Rätt till pengarna om du sålt på kredit till omyndig?

2019-03-21 i Omyndiga
FRÅGA
HejFör några år sen sålde jag virtuella saker i ett spel. Sålde i omgångar saker på krita till ett värde av ca 5000kr till en person som då var 16 år. Men när det skulle börja betalas tillbaka blev han undvikande och sa hela tiden att det skulle komma pengar nästa månad osv. Tröttnade tillslut och skickade betalningsföreläggande via kronofogden, som han då bestred.Hur skulle mina chanser se ut i eventuell domstol med chatt och sms som bevis?Idag är personen myndig men vid tillfället 16år
SVAR

Hej och tack för din fråga!

De regler som rör din fråga hittar du i föräldrabalkens nionde kapitel.

Minderåriga har en begränsad möjlighet att ingå avtal (9 kap. 1 § FB). Personer över sexton år får råda över den lön som de har fått på grund av eget arbete, men eftersom köparen i ditt fall inte har betalat så blir inte den regeln aktuell, (9 kap. 3 § FB). Dessutom kan en minderårig ingå avtal om den har sina förmyndares (oftast föräldrarnas) samtycke (9 kap. 6 § FB). Ett samtycke från föräldrarna att ingå avtal brukar anses finnas om avtalet är en "normal handling" utifrån barnets ålder, vilket föremål det gäller samt priset. I ert fall har han varit sexton år och köpt saker i ett spel, det skulle kunna vara en normal handling eftersom det inte är ovanligt att sextonåringar köper saker online i spel numera, samtidigt är det ett ganska högt pris vilket skulle kunna tala för att det inte är en normal handling. Om samtycke anses föreligga är avtalet giltigt och du kan kräva ett fullgörande av personens del av avtalet, i detta fall betalning.

Är avtalet ogiltigt för att samtycke inte anses föreligga ska det som varje person gett till den andre lämnas tillbaka. Om det inte går ska ersättning för dess värde ges om personen haft nytta av saken eller vilselett den andre om att personen kunde ingå avtalet (9 kap. 7 § första och andra stycket FB).

I rätten kan du alltså påstå att avtalet är giltigt och eventuellt få pengarna genom att avtalet ska fullgöras från hans sida, eller begära ersättning för sakernas värde eftersom han förmodligen har haft nytta av dem i spelet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Cornelia Hansen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Omyndiga (118)
2019-10-06 Är ett avtal över internet bindande för omyndig?
2019-10-01 Måste man betala en avgift vid avbokning av en kurs?
2019-09-01 Kan man köpa eller på annat sätt förvärva äganderätten till ett hus när man är 17 år?
2019-08-28 16 åring, gammal nog att bo själv?

Alla besvarade frågor (73843)