Flytta hemifrån när man är 16 år och omyndig

2019-10-31 i Omyndiga
FRÅGA |Hej jag är 16år gammal och vill ha ett lägenhet för jag vill liksom flytta hemifrån och kolla hur det är , har inga problem hemma eller så, min mamma tycker det är helt okej för jag sköter mig! Var ska jag söka eller går det ens att flytta hemifrån om man är 16år
Kajsa Moss Bjerling |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Visst går det att flytta hemifrån, men det kan förstås bli lite krångligt när du är 16 år. Jag ska försöka hjälpa dig och reda ut lite vad som kan vara bra att tänka på för dig! Regler om omyndiga hittar du i föräldrabalken (FB).Några frågor som skulle kunna vara bra att fundera på först är vem som ska betala hyran? Kommer din mamma att hjälpa till eller är det du som ska betala? Om det är så att du planerar att jobba och eventuellt gå i skolan samtidigt är det bra att räkna på hur mycket du skulle behöva jobba för att få in tillräckligt mycket med pengar, och om du kommer hinna/orka med det eller inte. Hyresvärden kommer högst troligt kräva att du kan visa något intyg på inkomst.Att skriva avtal när man inte är myndigI med att du inte fyllt 18 år och blivit myndig än, betyder det att dina vårdnadshavare bestämmer över dig och att du inte får ingå avtal själv. När man flyttar hemifrån blir ju det problematiskt, för då är det många avtal som måste skrivas under. T.ex. hyresavtalet, hemförsäkring, olika abonnemang etc. Men i ditt fall säger du att din mamma har gått med på att du flyttar hemifrån, vilket innebär att hon gett sitt samtycke! Du kan då alltså ingå avtal, men hon måste vara med på det (9 kap. 1 § FB). Vissa hyresvärdar går kanske med på att skriva dig på hyresavtalet och ber om din mammas medsignatur, medan vissa kanske istället ber att få teckna din mamma på avtalet för att sedan överlåta det till dig när du fyller 18 år.Dina föräldrar är underhållsskyldigaFram tills dess att du fyller 18 år är dina föräldrar också underhållsskyldiga för dig. Det betyder att de är skyldiga att se till att du har vad du behöver, men inte mer än vad som är skäligt och också med hänsyn till deras ekonomi. Din mamma är alltså inte skyldig att betala för ditt egna boende, då du egentligen kan bo hemma och faktiskt inte behöver flytta, men hon behöver se till att du har vad du behöver. Om du går i skolan gäller underhållsskyldigheten även efter att du blivit myndig, men som längst till då du fyller 21 år, och enbart så länge du går i skolan (7 kap. 1 § FB). Du får själv bestämma över pengar som du själv har tjänatNågot som kan vara bra att veta är att eftersom du är 16 år så har du rätt att disponera över den inkomst som du tjänat på egen hand. Det betyder att du själv får bestämma vad du vill köpa för de pengarna (9 kap. 3 § FB). Om du också har ett eget hushåll får du avtala om saker som krävs för att upprätthålla det hushållet, trots att du inte är myndig. Det t.ex. vara att handla mat, kläder, teckna ett elabonnemang etc (9 kap. 2 a § första stycket FB). Inackorderingsbidrag från CSNBeroende på om du går i skolan eller vilken skola det gäller finns kanske en möjlighet för dig att söka inackorderingsbidrag? Det är ett bidrag CSN ger till elever som behöver flytta till annan ort för att kunna gå i skolan där. Ytterligare ett tipsPå Konsumentsverkets hemsida finns en hel del tips för vad man behöver tänka på när man flyttar hemifrån, kika runt lite där!Kontakta också din hemkommun för att ta reda på vilka hyresvärdar det finns i den stad du bor i. Kanske finns det någon bostadskö du redan nu kan skriva upp dig i? Det kan också vara bra att googla efter privata hyresvärdar som du kan ringa eller maila för att hitta en lägenhet!Jag hoppas du har fått lite vägledning, hör annars av dig här i kommentarerna nedan så återkommer jag. Lycka till!PS. Jag flyttade också hemifrån när jag var 16 år - det gick jättebra!Med vänliga hälsningar,

Måste man betala en avgift vid avbokning av en kurs?

2019-10-01 i Omyndiga
FRÅGA |Hej! Jag hade kontaktat ett agenturföretag om att vara intresserad av att vara med i deras kurs och kostnaden för kursen kostade 5000kr, jag hade tänkt mig att vara med men ångrade mig någon/några dagar innan kursen skulle börja. Har inte skrivit på någonting och jag är inte 18 år ännu. Idag vart jag kontaktad av ägaren där han krävde att jag skulle betala 1500kr för att jag sa att jag inte kunde. Kopierar texten hit så ni kan läsa:Hej Jacob.Tråkigt att du inte kunde vara med. Ett litet problem bara, att avanmälan sig så sent kräver en giltig orsak såsom Sjukdom eller dödsfall i familjen etc. Detta pga att vi tackat nej till andra elever som nu inte kan vara med i denna grupp.Jag måste därför fakturera en Avgift på 1500kr om inte du har en giltig orsak.Kan du komma på torsdag istället eller vill du inte över huvud taget.**Frågan är, han kan väll inte tvinga mig att betala en avbokningsavgift eller något liknande om jag inte skrivit på någon anmälningsblankett utan bara ha varit i kontakt med dem på mail va?
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lagEftersom din fråga berör en avtalssituation med dig som underårig är både avtalslagen och föräldrabalken tillämpliga. Kan ett avtal ingås via mail? Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida ett avtal kan ingås via mail, och om du som underårig har blivit bunden till att betala avbokningsavgiften när du avanmälde dig från kursen med kort varsel. Först och främst kan det framhållas att ett avtal om att deltaga i en kurs inte är ett formalavtal. Detta innebär att det inte krävs att man skriftligen har undertecknat något för att ett avtal ska anses ha ingåtts. Rent avtalsmässigt fungerar det som så att företaget har utgett ett erbjudande som du sedan svarade på. Därefter accepterade företaget ditt så kallade anbud och bundenhet uppstod (1 § avtalslagen). Detta förutsätter att mailkonversationen ledde fram till något i stil med att du anmälde dig, vilket är svårt för mig att avgöra utan den fullständiga konversationen. Alltså är det fullt möjligt att ingå denna typ av avtal utan ett skriftligt kontrakt. Kan en underårig ingå ett bindande avtal? Situationen är dock något annorlunda för en underårig (dvs någon som är under 18 år). Du som är under 18 år får inte enligt lag själv råda över din egendom eller åta dig förbindelser (9 kap. 1 § föräldrabalken). Huvudregeln är alltså att du inte får ingå betungande avtal, och om du har gjort detta utan dina föräldrars samtycke är avtalet att betrakta som ogiltigt (9 kap. 6 § föräldrabalken). Det finns inget i din fråga som tyder på att du har vilselett företaget med din behörighet, och därför har inte företaget rätt till ersättning för sin förlust på grund av bortfallet av en kursdeltagare (9 kap. 7 § andra stycket föräldrabalken motsatsvis). Hade du varit över 18 år så hade däremot företaget haft rätt till ersättning, eftersom företaget förmodligen inte kunde ta in en ny kursdeltagare med så kort varsel och därmed led en ekonomisk skada till följd av det sena avhoppet (för vidare läsning om detta rekommenderar jag NJA 2002 s. 644). Sammanfattning Eftersom du är under 18 år kan du inte ingå rättsligt bindande avtal. Jag tolkar inte din fråga som att du på något vis har försökt vilseleda din avtalspart med din behörighet, och därför har inte företaget rätt till någon ersättning. Mitt råd till dig är därför att du vänder dig till företaget och förklarar din situation. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

16 åring, gammal nog att bo själv?

2019-08-28 i Omyndiga
FRÅGA |Min killes son vill flytta till sverige för att plugga, han är 16 år. Han vill dock bo själv, får han göra det eller måste han bo hos oss om vi bor i samma stad?
|Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Det finns egentligen inget rent juridisk som helt förbjuder att en 16 åring bor själv (även om en förälder bor i samma stad). Vad som däremot kan bli problematiskt är att skriva kontrakt för boende (hyres, köpekontrakt) eftersom din killes son saknar rättshandlingsförmåga, 9 kap 1 § föräldrabalken (FB). Nu vet jag inte vad det är han ska studera men kanske går det att få hjälp med boende genom skolan? Eller ni kanske redan har ordnat boende? Det bör iaf inte vara några problem så länge ni/din kille kan tänka sig stå på kontraktet. Viktigt att notera avseende sonens rättshandlingsförmåga är att, då ni skriver att han är över 16 år, han har rätt att disponera över inkomst som förvärvats på egen hand, 9 kap 3 § FB samt att han, om han haremet hushåll, får rättshandla i den utsträckning som vanligen krävs för att upprätthålla hushållet, 9 kap 2a § FB.Hoppas det besvarade din fråga!Vänlig hälsning

Vad kan man göra när en omyndig person har donerat pengar till streamers genom Paypal?

2019-04-17 i Omyndiga
FRÅGA |En 11-åring startade ett konto på paypal och "lånade" sin förälders kontokortsnummer och CVV nummer och kopplade det till kontot och började donera pengar till sk streamers som spelar dataspel på Youtube. Pojkens efternamn är inte det samma som står på kortet och adress och postnummer som pojken uppgav till paypal är felaktigt. Ändå kunde han fortsätta att spendera pengar i flera veckor tills föräldern upptäckte vad som skett. Föräldern får inte tillbaka pengarna över 20.000 kr. Detta är ju ett antal penningtransaktioner som det omyndiga barnet gjort. Har paypal någon som helst skyldighet att ha koll på vem som faktiskt har ett konto hos dem och genomför transaktioner? Pojken skrev först att han var 11 år men då gick det inte att öppna ett konto, då skrev han att han var 18 år. Det funkade fint, ingen kontrollerade om detta stämde och han började shoppa loss.Alltså, vad är paypals ansvar?
Mikaela Berglind Mäkinen |Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Enligt Paypals egen hemsida så riktar de sig först och främst inte till barn under myndighetsåldern i det land där de bor, i enlighet med det landets lagstiftning. Jag kommer därför i mitt svar att redogöra för de svenska lagar och principer som finns. För att göra detta så får vi gå in i Föräldrabalken (FB) och kika. Är avtalet mellan paypal och sonen giltigt? När man öppnar ett konto på Paypal så måste man godkänna det användaravtal som finns. Detta innebär alltså att man ingår ett avtal. Sonen i frågan är omyndig, eftersom han är under 18 år (FB 9 kap 1 §). Detta innebär att han har en begränsad rättshandlingsförmåga. Detta resulterar bland annat att han inte får ingå avtal utan sina vårdnadshavares samtycke, med tanke på att han endast är 11 år (FB 9 kap 7 § 1 st). En förälder kan därför möjligtvis hävda att ett avtal som har ingåtts mellan barnet och Paypal är ogiltigt, eftersom denne inte har godkänt att sonen får ingå avtalet. Vad skulle detta kunna resultera i?Vad föräldern då kan göra är att i första hand vända sig till Paypal med anledning av att det inte är på fråga om ett giltigt avtal. Huvudregeln är att varje part ska ge tillbaka det som de har mottagit (FB 9 kap 7 § 1 st). Så som jag har förstått det så har föräldern redan kontaktat Paypal och försökt reda ut situationen utan framgång. Som jag tidigare har nämnt så är dock inte ett avtal som har ingåtts av en omyndig person giltigt. Det är dessutom upp till företaget i fråga att bevisa om det skulle vara så att det har funnits ett samtycke från din sida, genom att t.ex. ringa upp personen om de skulle vara osäkra. Om föräldern medvetet hade lämnat ut kortet till pojken så hade det möjligtvis kunnat ses som något sorts godkännande. Om det är så att pojken har tagit kortet utan lov, så kan det knappast anses finnas något samtycke bakom det hela. Även om företaget i fråga tycks bära risken för om en användare är omyndig, så verkar det dock inte vara så att de har något mer långtgående ansvar att ta reda hur gammal de personer som använder tjänsten är, eller vem som står bakom kontot. Kan sonen bli ersättningsskyldig?Något som kan vara bra att veta är dock att pojken i värsta fall kan bli ersättningsskyldig gentemot Paypal, eftersom han kan anses ha vilselett företaget att tro att han var behörig att ingå avtalet, genom att uppge att han var 18 år. Han kan isåfall bli ersättningsskyldig för de förluster som Paypal har fått till följd av avtalet (FB 9 kap 7 § 2 st). Kan det vara på tal om en obehörig transaktion?Man skulle möjligtvis kunna påstå att det har skett en obehörig transaktion från förälderns kort. Problematiken med detta är dock att man antagligen blir tvungen att vända sig till banken, och inte Paypal. Detta eftersom det inte har skett någon obehörig transaktion från Paypal-kontot, då det sonen skapade ett nytt. De flesta banker kräver nämligen att en polisanmälan för att få tillbaka några pengar Om du exempelvis dessutom har varit grovt oaktsam så kan du själv behöva stå för en summa på upp till 12 000 kr (Lag om betaltjänster 5 a kap 3 §). Det kan med andra ord bli problematiskt när den obehöriga transaktionen har gjorts av någon i det egna hushållet, och huruvida detta alternativ skulle kunna vara framgångsrikt kan jag dessvärre inte svara på. SammanfattningDet är med andra ord en knepig situation, utan ett solklart svar. Det är därför viktigt att du tar kontakt med någon som är kunnig inom området. Vad man dock kan säga är att sonen har ingått ett avtal med Paypal. I Sverige får inte omyndiga personer ingå avtal utan en vårdnadshavares samtycke. Det är upp till Paypal att bevisa att ett samtycke förelåg. En individuell bedömning kan dock behöva göras, då det finns en lång rad av faktorer som kan komma att spela roll för ett eventuellt slutfall. Jag kan med andra ord inte hitta något specifikt om hur långt Paypals ansvar sträcker sig för att kontrollera hur gamla deras användare är, eller vem som ligger bakom ett konto. Däremot så verkar det som att Paypal bära risken för om en användare är omyndig, och kan därför kanske bli återbetalningsskyldig om det inte kan visas att ett samtycke förelåg. Mina råd till digKonsumentverket och konsumentvägledningJag skulle först och främst råda dig att kontakta Konsumentverket, där det går att få gratis telefonrådgivning. De flesta kommuner erbjuder dessutom konsumentvägledning på olika vis. Allmänna reklamationsnämndenEtt gratis alternativ som finns är att vända sig till ARN, Den Allmänna Reklamationsnämnden, för att se om de skulle kunna ta sig an fallet. ARN är en oberoende myndighet som hjälper till att lösa tvister mellan konsumenter och företag, som mynnar ut i en rekommendation kring hur ärendet bör lösas. Detta kräver alltså först och främst att ni befinner er i en tvist - alltså att föräldern har hört av sig till Paypal och att de är oeniga. Hur du gör en anmälan till ARN framkommer tydligt genom deras hemsida. Du ska bland annat beskriva tvisten och vad du vill att nämnden ska besluta om. Kom dock ihåg att nämnden inte tar fram bevisning. Om du vill styrka din talan med något, så kommer du själv att behöva skicka in den bevisningen. Den konsumentvägledning som många kommuner erbjuder kan i många fall hjälpa till med en anmälan till ARN. En domstolsprocessSteget efter detta vore att ta tvisten om i domstol. Vad man då måste ha i åtanke är att domstolsprocesser ofta blir både långdragna, jobbiga och dyra. Lawline kan också hjälpa tillDet går dessutom jättebra att vända sig till våra duktiga jurister på Lawline för att få mer ingående, juridisk vägledning kring hur man bäst kan ta sig vidare i ärendet. Det går också fint att kontakta mig på mikaela.berglind-makinen@lawline.se. Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa er en bit på vägen med problematiken, och önskar ett stort lycka till med allting! Med vänliga hälsningar,

Är ett avtal över internet bindande för omyndig?

2019-10-06 i Omyndiga
FRÅGA |Min son gick in och budade på tradera på flera annonser utan att jag visste, nu har budet han angav vunnit en auktion men jag kan inte köpa produkten. Är detta juridiskt bindande och hur går man till väga om säljaren inte vill ta bort min budning och vill att jag ska betala?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna ingå avtal på internet måste man ha fyllt 18 år. En omyndig måste alltså få godkännande från en av föräldrarna för att ett betungande avtal om köp ska vara gällande. Den som är under 18 år får alltså inte råda över sin egendom eller åta sig förbindelser (9 kap. 1 § föräldrabalken, FB). Avtalet är att betrakta som ogiltigt om föräldrarna inte har samtyckt till köpet, eller godkänt köpet i efterhand (9 kap. 6 § FB). Säljaren måste alltså kunna bevisa att köpet har gjorts av en myndig person (att säljaren vilseleddes till att tro att barnet var myndigt) eller att föräldern har godkänt köpet för att avtalet ska bli bindande och giltigt. Ett undantag från detta är dock att en ungdom som har fyllt 16 år får handla för egna intjänade pengar, utan förälderns godkännande (9 kap 3 § FB). Dock får ett sådant köp endast göras direkt, inte genom kredit, eftersom en omyndig inte får åta sig förbindelser (skuldsätta sig). Skulle köpet ha gjorts med barnetsegna intjänade pengar men på avbetalning blir alltså köpet ändå ogiltigt.Om du som förälder har lämnat ut någon form av kod eller lösenord gäller det som godkännande för ett köp, under förutsättning att det är ett köp som ett barn i din sons ålder normalt antas få göra. I sådant fall blir avtalet bindande och du måste då betala det som avtalats. Skydda därför alltid dina koder och lösenord. Låt inte ditt barn använda telefon, dator och surfplatta utan din kontroll.Den underåriges ersättningsskyldighet kan aldrig bli högre än egendomens fulla värde. Ett undantag är om den underårige vilselett säljare. Då kan du som förälder även bli tvungen att ersätta förluster på grund av avtalet. Det framgår inte i din fråga att din son har vilselett företaget med hans behörighet, och därför kan jag inte bedöma om företaget eventuellt skulle kunna ha rätt till ersättning för sin förlust (9 kap. 7 § 2 stycket FB).Du har möjlighet att bestrida (protestera mot) säljarens krav på betalning. Det ska du i så fall göra skriftligen, till exempel via ett mejl, för att kunna bevisa att du har bestridit. I bestridandet måste du förklara tydligt att du inte tänker betala och varför, i detta fall för att avtalet ingåtts med en omyndig person. Om du och säljaren inte kommer överens efter bestridande kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan man köpa eller på annat sätt förvärva äganderätten till ett hus när man är 17 år?

2019-09-01 i Omyndiga
FRÅGA |Kan jag som 17 åring äga ett hus eller köpa ett hus?
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lagEftersom din fråga berör dig som underårig, det vill säga dig som är under 18 år, så är föräldrabalken tillämplig. Även jordabalken kommer beröras, i och med att frågan handlar om köp av fast egendom (1 kap. 1 § jordabalken). När får man ingå juridiskt bindande avtal? För att få ingå avtal med juridiskt bindande verkan krävs det att man har så kallad rättshandlingsförmåga. Detta får du först när du fyller 18 år (9 kap. 1 § föräldrabalken). Det korta svaret är alltså att du som 17-åring inte kan köpa ett hus. Eftersom du har fyllt 16 år så har du dock rätt att själv förvalta de pengar som du har tjänat ihop genom arbete (9 kap. 3 § föräldrabalken). Om du har jobbat ihop pengarna till huset kan du alltså ha rätt att ingå ett bindande köpeavtal. En annan möjlighet som finns för en underårig till att förvärva äganderätten till ett hus är genom att få det i gåva med villkoret att det är den underårige själv som ska förvalta huset (9 kap. 4 § föräldrabalken). Det kan vara bra att känna till att de formkrav som gäller vid köp av ett hus även gäller vid en gåvotransaktion (4 kap. 1 och 29 § jordabalken). Sist men inte minst kan man som underårig även ingå ett juridiskt bindande avtal med hjälp av samtycke från sin/ sina förmyndare, vilket i de allra flesta fall är den underåriges föräldrar (9 kap. 6 § och 10 kap. 2 § föräldrabalken). Sammanfattning Huvudregeln är som ovan nämnts att en underårig inte kan ingå avtal med juridiskt bindande verkan. Härifrån finns det dock ett par betydande avsteg som ändå möjliggör för dig att köpa/ äga ett hus. Dessa är att du får förvalta pengar som du har tjänat ihop genom förvärvsarbete, kan sluta ett avtal om du får din/ dina förmyndares samtycke och dessutom kan förvalta ett hus som du har fått i gåva. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hyreskontrakt för minderårig

2019-05-02 i Omyndiga
FRÅGA |Hej, jag är 17 år och skulle vilja ingå i hyreskontrakt för en lägenhet. 1. Finns det något sätt där jag kan ingå i avtal utan att min vårdnadshavere behöver stå med på kontraktet? 2. Om jag står på kontraktet med min vårdnadshavares samtycke och något händer tex att jag ej kan betala hyran eller något går sönder - är det jag som är ansvarig eller blir det min vårdnanshavare som är ansvarig? Jag vill ej att min vårdnadshavare ska bli ansvarig.
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! 1. Enligt föräldrabalken (FB) 9 kap. 1 § så är du fortfarande omyndig eftersom du är under 18 år. Det innebär att du inte får ingå ett avtal som kan vara betungande, t ex ett hyreskontrakt på egen hand. Till dess att du är 18 år måste din vårdnadshavare stå med på hyreskontraktet och vara behjälpliga med att teckna försäkringar. En seriös uthyrare skulle inte teckna ett hyresavtal med någon som är underårig eftersom den personen står för riskerna som är förenat med det. 2. Eftersom du heller inte får teckna försäkringsavtal så blir du själv skyldig för skador och kostnader efter förmåga enligt skadeståndslagen (SKL) 2 kap. 4 §. Din vårdnadshavare kan bli medskyldig på grund av principalansvaret, alltså det ansvar man som förälder har att hålla sina barn, vilket du fortfarande i lagens mening är, under uppsikt enligt SKL 3 kap. 5 §. Mitt råd är, även om det känns svårt och kanske jobbigt, att antingen ta med din vårdnadshavare i processen eller att helt enkelt vänta. Det kan säkert kännas som en evighet men snart är du 18 år och kan ta dina egna beslut! Lycka till!

Gills underskrift från 13-åring?

2019-04-11 i Omyndiga
FRÅGA |Jag hade sönder en iPad på min skola men den var försäkrad så jag behövde inte betala, men när jag fick en ny så skrev jag under ett papper och min lärare säger att jag ska betala ifall den nya går sönder men gills min underskrift även fast jag går i 6:an och är 12-13 år?
|Hej och tack för din fråga!De regler som rör din fråga hittar du i föräldrabalkens nionde kapitel.Minderårigas möjlighet att skriva underPersoner under 18 år har en begränsad möjlighet att ingå avtal (9 kap. 1 § FB). Vissa saker får du skriva under/avtala om, du kan exempelvis ta emot en present utan villkor på dig fastän du är omyndig. Dessutom kan en minderårig ingå avtal om den har sina förmyndares (oftast föräldrarnas) samtycke (9 kap. 6 § FB). Ett samtycke från föräldrarna finns om de exempelvis vetat om din underskrift utan att säga ifrån. Ett samtycke brukar sägas finnas om avtalet är en "normal handling" utifrån: barnets ålder, vilket föremål det gäller samt priset. En normal handling i din ålder skulle exempelvis kunna vara att köpa kläder, snacks och liknade i vanlig prisklass. I ditt fallEtt avtal om att betala för en iPad om den går sönder är inget avtal som du kan skriva under utan dina föräldrars samtycke. Avtalet innebär att du förbinder dig till att betala om den går sönder och förpliktelser är alltså inget som en minderårig kan avtala om själv (9 kap. 1 § FB). Om dina föräldrar har vetat om att du har skrivit under och inte sagt ifrån, har dina föräldrar samtyckt och din underskrift gäller. Om dina föräldrar inte vet om det, eller om de först nu fått reda på det och tänker ifrågasätta läraren, har dina föräldrar troligen inte samtyckt. Dina föräldrar har i så fall inte samtyckt eftersom det inte är en normal handling utifrån din ålder med tanke på att en iPad ofta kostar flera tusen kronor.Alltså, din underskrift gäller inte så länge dina föräldrar inte har godkänt din underskrift eller vetat om det utan att säga ifrån. Hoppas att du fick svar på din fråga!