Leasingavtal bundenhet

2018-08-27 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Jag har beställt en ny privatleasing på en bil via telefon med bilhandlaren. Bilen hade dem hemma hos bilhandlaren när jag beställde. Jag har dock inte skrivit på ett avtal ännu. Min fråga till er är om jag kan dra mig ur leasingen, har som sagt INTE skrivit på ett leasingavtal än.MvhMartin
Henrik Berg |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Avtalsrätt.Avtalsrätten är ett av de största juridiska områdena och kan egentligen appliceras på alla civilrättsliga situationer om inget annat föreskrivs. Huvudregeln gällande avtalsrätten är att om ena persen har lämnat ett anbud som motparten accepterat så har ett avtal uppsätt. Detta avtal ska hållas enl. 1§ Avtalslagen, om inget extraordinärt sker som kan påkalla jämkning eller t.o.m. ogiltighet (29-36§§ Avtalslagen).Med detta sagt är det i stort sett helt upp till parterna att avtala om villkoren. Undantagen i privatleasing är vissa felregler vilka regleras enligt konsumentköplagen. Dock finns inga regler om tidpunkten när ett avtal uppstår.Svar.Jag kan inte utifrån denna information ge ett exakt svar på om bundenhet har uppsätt. Om företaget du leasar av begär ett skriftligt avtal som ska skrivas under så bör man kunna tolka situationen som att bundenhet uppsåt i och med din underskrift. Därmed bör du kunna frånträda avtalet i och med att du inte skrivit under. Dock om ni har avtalat om annat så gäller det. Mitt råd till dig är att dubbelkolla om du hittar någonting märkt med "villkor" eller dylikt på deras hemsida och i ev. broschyrer om de finns. Avtalsrätten är som sagt ett område med väldigt få regler, så det som parterna kommer överens om gäller nästan alltid. Vänligen

Blir man betalningsskyldig till hyresvärd om hyresvärdens krav varit ett skriftligt avtal och man ej skrivit under?

2018-07-27 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, Jag ska börjar studera på högskola i höst. Jag behöver lite hjälp om en situation som jag ligger i. Jag har fått ett rum på studiehem men kan inte ta emot rummet pga ekonomiska skäl. Jag har fått hem ett kontraket som gäller från och med 2018-07-01 och två fakturor för Juli 2018 och Augusti 2018. OBS, jag har ej skrivit på kontraket. Min inflyttningen skulle ske 14/7 då jag skulle hämta nycklarna till rummet. Att kontraktet skulle börja gälla från och med 2018-07-01 var en punkt där jag tyckte att det var märkligt och som jag skulle ta upp med hyresvärden om, innan planerna ändrades. Jag har kontakt hyresvärden idag 9/7 att jag kan ej ta rummet men hyresvärden vill fortfarande att jag ska betala hyran för Juli månaden 2018-07-01 — 2018-07-31, hyresvärden "annars går den till inkasso". Jag tycker ej att detta är rätt, att jag ska betala för Juli månaden. Därför kontaktar jag er om hur jag ska gå tillväga och vad som är rätt och fel. Ser framemot att få höra av er.
Natasha Fathifard |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag kommer att utgå ifrån den informationen du givit mig i mitt svar. Enligt deras hemsida sker en accept av erbjudandet när ett kontrakt skrivits under. Om man vill tacka nej skickar man e-post eller vanlig post inom en vecka från att man blivit erbjuden rummet. Om man varken svarar ja eller nej blir man struken från kön.Med andra ord krävs det enligt studiehemmet en underskrift på kontraktet och med tanke på att du inte gjort det har du avstått från deras erbjudande och är ej skyldig att betala fakturorna.Därför blir det svårt för studiehemmet att lyckas få betalt av dig via inkasso, eftersom studiehemmet inte kan bevisa att ni ingått något avtal. Enligt 12 kap 2 § Jordabalken finns inget formkrav för hyresavtal, men för att du ska bli betalningsskyldig måste studiehemmet bevisa att du är skyldig vilket alltså blir svårt utan ett avtal.Av den information jag fått från dig och studiehemmets hemsida bedömmer jag att inget avtal uppkommit mellan er. För det första har du inte accepterat erbjudandet genom att skriva under kontraktet och för det andra är kontrakt i sig oskälig om det står att du ska betala för hela juli när ni varit överens om att inflytt ska ske i mitten av juli. Angående de datumen mellan 14:de juli och 31:a juli, så har ni kommit överens muntligt. Men eftersom det enligt studiehemmets hemsida är ett krav på skriftligt avtal, så gäller inte den muntliga överenskommelsen i detta fall.Mitt råd till dig är att du kontaktar dem igen och hänvisar till mitt svar. Vill de fortfarande skicka till inkasso kan du kontakta inkasso och förklara din situation, eftersom avtalet mellan dig och Studiehemmet inte är giltigt. Du behöver alltså inte betala fakturorna.Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag!Med vänlig hälsning,

Vad krävs för att ett anbud ska vara bindande?

2018-06-18 i Anbud och accept
FRÅGA |Vi har fått ett erbjudande om garageplats från ett stort bostadsbolag. Av erbjudandet framgår vilken plats det gäller, pris och det är adresserat till min sambo. Av erbjudandet framgick att han skulle tacka ja innan ett visst datum vilket han också gjorde. Nu påstår de att garaget gått till någon annan och jag hävdar att vi faktiskt ingått ett avtal enligt anbud och accept. Det finns ju inga formkrav för avtal. Har jag missuppfattat något?
Fabian Forsberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Precis som du säger finns inga formkrav för avtal. Enligt avtalslagen 1 § är ett anbud bindande för anbudsgivaren. Enligt 2 § är vidare tidsbestämda anbud bindande fram till angiven utgångsdag. Är erbjudande tillräckligt specifikt (som en tumregel kan man säga att det ska räcka för mottagaren att svara "Ja") utgör det erbjudande ni fått ett bindande anbud. Således kan ni hävda att avtalet är bindande gentemot bolaget. Skulle bolaget vägra prestera kan ni söka skadestånd.

Accepterat avtal som säljaren sedan ändrar villkor i, vad gäller?

2018-06-18 i Anbud och accept
FRÅGA |HejSka köpa en större båt genom en proffesionellt båtmäklare. Under mejlkonversation som finns bevarad bjöd jag 1.950000kr om båten levererades Med servade motorer. Mäklaren accepterade detta utan reservation. Nu nör kontraktet ska undertecknas säger han att motorerna inte är servade och att ägaren inte anser att göra det. Jag anser att mäklaren som jag förhandlat med ska uppfylla vår överenskommelse. Vem har rätt.
Andreas Grundstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom säljaren i ditt fall accepterade ditt förslag så har ni ett bindande kontrakt enligt de regler som gäller för ingående av avtal (1 kap. 1 § avtalslag). Det finns vissa undantag från detta, det främsta är när det gäller vissa typer av köp där det i lagen uppställs ett antal tvingande formkrav (t.ex. vid köp av fastigheter). När det gäller köp av båtar finns inga sådana formkrav.Om det i er mailkonversation framgick att köpet inte skulle vara giltigt förrän ett kontrakt var påskrivet eller liknande så gäller det, men av det du skriver i frågan så tolkar jag det som att så inte var fallet.Eftersom säljaren i detta fallet är en näringsidkare och under förutsättningen att du köpte båten som en privatperson så kan du hålla fast vid köpet och kräva att säljaren fullföljer köpet i enlighet med vad ni kom överens om, d.v.s. med servade motorer (12 § konsumentköplag).Min slutsats är alltså att om det inte innan säljaren accepterade köpet framkom att det enligt säljarens villkor krävs t.ex. ett skriftligt kontrakt så ska avtalet vara enligt ditt mail som säljaren accepterade. Du kan då kräva att de fullföljer försäljningen enligt vad som framgick där.Med vänliga hälsningar,

Bunden av ett erbjudande genom passivitet?

2018-07-28 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, fick hem en faktura från försäkringsbolaget X på tilläggsförsäkringar kopplade till mitt medlemskap i fackorganisationen Y. Jag kontaktade X och poängterade att jag aldrig beställt dessa tilläggsförsäkringar. X menade att jag skulle aktivt svarat på ett brev (som jag dessutom aldrig fick i min hand då den kommit bort med posten) att jag inte önskade dessa försäkringar. Med andra ord blev jag bunden till ett erbjudande för att jag inte svarat på brevet.Är det verkligen rimligt/tillåtet att bli bunden av ett erbjudande, om du inte aktivt svarar på brevkorrespondens att du inte önskar produkten eller tjänsten ifråga? Jag trodde inte det var tillåtet att utforma erbjudanden som en passiv accept i Sverige.
Sandra Söderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Generellt om bundenhet genom passivitetSom huvudregel gäller givetvis att parter blir bundna till ett avtal genom en aktiv handling, men enligt 9 § avtalslagen finns en möjlighet att bli bunden genom passivitet; om en person uppmanar en annan person att avge ett anbud, och därefter inte anger om denne önskar att avstå eller acceptera anbudet blir uppmanaren bunden vid anbudet genom sin passivitet. Observera dock att det krävs att denne genom sitt handlande framkallat anbudet, det vill säga, har uppmanat den andra personen att avge ett utbud.Din situationI detta fall gäller uppenbarligen inte den ovan nämnda beskrivningen av 9 § avtalslagen. Du har inte bett försäkringsbolaget om ett anbud för dessa typer av tilläggstjänster, och även om du hade gjort det så hade det inte ansetts ha varit tillräckligt för att ha ingått ett avtal med hänsyn till konsumenträttsliga regler. Du har dessutom inte ens fått se det brev där detta (i sig otillåtna) villkor om aktivt svar från dig anges; vilket gör situationen än mer otillåten.Handlingsalternativ för digJag skulle bestrida fakturan och beskriva situationen - det vill säga, att dessa typer av passiva förbindelser är otillåtna och att du inte ens fått se brevet. Om försäkringsbolaget inte tar hänsyn till detta så kan du vända dig till konsumenterna.se (länk), där finns en särskild guide (länk) för hur du kan göra för att lösa en försäkringssituation; de har bland annat en brevmall för hur du kan begära en omprövning hos försäkringsbolaget.Lycka till! Och tveka inte att kommentera nedan om du skulle ha några ytterligare frågor.Vänligen,

Skälig svarstid för bostadserbjudande i bostadskö

2018-07-19 i Anbud och accept
FRÅGA |I måndags fick jag ett mail från bostadsbolaget där jag står i kö. De meddela att jag var nr 1 i kön till en lägenhet jag sökt. I mailet ber de om att jag ska bifoga studietakt och en referens från tidigare hyresvärd. 24h senare får jag ett mail om att jag inte längre är aktuell för bostaden samt att jag är spärrad från att söka någon annan bostad inom 6 månader då jag inte skickat de efterfrågade dokumenten inom svarstiden (24h). Dessa två mail ser jag samtidigt. Jag kontaktar bolaget och de säger att det är inget de kan ändra då de anser att 24h är en rimlig svarstid. Bolaget har inte gjort några försök att kontakta mig via telefon eller mail.Vad kan jag göra/har rätt till? Är 24h en rimlig svarstid?
Joar Lindén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Min utgångspunktDu står i en bostadskö och har aktivt sökt en bostad, för vilken du stod som nummer 1 i kön och därmed blev erbjuden. Du har sedan fått två olika mejl från bostadsbolaget som du ser samtidig samt även efter att svarstiden om 24 timmar har löpt ut. Att du har fått mejlen är otvivelaktigt. Frågan som kommer besvaras är dels om bostadserbjudandet är förfallet samt om 24 timmar utgör en skälig svarstid (rubrik 1), dels om det påverkar omständigheterna att du inte såg mejlen inom svarstiden (rubrik 2). För ökad förståelighet för svaret bör specificeras att bostadsbolaget är anbudsgivare och du själv är anbudstagare. 1. Avtalsrättslig acceptfrist - skälig tidSvarstid benämns i juridisk terminologi som acceptfrist. Av frågan framgår inte om acceptfristen specificerades i antingen förväg eller i det första mejlet eller alternativt i det andra mejlet, varför det finns två potentiella bedömningar. 1.1 Om acceptfrist var specificerad i förväg eller i det första mejlet - mest sannolikt alternativOm en acceptfrist tydligt framförs i samband med anbudet från bostadsbolaget, det vill säga erbjudandet om bostaden. Enligt lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) gäller att svar ska komma anbudsgivaren till handa inom den tid som av anbudsgivaren har utfäst (2 § AvtL). Om detta är fallet råder föga möjlighet att ändra bostadsbolages bedömning. Det finns även en möjlighet att du har ingått avtal som specificerar acceptfristen och övriga relevanta villkor när du ställde dig i bostadskön, vilket kan vara giltigt även om sådan information inte angetts i det första mejlet. Är detta fallet är bostadserbjudandet förfallet, det vill säga inte längre aktuellt, om svar inkommer för sent. 1.2 Om acceptfrist var specificerad först i det andra mejlet - mindre sannolikt alternativOm acceptfristen om 24 timmar inte klargjordes förrän genom det andra mejlet efter 24 timmar kan det inte anses att detta utgör en gällande frist enligt 2 § AvtL. Istället råder skälig tid för accept (3 § AvtL). Denna så kallade legala acceptfrist inkluderar skälig betänketid för anbudstagaren men svaret ska efter betänkandet sändas utan uppskov. Skälig tid bedöms utifrån vad anbudsgivaren skäligen kunnat beräkna som rimlig tid och inte utifrån anbudstagarens faktiska tidsbehov, även om dessa omständigheter ofta kan sammanfalla. Eftersom du härvid får antas ha aktivt sökt ifrågavarande bostad och till stor del redan får anses genomtänkt agerandet, är det rimligt att anta att någon längre betänketid inte krävs. Av denna anledning är det mycket möjligt att 24 timmar bedöms som rimligt, men jag kan inte ge något rakt svar på denna punkt. Kontrasterande är det dock även rimligt att som anbudstagare förvänta sig en något längre acceptfrist än 24 timmar om inget anges i anbudet. Vid detta bör däremot beaktas det allmänt kända faktum att bostaden övergår till någon annan om accept inte inkommer, vilket inte skäligen kan dröja någon längre tid. Av förklarliga skäl går det således inte via denna rådgivning ge något klart besked om din rätt i det fall acceptfristen angavs först i det andra mejlet. Sannolikt kan det dock anses utgöra skälig tid, innebärande att erbjudandet var förfallet och att du tyvärr får stå konsekvenserna därav. 2. Påverkar det att jag inte såg erbjudandet innan svarstiden var över? Det är anbudsgivarens utfästa acceptfrist eller uppfattning om skälig tid som är avgörande. Att du således missat att se mejlet ankommer enbart på ditt ansvar och påverkar inte att tiden för accepterande kan löpa ut. Detta framgår av 2 och 3 § AvtL. Anbudsgivaren måste inte på egen hand aktivt eftersöka svar, utan det är som huvudregel fullt tillräckligt att passivt invänta svar utifrån givna villkor. Självfallet kan en anbudsgivare inte undgå avtal genom aktivt undvikande, men något sådant verkar dock inte föreligga i detta fall. Vidare verkar det även vara vanligt att bostadsbolaget inkluderar förtydligande villkor om att den som söker bostad själv ansvarar för att läsa meddelanden som sänds, varför utgångspunkten blir att du har tagit del av erbjudandet även om du inte svarar. Det har därmed inte funnits anledning att förvänta sig att bostadsbolaget skulle kontakta dig på annat sätt. Detta är något som enbart kan förväntas om de faktiskt varit medvetna om att du inte tagit del av erbjudandet; som sagt är dock utgångspunkten sannolikt den motsatta eftersom ansvaret troligen åligger dig. SammanfattningEtt anbud ska accepteras antingen inom angiven tid eller annars inom skälig tid, vilket bedöms utifrån anbudsgivarens befogade uppfattning. Eftersom ansvaret att läsa meddelanden ankommer på dig är det tyvärr så att bostadsbolaget har rätt om svarstid var angiven. Svarstid kan även ha varit specificerad i förhand genom tidigare slutet avtal för att få stå i bostadskön. Om svarstid inte var angiven gäller skälig tid för att svara. Bedömningen av vad som utgör skälig tid är vag, varför klara besked inte kan ges. Dina möjligheter ser inte allt för goda ut och det kan bli oproportionerligt dyrt att driva en rättslig tvist i frågan. Är du säker på att svarstid inte angavs annat än i det sista mejlet och du vill vidareutreda dina möjligheter är du dock välkommen att kontakta vår juristbyrå. Vänlig hälsning,

Förklaringsmisstag vid offert

2018-06-18 i Anbud och accept
FRÅGA |Om jag som privatperson har fått en offert, betalat handpenning och fått ett ordererkännande på materialet för golvmaterial från en butik. har dom då rätt att höja priset mer än 50% pga att dom säger att jag har fått fel pris från början?
Marcus Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. En offert räknas inom svensk rätt som ett anbud vilket är ensidigt bindande för den som lämnar anbudet dvs. att företaget inte kan frånträda sin offert enligt 1 § Avtalslagen (AvtL) . För att offerten ska bli gällande krävs dock en accept från motparten dvs att man accepterar offerten utan att ändra/lägga till/ta bort något. Ändras offerten på något sätt är det inget bindande avtal utan ses som ett anbud från andra parten. Har företaget satt en tid för svar på anbudet och accepten kommer efter den tiden är företaget inte heller bundna av anbudet enligt 2 § AvtL. Om ingen tid har angivits kan offerten ändå sluta gälla om inget svar kommer inom skälig tid efter att offerten. Det finns ytterligare ett sätt att komma ifrån offerten från företagets sida dvs. om det rör sig om ett så kallat förklaringsmisstag enligt 32 § AvtL. Detta innebär att om företaget har råkat ge ett felaktigt pris från början och motparten (du) förstått eller borde förstått att priset var felaktigt. Här blir det alltså avgörande om hur pass mycket priset avviker från marknadsstandard. Om nu priset som du säger har ändrats med 50% finns det troligtvis möjlighet för företaget att komma undan om nu priset i början var långt under marknadspris. Kort svar Jag kan tyvärr inte ge ett säkert svar men beroende på hur priset låg från början i förhållande till andra företag på marknaden så blir svaret olika. Är priset marknadsmässigt i offerten kommer företaget med stor sannolikhet vara tvungna att fullfölja avtalet. Var företagets offert däremot väldigt lågt finns det däremot stora chanser för företaget att komma undan avtalet. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Bundenhet av avtal och konsuments ångerrätt vid kreditköp

2018-06-14 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej,Detta är angående ett bilköp.Jag vart intresserad av en bil som stod hos en bilhandlare i Malmö. Vi hade först telefonkontakt där jag förklara att jag var intresserad vilket sedan ledde till SMS chatt. Efter mycke tvek ångrade jag mig och sade de till säljaren vilket inte verkade vara några problem. Under tiden köpte en annan bil är i stockholm eftersom jag kände att det var avklarat med Malmö. Nu fick vi samtal från en föredetta jurist som vart där för att hjälpa Kruse bilcenter angående ärendet. Det han säger är att det blev ett muntligt avtal på bilen eftersom vi hade SMS chatt med säljaren. Jag sade att jag ville ha bilen men ingenting om att vi var eniga om att detta skulle vara ett muntligt avtal. Det enda vi chattade om var köpet, att jag var intresserad samt hur vi skulle göra för leverans. Inget köpavtal är signerat, alltså inget avtal är signerat av oss och vi har inte ens träffat säljare fysiskt. Hur ser ni på detta ärendet?
Jean Nabo |Hej,Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline. Jag beklagar det som hänt och förstår att det kan kännas obehagligt. Som jag förstår din situation så menar bilhandlaren i Malmö att det föreligger ett avtal mellan er och detta är något du inte håller med om. I ditt fall så är det lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, kallad Avtalslagen och förkortad AvtL som blir relevant. Krävs ett skriftligt avtal för köp av en bil?Jag kan börja med att nämna att det inte finns några formkrav för ett köpavtal av en bil i svensk rätt, ni behöver alltså inte skriva på något kontrakt eller liknande utan det kan som bilhandlaren hävdar ingås muntligt. Sedan är skriftliga handlingar väldigt bra som bevis i eventuella tvister och används därför väldigt ofta."Hur avtal ingås i svensk rätt: "Anbud - accept - modellen"I svensk rätt gäller den s.k. "anbud – accept – modellen" som gäller vid ingående av avtal (AvtL 1 §). Ett anbud kan liknas vid ett erbjudande om att ingå ett avtal medan en accept som ett godkännande av erbjudandet. Utifrån det du skriver så är det inte helt klart vart du kan placeras i denna modell.Din roll i avtalsmodellen: AnbudDet faktum att bilen stod hos bilhandlaren i Malmö skulle kunna ses som vad man inom juridiken kallar "utbud", alltså att man uppmanar andra att lägga anbud (AvtL 7 §). Skulle det vara så att bilen exempelvis hade en prisskylt eller att du fann den på bilhandlarens webbsida eller någon annan form av reklam så är detta troligtvis fallet. Genom ditt SMS om ditt intresse menar då Bilhandlaren att du lagt ett anbud som dem sedan accepterat och därmed gjort dig bunden till köpet. För att något skall anses som ett anbud så måste det dock enligt juridisk litteratur uppfylla följande kriterier:- Det skall vara riktad till en viss mottagare vilket det är i situationen här, alltså Bilhandlaren i Malmö.- Det skall också vara preciserat, alltså man ska med andra ord förstå att personen vill ingå avtalet. I ditt fall har du skrivit att du vill ha bilen, I och med att jag inte har konversationen framför mig så är det svårt att uttala mig om precisionen men det faktum att du sagt att du vill ha bilen talar tyvärr till din nackdel.Din roll i avtalsmodellen: AcceptDet skulle också vara möjligt att se dig som en person som gett en accept i den ovannämnda modellen. Detta kan ha varit fallet om Bilhandlaren exempelvis erbjudit dig personligen att köpa bilen för en viss summa och du tackat ja genom ditt SMS. I ett sådant fall är du bunden.Din konversation med säljarenDu nämner också att du talat om för en säljare att du ångrat dig, något som denne verkar ha godtagit. Som jag förstår detta så hade ni detta samtal efter SMS-konversationen. Det är högst sannolikt att säljaren du pratat med haft rätt att säga upp ert köpeavtal men i och med att ni endast haft muntlig kontakt så blir detta svårt att bevisa. Din roll som konsumentJag vill också nämna att du är en konsument i och med att du i rollen av en privatperson köpt en bil till dig själv från en bilhandlare.- Har du köpt bilen på kredit, alltså att Bilhandlaren givit dig ett lån så du kan köpa bilen, så blir konsumentkreditlagen, förkortad KkrL tillämplig (KkrL 1 §). Konsumentkreditlagen är tvingande till din fördel, d.v.s. Bilhandlaren kan inte avtala bort de rättigheter som du får genom den. Du har i ett sådant fall rätt att inom 14 dagar från det att du ingick kreditavtalet ångra dig (KkrL 21 & 22 §§). De 14 dagarna börjar tidigast räknas från det att du fått någon form av dokument om kreditavtalet. Utifrån det du beskriver verkar du inte ha fått några dokument alls, något som talar till din fördel.- Som konsument kan man också vända sig till konsumentverket och särskilt webbsidan hallakonsument.se för hjälp och utförliga råd.- Det finns också möjlighet att anmäla Bilhandlaren till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Jag skulle dock endast göra detta som sista utväg. ARN:s beslut är inte bindande för ett företag men de flesta följer besluten för att undvika att hamna på ARN:s "svarta lista". Vidare krävs det bevis och utifrån det du beskriver så verkar endast SMS-konversationen som talar till din nackdel finnas som ett konkret bevis. En tvist i ARN kan också ta lång tid.Sammanfattning:I och med att jag inte riktigt vet omständigheterna om hur bilen köptes eller vad som stod i era SMS-konversationer så kan jag inte avgöra om det föreligger ett bindande avtal. Du får gärna skriva mer detaljer eller ställa en ny fråga. Det jag kan säga är att du i första hand bör peka på att ditt anbud genom SMS:et inte var tillräckligt preciserat. Sedan kan du nämna att du och försäljaren kommit överens om att köpet inte skulle bli av. Utifrån det du nämnt i omständigheterna är det tyvärr en del som talar till din nackdel. Jag uppfattar dels ditt SMS som ganska precist om att du vill köpa bilen och konversationen du haft med säljaren kan bli svår att bevisa. I det fall du fått kredit av Bilhandlaren så skulle du kunna åberopa din ångerrätt enligt konsumentkreditlagen. Avslutningsvis vill jag också passa på att ge dig rådet att vända dig till konsumentverket och särskilt webbsidan hallakonsument.se där du kan få ytterligare hjälp.