar att redogöra för de svenska lagar och principer som finns. För att göra detta så får vi gå in i Föräldrabalken (FB) och kika. Är avtalet mellan paypal och sonen giltigt? När man öppnar ett konto på Paypal så måste man godkänna det användaravtal som finns. Detta innebär alltså att man ingår ett avtal. Sonen i frågan är omyndig, eftersom han är under 18 år (FB 9 kap 1 §). Detta innebär att han har en begränsad rättshandlingsförmåga. Detta resulterar bland annat att han inte får ingå avtal utan sina vårdnadshavares samtycke, med tanke på att han endast är 11 år (FB 9 kap 7 § 1 st). En förälder kan därför möjligtvis hävda att ett avtal som har ingåtts mellan barnet och Paypal är ogiltigt, eftersom denne inte har godkänt att sonen får ingå avtalet. Vad skulle detta kunna resultera i?Vad föräldern då kan göra är att i första hand vända sig till Paypal med anledning av att det inte är på fråga om ett giltigt avtal. Huvudregeln är att varje part ska ge tillbaka det som de har mottagit (FB 9 kap 7 § 1 st). Så som jag har förstått det så har föräldern redan kontaktat Paypal och försökt reda ut situationen utan framgång. Som jag tidigare har nämnt så är dock inte ett avtal som har ingåtts av en omyndig person giltigt. Det är dessutom upp till företaget i fråga att bevisa om det skulle vara så att det har funnits ett samtycke från din sida, genom att t.ex. ringa upp personen om de skulle vara osäkra. Om föräldern medvetet hade lämnat ut kortet till pojken så hade det möjligtvis kunnat ses som något sorts godkännande. Om det är så att pojken har tagit kortet utan lov, så kan det knappast anses finnas något samtycke bakom det hela. Även om företaget i fråga tycks bära risken för om en användare är omyndig, så verkar det dock inte vara så att de har något mer långtgående ansvar att ta reda hur gammal de personer som använder tjänsten är, eller vem som står bakom kontot. Kan sonen bli ersättningsskyldig?Något som kan vara bra att veta är dock att pojken i värsta fall kan bli ersättningsskyldig gentemot Paypal, eftersom han kan anses ha vilselett företaget att tro att han var behörig att ingå avtalet, genom att uppge att han var 18 år. Han kan isåfall bli ersättningsskyldig för de förluster som Paypal har fått till följd av avtalet (FB 9 kap 7 § 2 st). Kan det vara på tal om en obehörig transaktion?Man skulle möjligtvis kunna påstå att det har skett en obehörig transaktion från förälderns kort. Problematiken med detta är dock att man antagligen blir tvungen att vända sig till banken, och inte Paypal. Detta eftersom det inte har skett någon obehörig transaktion från Paypal-kontot, då det sonen skapade ett nytt. De flesta banker kräver nämligen att en polisanmälan för att få tillbaka några pengar Om du exempelvis dessutom har varit grovt oaktsam så kan du själv behöva stå för en summa på upp till 12 000 kr (Lag om betaltjänster 5 a kap 3 §). Det kan med andra ord bli problematiskt när den obehöriga transaktionen har gjorts av någon i det egna hushållet, och huruvida detta alternativ skulle kunna vara framgångsrikt kan jag dessvärre inte svara på. SammanfattningDet är med andra ord en knepig situation, utan ett solklart svar. Det är därför viktigt att du tar kontakt med någon som är kunnig inom området. Vad man dock kan säga är att sonen har ingått ett avtal med Paypal. I Sverige får inte omyndiga personer ingå avtal utan en vårdnadshavares samtycke. Det är upp till Paypal att bevisa att ett samtycke förelåg. En individuell bedömning kan dock behöva göras, då det finns en lång rad av faktorer som kan komma att spela roll för ett eventuellt slutfall. Jag kan med andra ord inte hitta något specifikt om hur långt Paypals ansvar sträcker sig för att kontrollera hur gamla deras användare är, eller vem som ligger bakom ett konto. Däremot så verkar det som att Paypal bära risken för om en användare är omyndig, och kan därför kanske bli återbetalningsskyldig om det inte kan visas att ett samtycke förelåg. Mina råd till digKonsumentverket och konsumentvägledningJag skulle först och främst råda dig att kontakta Konsumentverket, där det går att få gratis telefonrådgivning. De flesta kommuner erbjuder dessutom konsumentvägledning på olika vis. Allmänna reklamationsnämndenEtt gratis alternativ som finns är att vända sig till ARN, Den Allmänna Reklamationsnämnden, för att se om de skulle kunna ta sig an fallet. ARN är en oberoende myndighet som hjälper till att lösa tvister mellan konsumenter och företag, som mynnar ut i en rekommendation kring hur ärendet bör lösas. Detta kräver alltså först och främst att ni befinner er i en tvist - alltså att föräldern har hört av sig till Paypal och att de är oeniga. Hur du gör en anmälan till ARN framkommer tydligt genom deras hemsida. Du ska bland annat beskriva tvisten och vad du vill att nämnden ska besluta om. Kom dock ihåg att nämnden inte tar fram bevisning. Om du vill styrka din talan med något, så kommer du själv att behöva skicka in den bevisningen. Den konsumentvägledning som många kommuner erbjuder kan i många fall hjälpa till med en anmälan till ARN. En domstolsprocessSteget efter detta vore att ta tvisten om i domstol. Vad man då måste ha i åtanke är att domstolsprocesser ofta blir både långdragna, jobbiga och dyra. Lawline kan också hjälpa tillDet går dessutom jättebra att vända sig till våra duktiga jurister på Lawline för att få mer ingående, juridisk vägledning kring hur man bäst kan ta sig vidare i ärendet. Det går också fint att kontakta mig på mikaela.berglind-makinen@lawline.se. Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa er en bit på vägen med problematiken, och önskar ett stort lycka till med allting! Med vänliga hälsningar,

Räcker det med att förälder står på kontraktet om jag hyr ut min lägenhet i andra hand till en minderårig?

2019-04-02 i Omyndiga
FRÅGA |Jag ska hyra ut min lägenhet i andra hand. Personen som ska hyra är minderårig. Går det bra att bara föräldern står på kontraktet eller måste båda stå med?
Karin Ekström |Hej, tack för din fråga till Lawline!Ett kort svar på din fråga är att det går bra att bara föräldern står med på kontraktet. Jag kommer utveckla kort varför här nedan om du är intresserad! Jag skulle dock rekommendera att både den som ska hyra lägenheten samt föräldern skriver på avtalet. Framförallt för att det alltid är bra att den som ska hyra lägenheten själv har gått igenom avtalet och vet vilka skyldigheter personen har. Dessutom skulle jag tycka att det var skönt som uthyrare att veta att hyresgästen också godtagit det som står på kontraktet om det skulle uppsåt problem. Men det är min upplevelse och inget som det finns bestämda regler kring! Sen finns det också möjlighet att överlåta kontraktet på den minderåriga så fort den fyller 18 år. Då räcker det att föräldern står som medsignatör tillsammans med den minderåriga i dagsläget och därefter helt överlåta kontraktet till barnet vid myndig ålder. Men det går ju såklart lika bra att bara skriva ett nytt kontrakt efter det att hyresgästen fyllt 18 år. Som sagt så går det bra att bara föräldern står med på kontraktet. Det finns inte något krav på ett kontrakt vid andrahandsuthyrning även om det såklart är bäst om det skulle uppstå problem. Eftersom det inte finns något krav på kontrakt finns det inte heller något krav på hur ett kontrakt ska vara utformat. Det finns alltså inga tydliga bestämmelser kring om minderåriga måste stå med på kontraktet om det ska bo i lägenheten utan de regler som vi behöver tolka för att hitta svar på din fråga finns i föräldrabalken (FB). Det räcker att föräldern står med på kontraktet eftersom det är föräldern som har ansvar för sitt minderåriga barn som. Då minderåriga inte får ingå avtal utan förälderns tillåtelse gör det alltså ingen direkt skillnad om den minderåriga skriver på kontraktet, (FB 9 kap 1 §). Kortfattat så finns det alltså inget krav att den minderåriga skriver på kontraktet eftersom föräldern ändå är ansvarig för barnet. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Annars får du gärna ställa en till eller höra av dig till vår telefonrådgivning. Allt gott

Rätt till pengarna om du sålt på kredit till omyndig?

2019-03-21 i Omyndiga
FRÅGA |HejFör några år sen sålde jag virtuella saker i ett spel. Sålde i omgångar saker på krita till ett värde av ca 5000kr till en person som då var 16 år. Men när det skulle börja betalas tillbaka blev han undvikande och sa hela tiden att det skulle komma pengar nästa månad osv. Tröttnade tillslut och skickade betalningsföreläggande via kronofogden, som han då bestred.Hur skulle mina chanser se ut i eventuell domstol med chatt och sms som bevis?Idag är personen myndig men vid tillfället 16år
|Hej och tack för din fråga!De regler som rör din fråga hittar du i föräldrabalkens nionde kapitel.Minderåriga har en begränsad möjlighet att ingå avtal (9 kap. 1 § FB). Personer över sexton år får råda över den lön som de har fått på grund av eget arbete, men eftersom köparen i ditt fall inte har betalat så blir inte den regeln aktuell, (9 kap. 3 § FB). Dessutom kan en minderårig ingå avtal om den har sina förmyndares (oftast föräldrarnas) samtycke (9 kap. 6 § FB). Ett samtycke från föräldrarna att ingå avtal brukar anses finnas om avtalet är en "normal handling" utifrån barnets ålder, vilket föremål det gäller samt priset. I ert fall har han varit sexton år och köpt saker i ett spel, det skulle kunna vara en normal handling eftersom det inte är ovanligt att sextonåringar köper saker online i spel numera, samtidigt är det ett ganska högt pris vilket skulle kunna tala för att det inte är en normal handling. Om samtycke anses föreligga är avtalet giltigt och du kan kräva ett fullgörande av personens del av avtalet, i detta fall betalning. Är avtalet ogiltigt för att samtycke inte anses föreligga ska det som varje person gett till den andre lämnas tillbaka. Om det inte går ska ersättning för dess värde ges om personen haft nytta av saken eller vilselett den andre om att personen kunde ingå avtalet (9 kap. 7 § första och andra stycket FB).I rätten kan du alltså påstå att avtalet är giltigt och eventuellt få pengarna genom att avtalet ska fullgöras från hans sida, eller begära ersättning för sakernas värde eftersom han förmodligen har haft nytta av dem i spelet. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Omyndig persons rätt att ingå avtal

2019-03-17 i Omyndiga
FRÅGA |hej min fråga är att om man är under 18 år och vill köpa ett mobil med abonnemang och den har ingen som står för målsman så kan den person gå inom avtalet själv eller finns det nåt lag om detta händelse.tack
Carl Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om en underårig får teckna mobilabonnemang. Underårig får som huvudregel inte ingå avtal med bindande verkanRegler kring detta hittar vi i Föräldrabalken (FB). En person som är underårig, alltså under 18 år, får inte ingå avtal eller råda över sin egendom i någon större utsträckning (9 kap. 1 § FB). Detta ska dock ändras så att barnet i takt med att hen blir äldre får bestämma mer själv (6 kap. 11 § JB). Om underårig ingår avtal utan förmyndares medgivande är avtalet ogiltigt. Detta innebär att prestationerna ska återgå och avtalet hävas. Med andra ord skulle en underårig få lämna tillbaka mobilen och bryta abonnemanget. Om mobilen inte kan återlämnas får den underårige betala ersättning för den, där värdet av mobilen i ditt fall utgör en övre gräns för hur stor ersättningen kan bli (9 kap. 7 § första stycket FB). Om den underårige vilselett sin motpart, alltså mobiloperatören i ditt fall, kan ersättningen komma att bli större och omfatta andra förluster som orsakats av avtalet (9 kap. 7 § andra stycket FB).Det finns två undantag vad gäller underårigs befogenhet att ingå avtalFör det första får en underårig som bor i eget hushåll ingå sådana avtal som krävs för den vardagliga hushållningen (9 kap. 2 a § första stycket FB). Det är svårt att säga om ett avtal om mobilabonnemang skulle kunna tänkas ingå i ett sådant avtal som krävs för den vardagliga hushållningen. Möjligen skulle det vara möjligt då man idag gör väldigt många hushållssysslor genom telefonen. Däremot är inte den underårige bunden av avtalet om motparten, säljaren i ditt fall, insåg eller borde ha insett att det avtalade inte utgjorde en nödvändighet för den vardagliga hushållningen (9 kap. 2 a § andra stycket FB). Vidare kan den underåriges behörighet att ingå avtal tas ifrån denne om behörigheten missbrukas (9 kap. 2 a § tredje stycket FB).För det andra får den underårige efter 16 års ålder förvalta sina pengar som hen själv tjänat genom arbete (9 kap. 3 § första stycket FB). Detta skulle kunna innebära att den underårige får avtala om mobilabonnemang, förutsatt att det är möjligt sett till ekonomin. Däremot kan även denna rätt att förvalta sina egentjänade pengar inskränkas om det är nödvändigt sett till den underåriges uppfostran eller välfärd (9 kap. 3 § andra stycket FB). Här skulle man kunna resonera som att den underårige förvisso tjänat egna pengar, men att hen egentligen inte har råd att åta sig ett abonnemang som sträcker sig över flera år och därför inte har rätt att ingå ett sådant avtal sett till den underåriges välfärd. SammanfattningsvisUnderåriga får som huvudregel inte ingå avtal. Däremot kan det vara lämpligt. För det första, genom att den underårige bor själv och behöver ha rätt att åta sig mer för att kunna hantera vardagen. För det andra, genom att den underårige efter 16 års ålder har tjänat egna pengar som hen har rätt att förvalta inom ramen för vad som är rimligt utifrån den underåriges välfärd och uppfostran.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,