FrågaAVTALSRÄTTOmyndiga01/10/2019

Måste man betala en avgift vid avbokning av en kurs?

Hej!

Jag hade kontaktat ett agenturföretag om att vara intresserad av att vara med i deras kurs och kostnaden för kursen kostade 5000kr, jag hade tänkt mig att vara med men ångrade mig någon/några dagar innan kursen skulle börja. Har inte skrivit på någonting och jag är inte 18 år ännu. Idag vart jag kontaktad av ägaren där han krävde att jag skulle betala 1500kr för att jag sa att jag inte kunde. Kopierar texten hit så ni kan läsa:

Hej Jacob.

Tråkigt att du inte kunde vara med. Ett litet problem bara, att avanmälan sig så sent kräver en giltig orsak såsom Sjukdom eller dödsfall i familjen etc.

Detta pga att vi tackat nej till andra elever som nu inte kan vara med i denna grupp.

Jag måste därför fakturera en Avgift på 1500kr om inte du har en giltig orsak.

Kan du komma på torsdag istället eller vill du inte över huvud taget.

**

Frågan är, han kan väll inte tvinga mig att betala en avbokningsavgift eller något liknande om jag inte skrivit på någon anmälningsblankett utan bara ha varit i kontakt med dem på mail va?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör en avtalssituation med dig som underårig är både avtalslagen och föräldrabalken tillämpliga.

Kan ett avtal ingås via mail?

Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida ett avtal kan ingås via mail, och om du som underårig har blivit bunden till att betala avbokningsavgiften när du avanmälde dig från kursen med kort varsel.

Först och främst kan det framhållas att ett avtal om att deltaga i en kurs inte är ett formalavtal. Detta innebär att det inte krävs att man skriftligen har undertecknat något för att ett avtal ska anses ha ingåtts. Rent avtalsmässigt fungerar det som så att företaget har utgett ett erbjudande som du sedan svarade på. Därefter accepterade företaget ditt så kallade anbud och bundenhet uppstod (1 § avtalslagen). Detta förutsätter att mailkonversationen ledde fram till något i stil med att du anmälde dig, vilket är svårt för mig att avgöra utan den fullständiga konversationen. Alltså är det fullt möjligt att ingå denna typ av avtal utan ett skriftligt kontrakt.

Kan en underårig ingå ett bindande avtal?

Situationen är dock något annorlunda för en underårig (dvs någon som är under 18 år). Du som är under 18 år får inte enligt lag själv råda över din egendom eller åta dig förbindelser (9 kap. 1 § föräldrabalken). Huvudregeln är alltså att du inte får ingå betungande avtal, och om du har gjort detta utan dina föräldrars samtycke är avtalet att betrakta som ogiltigt (9 kap. 6 § föräldrabalken). Det finns inget i din fråga som tyder på att du har vilselett företaget med din behörighet, och därför har inte företaget rätt till ersättning för sin förlust på grund av bortfallet av en kursdeltagare (9 kap. 7 § andra stycket föräldrabalken motsatsvis). Hade du varit över 18 år så hade däremot företaget haft rätt till ersättning, eftersom företaget förmodligen inte kunde ta in en ny kursdeltagare med så kort varsel och därmed led en ekonomisk skada till följd av det sena avhoppet (för vidare läsning om detta rekommenderar jag NJA 2002 s. 644).

Sammanfattning

Eftersom du är under 18 år kan du inte ingå rättsligt bindande avtal. Jag tolkar inte din fråga som att du på något vis har försökt vilseleda din avtalspart med din behörighet, och därför har inte företaget rätt till någon ersättning. Mitt råd till dig är därför att du vänder dig till företaget och förklarar din situation.

Hoppas att du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”