Räcker det med att förälder står på kontraktet om jag hyr ut min lägenhet i andra hand till en minderårig?

2019-04-02 i Omyndiga
FRÅGA |Jag ska hyra ut min lägenhet i andra hand. Personen som ska hyra är minderårig. Går det bra att bara föräldern står på kontraktet eller måste båda stå med?
Karin Ekström |Hej, tack för din fråga till Lawline!Ett kort svar på din fråga är att det går bra att bara föräldern står med på kontraktet. Jag kommer utveckla kort varför här nedan om du är intresserad! Jag skulle dock rekommendera att både den som ska hyra lägenheten samt föräldern skriver på avtalet. Framförallt för att det alltid är bra att den som ska hyra lägenheten själv har gått igenom avtalet och vet vilka skyldigheter personen har. Dessutom skulle jag tycka att det var skönt som uthyrare att veta att hyresgästen också godtagit det som står på kontraktet om det skulle uppsåt problem. Men det är min upplevelse och inget som det finns bestämda regler kring! Sen finns det också möjlighet att överlåta kontraktet på den minderåriga så fort den fyller 18 år. Då räcker det att föräldern står som medsignatör tillsammans med den minderåriga i dagsläget och därefter helt överlåta kontraktet till barnet vid myndig ålder. Men det går ju såklart lika bra att bara skriva ett nytt kontrakt efter det att hyresgästen fyllt 18 år. Som sagt så går det bra att bara föräldern står med på kontraktet. Det finns inte något krav på ett kontrakt vid andrahandsuthyrning även om det såklart är bäst om det skulle uppstå problem. Eftersom det inte finns något krav på kontrakt finns det inte heller något krav på hur ett kontrakt ska vara utformat. Det finns alltså inga tydliga bestämmelser kring om minderåriga måste stå med på kontraktet om det ska bo i lägenheten utan de regler som vi behöver tolka för att hitta svar på din fråga finns i föräldrabalken (FB). Det räcker att föräldern står med på kontraktet eftersom det är föräldern som har ansvar för sitt minderåriga barn som. Då minderåriga inte får ingå avtal utan förälderns tillåtelse gör det alltså ingen direkt skillnad om den minderåriga skriver på kontraktet, (FB 9 kap 1 §). Kortfattat så finns det alltså inget krav att den minderåriga skriver på kontraktet eftersom föräldern ändå är ansvarig för barnet. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Annars får du gärna ställa en till eller höra av dig till vår telefonrådgivning. Allt gott

Rätt till pengarna om du sålt på kredit till omyndig?

2019-03-21 i Omyndiga
FRÅGA |HejFör några år sen sålde jag virtuella saker i ett spel. Sålde i omgångar saker på krita till ett värde av ca 5000kr till en person som då var 16 år. Men när det skulle börja betalas tillbaka blev han undvikande och sa hela tiden att det skulle komma pengar nästa månad osv. Tröttnade tillslut och skickade betalningsföreläggande via kronofogden, som han då bestred.Hur skulle mina chanser se ut i eventuell domstol med chatt och sms som bevis?Idag är personen myndig men vid tillfället 16år
|Hej och tack för din fråga!De regler som rör din fråga hittar du i föräldrabalkens nionde kapitel.Minderåriga har en begränsad möjlighet att ingå avtal (9 kap. 1 § FB). Personer över sexton år får råda över den lön som de har fått på grund av eget arbete, men eftersom köparen i ditt fall inte har betalat så blir inte den regeln aktuell, (9 kap. 3 § FB). Dessutom kan en minderårig ingå avtal om den har sina förmyndares (oftast föräldrarnas) samtycke (9 kap. 6 § FB). Ett samtycke från föräldrarna att ingå avtal brukar anses finnas om avtalet är en "normal handling" utifrån barnets ålder, vilket föremål det gäller samt priset. I ert fall har han varit sexton år och köpt saker i ett spel, det skulle kunna vara en normal handling eftersom det inte är ovanligt att sextonåringar köper saker online i spel numera, samtidigt är det ett ganska högt pris vilket skulle kunna tala för att det inte är en normal handling. Om samtycke anses föreligga är avtalet giltigt och du kan kräva ett fullgörande av personens del av avtalet, i detta fall betalning. Är avtalet ogiltigt för att samtycke inte anses föreligga ska det som varje person gett till den andre lämnas tillbaka. Om det inte går ska ersättning för dess värde ges om personen haft nytta av saken eller vilselett den andre om att personen kunde ingå avtalet (9 kap. 7 § första och andra stycket FB).I rätten kan du alltså påstå att avtalet är giltigt och eventuellt få pengarna genom att avtalet ska fullgöras från hans sida, eller begära ersättning för sakernas värde eftersom han förmodligen har haft nytta av dem i spelet. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Omyndig persons rätt att ingå avtal

2019-03-17 i Omyndiga
FRÅGA |hej min fråga är att om man är under 18 år och vill köpa ett mobil med abonnemang och den har ingen som står för målsman så kan den person gå inom avtalet själv eller finns det nåt lag om detta händelse.tack
Carl Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om en underårig får teckna mobilabonnemang. Underårig får som huvudregel inte ingå avtal med bindande verkanRegler kring detta hittar vi i Föräldrabalken (FB). En person som är underårig, alltså under 18 år, får inte ingå avtal eller råda över sin egendom i någon större utsträckning (9 kap. 1 § FB). Detta ska dock ändras så att barnet i takt med att hen blir äldre får bestämma mer själv (6 kap. 11 § JB). Om underårig ingår avtal utan förmyndares medgivande är avtalet ogiltigt. Detta innebär att prestationerna ska återgå och avtalet hävas. Med andra ord skulle en underårig få lämna tillbaka mobilen och bryta abonnemanget. Om mobilen inte kan återlämnas får den underårige betala ersättning för den, där värdet av mobilen i ditt fall utgör en övre gräns för hur stor ersättningen kan bli (9 kap. 7 § första stycket FB). Om den underårige vilselett sin motpart, alltså mobiloperatören i ditt fall, kan ersättningen komma att bli större och omfatta andra förluster som orsakats av avtalet (9 kap. 7 § andra stycket FB).Det finns två undantag vad gäller underårigs befogenhet att ingå avtalFör det första får en underårig som bor i eget hushåll ingå sådana avtal som krävs för den vardagliga hushållningen (9 kap. 2 a § första stycket FB). Det är svårt att säga om ett avtal om mobilabonnemang skulle kunna tänkas ingå i ett sådant avtal som krävs för den vardagliga hushållningen. Möjligen skulle det vara möjligt då man idag gör väldigt många hushållssysslor genom telefonen. Däremot är inte den underårige bunden av avtalet om motparten, säljaren i ditt fall, insåg eller borde ha insett att det avtalade inte utgjorde en nödvändighet för den vardagliga hushållningen (9 kap. 2 a § andra stycket FB). Vidare kan den underåriges behörighet att ingå avtal tas ifrån denne om behörigheten missbrukas (9 kap. 2 a § tredje stycket FB).För det andra får den underårige efter 16 års ålder förvalta sina pengar som hen själv tjänat genom arbete (9 kap. 3 § första stycket FB). Detta skulle kunna innebära att den underårige får avtala om mobilabonnemang, förutsatt att det är möjligt sett till ekonomin. Däremot kan även denna rätt att förvalta sina egentjänade pengar inskränkas om det är nödvändigt sett till den underåriges uppfostran eller välfärd (9 kap. 3 § andra stycket FB). Här skulle man kunna resonera som att den underårige förvisso tjänat egna pengar, men att hen egentligen inte har råd att åta sig ett abonnemang som sträcker sig över flera år och därför inte har rätt att ingå ett sådant avtal sett till den underåriges välfärd. SammanfattningsvisUnderåriga får som huvudregel inte ingå avtal. Däremot kan det vara lämpligt. För det första, genom att den underårige bor själv och behöver ha rätt att åta sig mer för att kunna hantera vardagen. För det andra, genom att den underårige efter 16 års ålder har tjänat egna pengar som hen har rätt att förvalta inom ramen för vad som är rimligt utifrån den underåriges välfärd och uppfostran.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Får jag sälja saker jag fått av mina föräldrar?

2019-02-25 i Omyndiga
FRÅGA |Om jag får saker efter mina föräldrar och sedan säljer vad gäller
Henrik Åkesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i föräldrabalken (FB).Genom att du får något i gåva av dina föräldrar har det blivit ditt, det är nu du som äger saken. Då du äger saken kan du fritt sälja denna sak vidare.Det finns flera undantag varför en person ibland inte kan få sälja något. Eftersom jag inte har fått mer information så kommer jag att välja att svara på frågan med det grundläggande om underåriga barn och om dessa kan sälja saker. Är det så att du är under arton år så får du inte själv bestämma över dina saker och du får inte heller sälja den sak du fått av dina föräldrar (FB 9 kap. 1 §). Du kan då inte ingå avtal (som att köpa och sälja) om inte dina föräldrar har gått med på detta. Har du redan sålt saken utan att dina föräldrar gått med på detta ska köpet gå åter, detta innebär att du får tillbaka saken och du lämnar tillbaka pengarna (FB 9 kap. 7 § första stycket).Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Med vänliga hälsningar

Kan omyndiga ingå ett avtal om friskrivning från skadestånd?

2019-03-31 i Omyndiga
FRÅGA |Hej!Snabb fråga. Vi ska anordna en aktivitet i sommar, bumperball. Man hoppar in i en stor plastboll och spelar fotboll. Vi har tänkt anordna detta på en camping där gäster kan komma och spela.Det finns en viss skaderisk i denna aktivitet även om den är låg.Det kommer vara ungdomar under 18 år som provar denna aktivitet. Vi vill att alla ska skriva under ett kontrakt/avtal där vi som arrangör inte tar något som helst ansvar för eventuella skador.Kan vi göra detta med personer som ej är myndiga, dvs under 18 år?
Nicolas Kitzler |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Friskrivning från skadeståndsansvarTill att börja med kan det finnas begränsningar i vilka skador man kan friskriva sig ifrån. Man brukar tala om att skador som uppkommer från grov vårdslöshet inte går att friskriva sig ifrån, även fast det står med i avtalet, med hänvisningar till bland annat 36 § Avtalslagen om oskäliga avtalsvillkor.I ert fall, enligt min uppfattning, borde det dock gå att friskriva sig från de flesta skador som kan uppkomma inom ramen för aktiviteten så länge ni inte lämnar till exempel gropar i marken eller tillhandahåller felaktig utrustning. Kan omyndiga ingå avtal? När det kommer till omyndigas möjlighet att ingå avtalsförbindelser hittar ni reglerna här i Föräldrabalken. Huvudregeln är att omyndiga inte kan ingå avtal, och att endast förmyndares samtycke medför att ett barn inte sedan kan frånträda avtalet. Inga av undantagen är tillämpliga i det här fallet, eftersom det handlar om en friskrivning från skadestånd. Jag råder er att begära ett skriftlig intyg från en förmyndare så att barnet får ingå detta avtal eller en förmyndares underskrift, för att minimera risken att betala skadestånd. Med vänlig hälsning,

När kan en underårig rättshandla?

2019-03-19 i Omyndiga
FRÅGA |Ange två exempel på när en underårig kan rättshandla. Ge lagstöd om det finns.
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns en huvudregel i Föräldrabalken 9 kap 1 § som säger att den som är underårig är omyndig (under 18 år) och saknar rättshandlingsförmåga om inte annat följer av lag eller villkor vid gåva/testamente/förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande. En underårig har alltså en begränsad rättshandlingsförmåga men kan rättshandla i vissa fall. Jag tolkar din fråga som att du vill ha exempel på dessa situationer:1. För det första gäller vid gåva att det krävs att det uttryckligen framgått att den underårige ska få råda över gåvan. Att den underårige får råda över gåvan innebär alltså att hen får rättshandla med den, exempelvis sälja den.2. Enligt 9 kap 3 § FB finns en begränsad rättshandlingsförmåga för den som hunnit fylla 16 år, men inte 18 år. När man är 16 år får man nämligen råda över pengar man själv tjänat genom eget arbete, exempelvis genom att köpa något för pengarna. Den underårige får dock endast köpa saken direkt, dvs. inte på avbetalning eftersom dessa avtal inte är bindande och ogiltiga. En underårig får alltså inte skuldsätta sig, även om det skulle vara med egna pengar. Vänligen,

Förvaltares behörighet till bankkonton

2019-02-26 i Omyndiga
FRÅGA |Hej det är såhär att överförmyndarnämnden har beslutat att jag inte kan sköta min ekonomi själv och har gett mig en förvaltare. Jag har skrivit på en fullmakt i November någon gång. Den 14e februari när jag skulle handla mat så märker jag att jag inte kan varken betala eller överföra några pengar. Då har alltså överförmyndarnämnden raderat mina konton på banken helt utan att jag fått information om detta. Det gjorde dom den 13e februari. Jag undrar: Är detta tillåtet enligt lag? Kan jag anmäla detta?Med Vänliga Hälsningar, Viktoria Andersson
Linda La |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline.Din fråga rör förvaltarskapet, vilket regleras i föräldrabalken. En person som är ur stånd att vårda sig eller sin egendom p.g.a. sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande, kan få en förvaltare förordnad av domstol (11 kap. 7 § 1 st. föräldrabalken). Detta förutsätter att personen inte kan få hjälp på ett mindre ingripande sätt, t.ex. genom anordnande av en god man istället.Vidare skall förvaltaruppdraget anpassas till personens behov i det särskilda fallet och kan begränsas till att avse viss egendom eller angelägenhet eller egendom överstigande ett visst värde (11 kap. 7 § 2 st. föräldrabalken). Sedan en förvaltare har blivit förordnad har denne inom ramen för förvaltaruppdraget ensam rådighet över huvudmannens egendom och företräder huvudmannen i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget (11 kap. 9 § föräldrabalken). Med andra ord saknar huvudmannen, som det kallas, rättslig handlingsförmåga avseende det som förvaltaruppdraget omfattar. Det innebär att huvudmannen inte kan köpa, sälja eller ingå andra avtal eller liknande med bindande verkan. Huvudmannen får dock företa dessa handlingar med förvaltarens samtycke.För att svara på din fråga avseende förvaltares behörighet till dina bankkonton behöver du ta reda på vad förvaltaruppdraget omfatta i ditt fall. Detta kan du göra genom att begära att domstolens förordnande. Notera att domstolen får överlåta åt överförmyndaren att närmare bestämma förvaltaruppdragets omfattning (11 kap. 7 § 3 st. föräldrabalken), varför du kan behöva kontakta Överförmyndarnämnden. Om ditt bankkonto omfattas av förvaltaruppdraget har förvaltaren stöd i lag för att disponera över det. Förvaltaren behöver inte inhämta ditt samtycke, utan får vidta åtgärder i ditt intresse och räkning.Skulle förvaltaren företa en rättshandling som inte omfattas av förvaltaruppdraget blir du inte bunden av handlingen. Förvaltaren kan då bli skadeståndsskyldig för eventuella skador (11 kap. 11 § 3 st. föräldrabalken).Med vänlig hälsning,

Får en omyndig person ingå avtal med sina förmyndare?

2019-02-09 i Omyndiga
FRÅGA |Får man ingå avtal med sina förmyndare (föräldrar) om man själv är omyndig (14 år)? Förmyndarna har dikterat villkoren i avtalet
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna jag förhåller mig till finns i föräldrabalken (FB).En omyndig person får inte ingå avtal utan förmyndarnas samtyckeSom huvudregel får en omyndig person inte ingå avtal, FB 9 kap 1 §. Den omyndige kan dock göra det under förutsättning att:- hen är tillräckligt mogen för att förstå avtalets innebörd och - hen har förmyndarnas samtycke. Förmyndarna kan inte samtycka till ett avtal mellan dem och den omyndigeNär den omyndige ska gå ingå avtal med sina förmyndare är de motparter och har (troligtvis) motstående intressen. I och med intressekonflikten kan förmyndarna inte samtycka till ett sådant avtal utan att det kommer att ses som ogiltigt, FB 12 kap 8 §. God man måste företräda den omyndige i frågan om avtaletFör att ett giltigt avtal ska kunna ingås mellan den omyndige och förmyndarna måste en god man tillförordnas. Den gode mannen ska företräda den omyndiges intresse och avgöra om hen bör ingå avtalet eller inte, FB 11 kap 2 §. Att förmyndarna har dikterat villkoren i avtalet behöver nödvändigtvis inte spela någon roll, men kan innebära att barnet blir missgynnat i avtalet. I sådana fall kommer den gode mannen troligtvis inte att samtycka till avtalet för den omyndiges räkning.Ansökan om god man skickas till överförmyndaren i den kommun där den omyndige är folkbokförd. Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,