Vad är skillnaden mellan FB 9 kap. 6 § och 7 §?

2020-07-16 i Omyndiga
FRÅGA
Hej! jag har en fråga gällande föräldrabalken. Vad är den främsta skillanden mellan FB kap 9, 6 § och 7 §. Jag förstår att 7§ syftar på att avtal och andra förbindelser blir ogiltiga om man är omyndig, omyndiga kan frånträda sig sådant, men står det inte även så på den 6 §? Mvh Juriststudent.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skillnaden mellan lagrummen är att 9 kap. 6 § föräldrabalken, FB reglerar konsekvenserna av att en underårig utan erforderligt samtycke har ingått ett avtal. Det blir alltså fråga om avtalet blir gällande eller inte (dvs. huruvida det kan frånträdas eller om bundenhet har uppkommit).

9 kap. 7 § FB reglerar följderna av att ett avtal inte blir gällande. Man måste alltså först ha konstaterat att avtalet inte är gällande enligt 9 kap. 6 § FB för att sedan gå vidare till 9 kap. 7 § FB och se vilka följder det får (huvudregeln är att parterna ger tillbaka det som de har fått av varandra men om det inte går kan ersättningsskyldighet uppstå).

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Dostan Sulaiman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Omyndiga (128)
2020-11-11 Vad gäller vid försäljning av tjänster via internet till barn?
2020-10-28 Blir ett solidaritetsavtal bindande innan man fyller arton?
2020-09-17 Avtal mellan två omyndiga - kan det hävas?
2020-07-16 Vad är skillnaden mellan FB 9 kap. 6 § och 7 §?

Alla besvarade frågor (89605)