Ingått låneavtal med omyndig person - går det att få tillbaka pengarna?

2020-07-15 i Omyndiga
FRÅGA
En bekant till mig som var under 18 år var skyldig mig pengar. Tyvärr avled hen innan denne kunde betala tillbaka. Jag undrar om det finns möjlighet att få tillbaka pengarna på något sätt? Blir hens föräldrar återbetalningsskyldiga?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ingående av låneavtal med en omyndig person:

Huvudregeln är att personer under 18 år inte kan ingå juridiskt bindande låneavtal utan föräldrarnas godkännande, vilket stadgas i föräldrabalken 9 kap. 1 §. Detta innebär att avtalet mellan dig och din bekanta är ogiltigt, och prestationerna ska därmed återgå. I detta fall är det endast du som presterat genom att låna ut pengar, och din bekanta är skyldig att ge tillbaka samma summa till dig som hen lånat.

Driva in skulden med hjälp av Kronofogdemyndigheten?

Eftersom låneavtalet mellan dig och din bekanta i praktiken inte finns (då det är ogiltigt) så kan Kronofogden inte hjälpa dig att driva in skulden.

Väcka talan i domstol:

Du skriver inte hur gammal du är, men om du är över 18 år kan du väcka talan i domstol mot din bekanta (om du är omyndig krävs stöd av dina föräldrar). Du kan då begära att domstolen ska fastställa att låneavtalet mellan dig och din bekanta finns, att det är ogiltigt, och att du därmed har rätt att få dina pengar tillbaka. Det kostar 900 kr att få ett sådant mål prövat i tingsrätten.

Sammanfattning:

Beroende på hur stor summan är som din bekanta är skyldig dig så kanske kostnaden för domstolen överstiger skulden som finns kvar. Jag skulle råda dig att försöka prata med hens föräldrar och förklara att hen var skyldig dig pengar och se om det går att lösa utan inblandning av domstol. Se efter vad du har för bevisning, till exempel kontoutdrag eller liknande.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Omyndiga (129)
2021-03-03 Får en minderårig stå som betalare på ett hotellrum?
2020-11-11 Vad gäller vid försäljning av tjänster via internet till barn?
2020-10-28 Blir ett solidaritetsavtal bindande innan man fyller arton?
2020-09-17 Avtal mellan två omyndiga - kan det hävas?

Alla besvarade frågor (89934)