Får omyndiga ha ett eget kreditkort?

2019-12-13 i Omyndiga
FRÅGA
Hej!Finns det kreditkort som omyndiga får äga/ta hand om själva/med förälderns tillåtelse för att få kreditvärdighet/credit score innan hen fyller 18?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är problemet?

Frågan huruvida omyndiga får äga eller ta hand om kredit själva eller med förälders tillåtelse är något som främst regleras i föräldrabalken (FB). Jag kommer dela upp din fråga i olika delar för att lättare kunna besvara den.

Vad säger lagen?

Kan en omyndig ha ett eget kreditkort som denne tar hand om själv?

Den som är under 18 år är omyndig får inte själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser (9 kap. 1 § FB). Det innebär att en omyndig inte kan köpa på kredit eller ansöka om kreditkort. En person under 18 år men som fyllt 16 år får råda över egendom som hen själv förvärvat genom eget arbete (9 kap. 3 § FB). Detta innebär dock som sagt endast kontantköp.

Kan en omyndig låna en förälderns kreditkort och använda detta med förälders tillåtelse?

Det lättaste sättet för en omyndig att låna en förälders kreditkort är om föräldern ställer ut en fullmakt att handla med kreditkortet till den omyndiga. Det innebär att hen får lov att handla med kreditkortet för din räkning. Fullmakten kan vara både muntlig och skriftlig, men det är lättare att bevisa en skriftlig fullmakt (2 kap. 10 § avtalslagen).

Sammanfattning

En omyndig kan inte handla på egen kredit men kan eventuellt låna en förälders om denna ger sitt samtycke. En person kreditvärdighet blir bland annat bättre om personen har så få som möjligt, eller inga krediter alls. Det finns vanliga kontokort som omyndiga som fyllt 16 år kan få använda för att betala för pengar som de själva tjänat som de kan använda i stället.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Omyndiga (123)
2020-04-06 Får omyndiga stå med på hyreskontrakt tillsammans med vårdnadshavaren?
2019-12-13 Får omyndiga ha ett eget kreditkort?
2019-11-09 Bo på hotell med en minderårig
2019-11-09 Bo på hotell med en minderårig

Alla besvarade frågor (81890)