När kan en underårig rättshandla?

2019-03-19 i Omyndiga
FRÅGA
Ange två exempel på när en underårig kan rättshandla. Ge lagstöd om det finns.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns en huvudregel i Föräldrabalken 9 kap 1 § som säger att den som är underårig är omyndig (under 18 år) och saknar rättshandlingsförmåga om inte annat följer av lag eller villkor vid gåva/testamente/förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande. En underårig har alltså en begränsad rättshandlingsförmåga men kan rättshandla i vissa fall. Jag tolkar din fråga som att du vill ha exempel på dessa situationer:

1. För det första gäller vid gåva att det krävs att det uttryckligen framgått att den underårige ska få råda över gåvan. Att den underårige får råda över gåvan innebär alltså att hen får rättshandla med den, exempelvis sälja den.

2. Enligt 9 kap 3 § FB finns en begränsad rättshandlingsförmåga för den som hunnit fylla 16 år, men inte 18 år. När man är 16 år får man nämligen råda över pengar man själv tjänat genom eget arbete, exempelvis genom att köpa något för pengarna. Den underårige får dock endast köpa saken direkt, dvs. inte på avbetalning eftersom dessa avtal inte är bindande och ogiltiga. En underårig får alltså inte skuldsätta sig, även om det skulle vara med egna pengar.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Omyndiga (122)
2019-12-13 Får omyndiga ha ett eget kreditkort?
2019-11-09 Bo på hotell med en minderårig
2019-11-09 Bo på hotell med en minderårig
2019-10-31 Flytta hemifrån när man är 16 år och omyndig

Alla besvarade frågor (77541)