Får omyndiga ha ett eget kreditkort?

2019-12-13 i Omyndiga
FRÅGA |Hej!Finns det kreditkort som omyndiga får äga/ta hand om själva/med förälderns tillåtelse för att få kreditvärdighet/credit score innan hen fyller 18?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är problemet? Frågan huruvida omyndiga får äga eller ta hand om kredit själva eller med förälders tillåtelse är något som främst regleras i föräldrabalken (FB). Jag kommer dela upp din fråga i olika delar för att lättare kunna besvara den.Vad säger lagen? Kan en omyndig ha ett eget kreditkort som denne tar hand om själv?Den som är under 18 år är omyndig får inte själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser (9 kap. 1 § FB). Det innebär att en omyndig inte kan köpa på kredit eller ansöka om kreditkort. En person under 18 år men som fyllt 16 år får råda över egendom som hen själv förvärvat genom eget arbete (9 kap. 3 § FB). Detta innebär dock som sagt endast kontantköp.Kan en omyndig låna en förälderns kreditkort och använda detta med förälders tillåtelse?Det lättaste sättet för en omyndig att låna en förälders kreditkort är om föräldern ställer ut en fullmakt att handla med kreditkortet till den omyndiga. Det innebär att hen får lov att handla med kreditkortet för din räkning. Fullmakten kan vara både muntlig och skriftlig, men det är lättare att bevisa en skriftlig fullmakt (2 kap. 10 § avtalslagen). SammanfattningEn omyndig kan inte handla på egen kredit men kan eventuellt låna en förälders om denna ger sitt samtycke. En person kreditvärdighet blir bland annat bättre om personen har så få som möjligt, eller inga krediter alls. Det finns vanliga kontokort som omyndiga som fyllt 16 år kan få använda för att betala för pengar som de själva tjänat som de kan använda i stället. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Bo på hotell med en minderårig

2019-11-09 i Omyndiga
FRÅGA |Hej! Jag och min bror hade tänkt spendera helgen på ett hotell i Göteborg, eftersom vi är från Stockholm tänkte vi att det skulle vara långt att åka fram och tillbaka samma dag. Min bror är 23 år och jag fyller 15 år nu i vintern. Han får ju såklart checka in. Men jag undrar om jag som är hans kompanjons och är minderårig får också komma in med honom?Vet inte om detta är en så juridisk fråga, men blev tipsad av denna sida. Tacksam för svar!
Kajsa Moss Bjerling |Hej!Tack för att du hör av dig till oss på Lawline med din fråga!Precis som du skriver är det inga problem för din bror att checka in, eftersom han är över 18 år och myndig. Om du också får bo där är däremot svårare för mig att svara på, då olika hotell har olika regler.Vissa har som regel att alla som bor på hotellet måste vara myndiga, medan vissa går med på att minderåriga bor där så länge det är i sällskap av någon vuxen. Andra säger att det måste vara i sällskap av vårdnadshavaren, eller med intyg från vårdnadshavaren. Det hela handlar oftast om att det ska finnas någon myndig person som ansvarar för den minderåriga gästen.Det bästa ni kan göra är att ringa eller maila hotellet och fråga! Kikar ni på hotellets hemsida kan det säkert också stå något om det här under deras bokningsvillkor.Hoppas ni hittar ett bra hotell och får en fin helg i Göteborg!Med vänliga hälsningar,

Är ett avtal över internet bindande för omyndig?

2019-10-06 i Omyndiga
FRÅGA |Min son gick in och budade på tradera på flera annonser utan att jag visste, nu har budet han angav vunnit en auktion men jag kan inte köpa produkten. Är detta juridiskt bindande och hur går man till väga om säljaren inte vill ta bort min budning och vill att jag ska betala?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna ingå avtal på internet måste man ha fyllt 18 år. En omyndig måste alltså få godkännande från en av föräldrarna för att ett betungande avtal om köp ska vara gällande. Den som är under 18 år får alltså inte råda över sin egendom eller åta sig förbindelser (9 kap. 1 § föräldrabalken, FB). Avtalet är att betrakta som ogiltigt om föräldrarna inte har samtyckt till köpet, eller godkänt köpet i efterhand (9 kap. 6 § FB). Säljaren måste alltså kunna bevisa att köpet har gjorts av en myndig person (att säljaren vilseleddes till att tro att barnet var myndigt) eller att föräldern har godkänt köpet för att avtalet ska bli bindande och giltigt. Ett undantag från detta är dock att en ungdom som har fyllt 16 år får handla för egna intjänade pengar, utan förälderns godkännande (9 kap 3 § FB). Dock får ett sådant köp endast göras direkt, inte genom kredit, eftersom en omyndig inte får åta sig förbindelser (skuldsätta sig). Skulle köpet ha gjorts med barnetsegna intjänade pengar men på avbetalning blir alltså köpet ändå ogiltigt.Om du som förälder har lämnat ut någon form av kod eller lösenord gäller det som godkännande för ett köp, under förutsättning att det är ett köp som ett barn i din sons ålder normalt antas få göra. I sådant fall blir avtalet bindande och du måste då betala det som avtalats. Skydda därför alltid dina koder och lösenord. Låt inte ditt barn använda telefon, dator och surfplatta utan din kontroll.Den underåriges ersättningsskyldighet kan aldrig bli högre än egendomens fulla värde. Ett undantag är om den underårige vilselett säljare. Då kan du som förälder även bli tvungen att ersätta förluster på grund av avtalet. Det framgår inte i din fråga att din son har vilselett företaget med hans behörighet, och därför kan jag inte bedöma om företaget eventuellt skulle kunna ha rätt till ersättning för sin förlust (9 kap. 7 § 2 stycket FB).Du har möjlighet att bestrida (protestera mot) säljarens krav på betalning. Det ska du i så fall göra skriftligen, till exempel via ett mejl, för att kunna bevisa att du har bestridit. I bestridandet måste du förklara tydligt att du inte tänker betala och varför, i detta fall för att avtalet ingåtts med en omyndig person. Om du och säljaren inte kommer överens efter bestridande kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan man köpa eller på annat sätt förvärva äganderätten till ett hus när man är 17 år?

2019-09-01 i Omyndiga
FRÅGA |Kan jag som 17 åring äga ett hus eller köpa ett hus?
Julia-Saga Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lagEftersom din fråga berör dig som underårig, det vill säga dig som är under 18 år, så är föräldrabalken tillämplig. Även jordabalken kommer beröras, i och med att frågan handlar om köp av fast egendom (1 kap. 1 § jordabalken). När får man ingå juridiskt bindande avtal? För att få ingå avtal med juridiskt bindande verkan krävs det att man har så kallad rättshandlingsförmåga. Detta får du först när du fyller 18 år (9 kap. 1 § föräldrabalken). Det korta svaret är alltså att du som 17-åring inte kan köpa ett hus. Eftersom du har fyllt 16 år så har du dock rätt att själv förvalta de pengar som du har tjänat ihop genom arbete (9 kap. 3 § föräldrabalken). Om du har jobbat ihop pengarna till huset kan du alltså ha rätt att ingå ett bindande köpeavtal. En annan möjlighet som finns för en underårig till att förvärva äganderätten till ett hus är genom att få det i gåva med villkoret att det är den underårige själv som ska förvalta huset (9 kap. 4 § föräldrabalken). Det kan vara bra att känna till att de formkrav som gäller vid köp av ett hus även gäller vid en gåvotransaktion (4 kap. 1 och 29 § jordabalken). Sist men inte minst kan man som underårig även ingå ett juridiskt bindande avtal med hjälp av samtycke från sin/ sina förmyndare, vilket i de allra flesta fall är den underåriges föräldrar (9 kap. 6 § och 10 kap. 2 § föräldrabalken). Sammanfattning Huvudregeln är som ovan nämnts att en underårig inte kan ingå avtal med juridiskt bindande verkan. Härifrån finns det dock ett par betydande avsteg som ändå möjliggör för dig att köpa/ äga ett hus. Dessa är att du får förvalta pengar som du har tjänat ihop genom förvärvsarbete, kan sluta ett avtal om du får din/ dina förmyndares samtycke och dessutom kan förvalta ett hus som du har fått i gåva. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Bo på hotell med en minderårig

2019-11-09 i Omyndiga
FRÅGA |Hej! Jag och min bror hade tänkt spendera helgen på ett hotell i Göteborg, eftersom vi är från Stockholm tänkte vi att det skulle vara långt att åka fram och tillbaka samma dag. Min bror är 23 år och jag fyller 15 år nu i vintern. Han får ju såklart checka in. Men jag undrar om jag som är hans kompanjons och är minderårig får också komma in med honom?Vet inte om detta är en så juridisk fråga, men blev tipsad av denna sida. Tacksam för svar!
Kajsa Moss Bjerling |Hej!Tack för att du hör av dig till oss på Lawline med din fråga!Precis som du skriver är det inga problem för din bror att checka in, eftersom han är över 18 år och myndig. Om du också får bo där är däremot svårare för mig att svara på, då olika hotell har olika regler.Vissa har som regel att alla som bor på hotellet måste vara myndiga, medan vissa går med på att minderåriga bor där så länge det är i sällskap av någon vuxen. Andra säger att det måste vara i sällskap av vårdnadshavaren, eller med intyg från vårdnadshavaren. Det hela handlar oftast om att det ska finnas någon myndig person som ansvarar för den minderåriga gästen.Det bästa ni kan göra är att ringa eller maila hotellet och fråga! Kikar ni på hotellets hemsida kan det säkert också stå något om det här under deras bokningsvillkor.Hoppas ni hittar ett bra hotell och får en fin helg i Göteborg!Med vänliga hälsningar,

Flytta hemifrån när man är 16 år och omyndig

2019-10-31 i Omyndiga
FRÅGA |Hej jag är 16år gammal och vill ha ett lägenhet för jag vill liksom flytta hemifrån och kolla hur det är , har inga problem hemma eller så, min mamma tycker det är helt okej för jag sköter mig! Var ska jag söka eller går det ens att flytta hemifrån om man är 16år
Kajsa Moss Bjerling |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Visst går det att flytta hemifrån, men det kan förstås bli lite krångligt när du är 16 år. Jag ska försöka hjälpa dig och reda ut lite vad som kan vara bra att tänka på för dig! Regler om omyndiga hittar du i föräldrabalken (FB).Några frågor som skulle kunna vara bra att fundera på först är vem som ska betala hyran? Kommer din mamma att hjälpa till eller är det du som ska betala? Om det är så att du planerar att jobba och eventuellt gå i skolan samtidigt är det bra att räkna på hur mycket du skulle behöva jobba för att få in tillräckligt mycket med pengar, och om du kommer hinna/orka med det eller inte. Hyresvärden kommer högst troligt kräva att du kan visa något intyg på inkomst.Att skriva avtal när man inte är myndigI med att du inte fyllt 18 år och blivit myndig än, betyder det att dina vårdnadshavare bestämmer över dig och att du inte får ingå avtal själv. När man flyttar hemifrån blir ju det problematiskt, för då är det många avtal som måste skrivas under. T.ex. hyresavtalet, hemförsäkring, olika abonnemang etc. Men i ditt fall säger du att din mamma har gått med på att du flyttar hemifrån, vilket innebär att hon gett sitt samtycke! Du kan då alltså ingå avtal, men hon måste vara med på det (9 kap. 1 § FB). Vissa hyresvärdar går kanske med på att skriva dig på hyresavtalet och ber om din mammas medsignatur, medan vissa kanske istället ber att få teckna din mamma på avtalet för att sedan överlåta det till dig när du fyller 18 år.Dina föräldrar är underhållsskyldigaFram tills dess att du fyller 18 år är dina föräldrar också underhållsskyldiga för dig. Det betyder att de är skyldiga att se till att du har vad du behöver, men inte mer än vad som är skäligt och också med hänsyn till deras ekonomi. Din mamma är alltså inte skyldig att betala för ditt egna boende, då du egentligen kan bo hemma och faktiskt inte behöver flytta, men hon behöver se till att du har vad du behöver. Om du går i skolan gäller underhållsskyldigheten även efter att du blivit myndig, men som längst till då du fyller 21 år, och enbart så länge du går i skolan (7 kap. 1 § FB). Du får själv bestämma över pengar som du själv har tjänatNågot som kan vara bra att veta är att eftersom du är 16 år så har du rätt att disponera över den inkomst som du tjänat på egen hand. Det betyder att du själv får bestämma vad du vill köpa för de pengarna (9 kap. 3 § FB). Om du också har ett eget hushåll får du avtala om saker som krävs för att upprätthålla det hushållet, trots att du inte är myndig. Det t.ex. vara att handla mat, kläder, teckna ett elabonnemang etc (9 kap. 2 a § första stycket FB). Inackorderingsbidrag från CSNBeroende på om du går i skolan eller vilken skola det gäller finns kanske en möjlighet för dig att söka inackorderingsbidrag? Det är ett bidrag CSN ger till elever som behöver flytta till annan ort för att kunna gå i skolan där. Ytterligare ett tipsPå Konsumentsverkets hemsida finns en hel del tips för vad man behöver tänka på när man flyttar hemifrån, kika runt lite där!Kontakta också din hemkommun för att ta reda på vilka hyresvärdar det finns i den stad du bor i. Kanske finns det någon bostadskö du redan nu kan skriva upp dig i? Det kan också vara bra att googla efter privata hyresvärdar som du kan ringa eller maila för att hitta en lägenhet!Jag hoppas du har fått lite vägledning, hör annars av dig här i kommentarerna nedan så återkommer jag. Lycka till!PS. Jag flyttade också hemifrån när jag var 16 år - det gick jättebra!Med vänliga hälsningar,

Måste man betala en avgift vid avbokning av en kurs?

2019-10-01 i Omyndiga
FRÅGA |Hej! Jag hade kontaktat ett agenturföretag om att vara intresserad av att vara med i deras kurs och kostnaden för kursen kostade 5000kr, jag hade tänkt mig att vara med men ångrade mig någon/några dagar innan kursen skulle börja. Har inte skrivit på någonting och jag är inte 18 år ännu. Idag vart jag kontaktad av ägaren där han krävde att jag skulle betala 1500kr för att jag sa att jag inte kunde. Kopierar texten hit så ni kan läsa:Hej Jacob.Tråkigt att du inte kunde vara med. Ett litet problem bara, att avanmälan sig så sent kräver en giltig orsak såsom Sjukdom eller dödsfall i familjen etc. Detta pga att vi tackat nej till andra elever som nu inte kan vara med i denna grupp.Jag måste därför fakturera en Avgift på 1500kr om inte du har en giltig orsak.Kan du komma på torsdag istället eller vill du inte över huvud taget.**Frågan är, han kan väll inte tvinga mig att betala en avbokningsavgift eller något liknande om jag inte skrivit på någon anmälningsblankett utan bara ha varit i kontakt med dem på mail va?
Julia-Saga Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lagEftersom din fråga berör en avtalssituation med dig som underårig är både avtalslagen och föräldrabalken tillämpliga. Kan ett avtal ingås via mail? Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida ett avtal kan ingås via mail, och om du som underårig har blivit bunden till att betala avbokningsavgiften när du avanmälde dig från kursen med kort varsel. Först och främst kan det framhållas att ett avtal om att deltaga i en kurs inte är ett formalavtal. Detta innebär att det inte krävs att man skriftligen har undertecknat något för att ett avtal ska anses ha ingåtts. Rent avtalsmässigt fungerar det som så att företaget har utgett ett erbjudande som du sedan svarade på. Därefter accepterade företaget ditt så kallade anbud och bundenhet uppstod (1 § avtalslagen). Detta förutsätter att mailkonversationen ledde fram till något i stil med att du anmälde dig, vilket är svårt för mig att avgöra utan den fullständiga konversationen. Alltså är det fullt möjligt att ingå denna typ av avtal utan ett skriftligt kontrakt. Kan en underårig ingå ett bindande avtal? Situationen är dock något annorlunda för en underårig (dvs någon som är under 18 år). Du som är under 18 år får inte enligt lag själv råda över din egendom eller åta dig förbindelser (9 kap. 1 § föräldrabalken). Huvudregeln är alltså att du inte får ingå betungande avtal, och om du har gjort detta utan dina föräldrars samtycke är avtalet att betrakta som ogiltigt (9 kap. 6 § föräldrabalken). Det finns inget i din fråga som tyder på att du har vilselett företaget med din behörighet, och därför har inte företaget rätt till ersättning för sin förlust på grund av bortfallet av en kursdeltagare (9 kap. 7 § andra stycket föräldrabalken motsatsvis). Hade du varit över 18 år så hade däremot företaget haft rätt till ersättning, eftersom företaget förmodligen inte kunde ta in en ny kursdeltagare med så kort varsel och därmed led en ekonomisk skada till följd av det sena avhoppet (för vidare läsning om detta rekommenderar jag NJA 2002 s. 644). Sammanfattning Eftersom du är under 18 år kan du inte ingå rättsligt bindande avtal. Jag tolkar inte din fråga som att du på något vis har försökt vilseleda din avtalspart med din behörighet, och därför har inte företaget rätt till någon ersättning. Mitt råd till dig är därför att du vänder dig till företaget och förklarar din situation. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

16 åring, gammal nog att bo själv?

2019-08-28 i Omyndiga
FRÅGA |Min killes son vill flytta till sverige för att plugga, han är 16 år. Han vill dock bo själv, får han göra det eller måste han bo hos oss om vi bor i samma stad?
|Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Det finns egentligen inget rent juridisk som helt förbjuder att en 16 åring bor själv (även om en förälder bor i samma stad). Vad som däremot kan bli problematiskt är att skriva kontrakt för boende (hyres, köpekontrakt) eftersom din killes son saknar rättshandlingsförmåga, 9 kap 1 § föräldrabalken (FB). Nu vet jag inte vad det är han ska studera men kanske går det att få hjälp med boende genom skolan? Eller ni kanske redan har ordnat boende? Det bör iaf inte vara några problem så länge ni/din kille kan tänka sig stå på kontraktet. Viktigt att notera avseende sonens rättshandlingsförmåga är att, då ni skriver att han är över 16 år, han har rätt att disponera över inkomst som förvärvats på egen hand, 9 kap 3 § FB samt att han, om han haremet hushåll, får rättshandla i den utsträckning som vanligen krävs för att upprätthålla hushållet, 9 kap 2a § FB.Hoppas det besvarade din fråga!Vänlig hälsning