Får omyndiga stå med på hyreskontrakt tillsammans med vårdnadshavaren?

2020-04-06 i Omyndiga
FRÅGA
Hej får min dotter 16år stå med mig på hyreskontraktet?
SVAR

Hej,

Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar föräldrabalkens (FB) bestämmelser. Jag kommer i mitt svar till dig förklara vad som gäller omyndiga personer och ta upp de bestämmelser som är relevanta i ditt fall.

Personer under 18 år är omyndiga. Det innebär alltså att den som är under 18 år har begränsade möjligheter att ingå avtal, ta hand om eventuella tillgångar, med mera (9 kap. 1 § FB). Undantag från huvudregeln om omyndiga begränsade möjlighet att ingå avtal, är om hen har ett eget hushåll (t.ex. har ett eget barn), då får hen ingå avtal som krävs för den dagliga hushållningen (9 kap. 2 a § FB).

Eftersom ditt barn är minderårig (16 år) räcker det endast med att föräldern/vårdnadshavaren står med på hyreskontraktet, eftersom den ändå ansvarar över minderåriga barn och följden blir att barnet automatiskt följer med vårdnadshavaren vid exempelvis flytt.

Det saknas för övrigt några tydliga bestämmelser om att omyndiga måste stå med på hyreskontrakt; och då får man finna ledning i lagen. Omyndiga barn får inte (som nämnts ovan) ingå avtal utan föräldrars tillåtelse. Motsatt uttryckt innebär det att omyndiga kan skriva under avtal, om den har förälderns tillåtelse (9 kap. 1 § FB).

Sammanfattningsvis: det finns inget krav på att minderåriga (under 18 år) ska skriva på ett hyreskontrakt och stå med vårdnadshavaren på hyreskontraktet. Det räcker alltså endast med att du står med på hyreskontraktet. Det saknas vidare reglering om att omyndiga barn (för att ha rätt att bo tillsammans med sin förälder) måste skriva på hyresavtal. Din dotter får med andra ord stå med på hyresavtalet, men det är inget krav för att din dotter ska kunna bo tillsammans med dig.

Rekommendation: om du vill att din dotter ska stå med på hyreskontraktet, att du tar kontakt med den hyresvärd du tänkt hyra lägenhet av, om mer specifika frågor kring eventuella för och nackdelar med att din dotter skulle stå med på hyresavtalet.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Omyndiga (126)
2020-09-17 Avtal mellan två omyndiga - kan det hävas?
2020-07-16 Vad är skillnaden mellan FB 9 kap. 6 § och 7 §?
2020-07-15 Ingått låneavtal med omyndig person - går det att få tillbaka pengarna?
2020-04-06 Får omyndiga stå med på hyreskontrakt tillsammans med vårdnadshavaren?

Alla besvarade frågor (85243)