Vad kan man göra när en omyndig person har donerat pengar till streamers genom Paypal?

2019-04-17 i Omyndiga
FRÅGA
En 11-åring startade ett konto på paypal och "lånade" sin förälders kontokortsnummer och CVV nummer och kopplade det till kontot och började donera pengar till sk streamers som spelar dataspel på Youtube. Pojkens efternamn är inte det samma som står på kortet och adress och postnummer som pojken uppgav till paypal är felaktigt. Ändå kunde han fortsätta att spendera pengar i flera veckor tills föräldern upptäckte vad som skett. Föräldern får inte tillbaka pengarna över 20.000 kr. Detta är ju ett antal penningtransaktioner som det omyndiga barnet gjort. Har paypal någon som helst skyldighet att ha koll på vem som faktiskt har ett konto hos dem och genomför transaktioner? Pojken skrev först att han var 11 år men då gick det inte att öppna ett konto, då skrev han att han var 18 år. Det funkade fint, ingen kontrollerade om detta stämde och han började shoppa loss.Alltså, vad är paypals ansvar?
SVAR

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Enligt Paypals egen hemsida så riktar de sig först och främst inte till barn under myndighetsåldern i det land där de bor, i enlighet med det landets lagstiftning. Jag kommer därför i mitt svar att redogöra för de svenska lagar och principer som finns. För att göra detta så får vi gå in i Föräldrabalken (FB) och kika.

Är avtalet mellan paypal och sonen giltigt?

När man öppnar ett konto på Paypal så måste man godkänna det användaravtal som finns. Detta innebär alltså att man ingår ett avtal. Sonen i frågan är omyndig, eftersom han är under 18 år (FB 9 kap 1 §). Detta innebär att han har en begränsad rättshandlingsförmåga. Detta resulterar bland annat att han inte får ingå avtal utan sina vårdnadshavares samtycke, med tanke på att han endast är 11 år (FB 9 kap 7 § 1 st). En förälder kan därför möjligtvis hävda att ett avtal som har ingåtts mellan barnet och Paypal är ogiltigt, eftersom denne inte har godkänt att sonen får ingå avtalet.

Vad skulle detta kunna resultera i?

Vad föräldern då kan göra är att i första hand vända sig till Paypal med anledning av att det inte är på fråga om ett giltigt avtal. Huvudregeln är att varje part ska ge tillbaka det som de har mottagit (FB 9 kap 7 § 1 st). Så som jag har förstått det så har föräldern redan kontaktat Paypal och försökt reda ut situationen utan framgång. Som jag tidigare har nämnt så är dock inte ett avtal som har ingåtts av en omyndig person giltigt. Det är dessutom upp till företaget i fråga att bevisa om det skulle vara så att det har funnits ett samtycke från din sida, genom att t.ex. ringa upp personen om de skulle vara osäkra. Om föräldern medvetet hade lämnat ut kortet till pojken så hade det möjligtvis kunnat ses som något sorts godkännande. Om det är så att pojken har tagit kortet utan lov, så kan det knappast anses finnas något samtycke bakom det hela. Även om företaget i fråga tycks bära risken för om en användare är omyndig, så verkar det dock inte vara så att de har något mer långtgående ansvar att ta reda hur gammal de personer som använder tjänsten är, eller vem som står bakom kontot.

Kan sonen bli ersättningsskyldig?

Något som kan vara bra att veta är dock att pojken i värsta fall kan bli ersättningsskyldig gentemot Paypal, eftersom han kan anses ha vilselett företaget att tro att han var behörig att ingå avtalet, genom att uppge att han var 18 år. Han kan isåfall bli ersättningsskyldig för de förluster som Paypal har fått till följd av avtalet (FB 9 kap 7 § 2 st).


Kan det vara på tal om en obehörig transaktion?

Man skulle möjligtvis kunna påstå att det har skett en obehörig transaktion från förälderns kort. Problematiken med detta är dock att man antagligen blir tvungen att vända sig till banken, och inte Paypal. Detta eftersom det inte har skett någon obehörig transaktion från Paypal-kontot, då det sonen skapade ett nytt. De flesta banker kräver nämligen att en polisanmälan för att få tillbaka några pengar Om du exempelvis dessutom har varit grovt oaktsam så kan du själv behöva stå för en summa på upp till 12 000 kr (Lag om betaltjänster 5 a kap 3 §). Det kan med andra ord bli problematiskt när den obehöriga transaktionen har gjorts av någon i det egna hushållet, och huruvida detta alternativ skulle kunna vara framgångsrikt kan jag dessvärre inte svara på.

Sammanfattning

Det är med andra ord en knepig situation, utan ett solklart svar. Det är därför viktigt att du tar kontakt med någon som är kunnig inom området. Vad man dock kan säga är att sonen har ingått ett avtal med Paypal. I Sverige får inte omyndiga personer ingå avtal utan en vårdnadshavares samtycke. Det är upp till Paypal att bevisa att ett samtycke förelåg. En individuell bedömning kan dock behöva göras, då det finns en lång rad av faktorer som kan komma att spela roll för ett eventuellt slutfall.

Jag kan med andra ord inte hitta något specifikt om hur långt Paypals ansvar sträcker sig för att kontrollera hur gamla deras användare är, eller vem som ligger bakom ett konto. Däremot så verkar det som att Paypal bära risken för om en användare är omyndig, och kan därför kanske bli återbetalningsskyldig om det inte kan visas att ett samtycke förelåg.

Mina råd till dig

Konsumentverket och konsumentvägledning

Jag skulle först och främst råda dig att kontakta Konsumentverket, där det går att få gratis telefonrådgivning.

De flesta kommuner erbjuder dessutom konsumentvägledning på olika vis.

Allmänna reklamationsnämnden

Ett gratis alternativ som finns är att vända sig till ARN, Den Allmänna Reklamationsnämnden, för att se om de skulle kunna ta sig an fallet. ARN är en oberoende myndighet som hjälper till att lösa tvister mellan konsumenter och företag, som mynnar ut i en rekommendation kring hur ärendet bör lösas. Detta kräver alltså först och främst att ni befinner er i en tvist - alltså att föräldern har hört av sig till Paypal och att de är oeniga.

Hur du gör en anmälan till ARN framkommer tydligt genom deras hemsida. Du ska bland annat beskriva tvisten och vad du vill att nämnden ska besluta om. Kom dock ihåg att nämnden inte tar fram bevisning. Om du vill styrka din talan med något, så kommer du själv att behöva skicka in den bevisningen. Den konsumentvägledning som många kommuner erbjuder kan i många fall hjälpa till med en anmälan till ARN.

En domstolsprocess

Steget efter detta vore att ta tvisten om i domstol. Vad man då måste ha i åtanke är att domstolsprocesser ofta blir både långdragna, jobbiga och dyra.

Lawline kan också hjälpa till

Det går dessutom jättebra att vända sig till våra duktiga jurister på Lawline för att få mer ingående, juridisk vägledning kring hur man bäst kan ta sig vidare i ärendet.

Det går också fint att kontakta mig på mikaela.berglind-makinen@lawline.se.

Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa er en bit på vägen med problematiken, och önskar ett stort lycka till med allting!

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind Mäkinen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Omyndiga (114)
2019-05-02 Hyreskontrakt för minderårig
2019-04-17 Vad kan man göra när en omyndig person har donerat pengar till streamers genom Paypal?
2019-04-11 Gills underskrift från 13-åring?
2019-04-02 Räcker det med att förälder står på kontraktet om jag hyr ut min lägenhet i andra hand till en minderårig?

Alla besvarade frågor (72111)