Är ett avtal över internet bindande för omyndig?

2019-10-06 i Omyndiga
FRÅGA
Min son gick in och budade på tradera på flera annonser utan att jag visste, nu har budet han angav vunnit en auktion men jag kan inte köpa produkten. Är detta juridiskt bindande och hur går man till väga om säljaren inte vill ta bort min budning och vill att jag ska betala?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kunna ingå avtal på internet måste man ha fyllt 18 år. En omyndig måste alltså få godkännande från en av föräldrarna för att ett betungande avtal om köp ska vara gällande. Den som är under 18 år får alltså inte råda över sin egendom eller åta sig förbindelser (9 kap. 1 § föräldrabalken, FB). Avtalet är att betrakta som ogiltigt om föräldrarna inte har samtyckt till köpet, eller godkänt köpet i efterhand (9 kap. 6 § FB). Säljaren måste alltså kunna bevisa att köpet har gjorts av en myndig person (att säljaren vilseleddes till att tro att barnet var myndigt) eller att föräldern har godkänt köpet för att avtalet ska bli bindande och giltigt.

Ett undantag från detta är dock att en ungdom som har fyllt 16 år får handla för egna intjänade pengar, utan förälderns godkännande (9 kap 3 § FB). Dock får ett sådant köp endast göras direkt, inte genom kredit, eftersom en omyndig inte får åta sig förbindelser (skuldsätta sig). Skulle köpet ha gjorts med barnetsegna intjänade pengar men på avbetalning blir alltså köpet ändå ogiltigt.

Om du som förälder har lämnat ut någon form av kod eller lösenord gäller det som godkännande för ett köp, under förutsättning att det är ett köp som ett barn i din sons ålder normalt antas få göra. I sådant fall blir avtalet bindande och du måste då betala det som avtalats. Skydda därför alltid dina koder och lösenord. Låt inte ditt barn använda telefon, dator och surfplatta utan din kontroll.

Den underåriges ersättningsskyldighet kan aldrig bli högre än egendomens fulla värde. Ett undantag är om den underårige vilselett säljare. Då kan du som förälder även bli tvungen att ersätta förluster på grund av avtalet. Det framgår inte i din fråga att din son har vilselett företaget med hans behörighet, och därför kan jag inte bedöma om företaget eventuellt skulle kunna ha rätt till ersättning för sin förlust (9 kap. 7 § 2 stycket FB).

Du har möjlighet att bestrida (protestera mot) säljarens krav på betalning. Det ska du i så fall göra skriftligen, till exempel via ett mejl, för att kunna bevisa att du har bestridit. I bestridandet måste du förklara tydligt att du inte tänker betala och varför, i detta fall för att avtalet ingåtts med en omyndig person. Om du och säljaren inte kommer överens efter bestridande kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Omyndiga (123)
2020-04-06 Får omyndiga stå med på hyreskontrakt tillsammans med vårdnadshavaren?
2019-12-13 Får omyndiga ha ett eget kreditkort?
2019-11-09 Bo på hotell med en minderårig
2019-11-09 Bo på hotell med en minderårig

Alla besvarade frågor (81800)