Kan man köpa eller på annat sätt förvärva äganderätten till ett hus när man är 17 år?

2019-09-01 i Omyndiga
FRÅGA
Kan jag som 17 åring äga ett hus eller köpa ett hus?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör dig som underårig, det vill säga dig som är under 18 år, så är föräldrabalken tillämplig. Även jordabalken kommer beröras, i och med att frågan handlar om köp av fast egendom (1 kap. 1 § jordabalken).

När får man ingå juridiskt bindande avtal?

För att få ingå avtal med juridiskt bindande verkan krävs det att man har så kallad rättshandlingsförmåga. Detta får du först när du fyller 18 år (9 kap. 1 § föräldrabalken). Det korta svaret är alltså att du som 17-åring inte kan köpa ett hus. Eftersom du har fyllt 16 år så har du dock rätt att själv förvalta de pengar som du har tjänat ihop genom arbete (9 kap. 3 § föräldrabalken). Om du har jobbat ihop pengarna till huset kan du alltså ha rätt att ingå ett bindande köpeavtal.

En annan möjlighet som finns för en underårig till att förvärva äganderätten till ett hus är genom att få det i gåva med villkoret att det är den underårige själv som ska förvalta huset (9 kap. 4 § föräldrabalken). Det kan vara bra att känna till att de formkrav som gäller vid köp av ett hus även gäller vid en gåvotransaktion (4 kap. 1 och 29 § jordabalken).

Sist men inte minst kan man som underårig även ingå ett juridiskt bindande avtal med hjälp av samtycke från sin/ sina förmyndare, vilket i de allra flesta fall är den underåriges föräldrar (9 kap. 6 § och 10 kap. 2 § föräldrabalken).

Sammanfattning

Huvudregeln är som ovan nämnts att en underårig inte kan ingå avtal med juridiskt bindande verkan. Härifrån finns det dock ett par betydande avsteg som ändå möjliggör för dig att köpa/ äga ett hus. Dessa är att du får förvalta pengar som du har tjänat ihop genom förvärvsarbete, kan sluta ett avtal om du får din/ dina förmyndares samtycke och dessutom kan förvalta ett hus som du har fått i gåva.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Omyndiga (135)
2021-06-10 Vad kan jag göra när mitt barn köpt saker på nätet utan mitt godkännande?
2021-05-05 Får man sälja saker som minderårig?
2021-04-20 Vad kan man göra om ens 16 åriga barn köper en telefon utan samtycke?
2021-04-16 Kan ett barn under 18 år handla på nätet?

Alla besvarade frågor (93065)