FrågaAVTALSRÄTTAnbud och accept03/12/2021

Kan man ingå avtal med en kund genom SMS?

Hej! Jag är utbildad arborist och har en enskildfirma F/A och undrar när det kommer till att avtala om jobb med kunder ifall det räcker med avtal via sms.

Säg att jag är på plats och kollar på ett jobb hos en kund och kan ta mig an jobbet direkt men vill göra ett snabbt avtal på arbetet då tänker jag att jag kan skicka ett sms med erbjudandet och sen får kunden skicka svar att hen accepterar detta erbjudande. Om detta format för avtal är helt okej, finns det då något speciellt sätt att utforma avtalet eller specifika punkter som måste vara med för att avtalet ska vara "komplett" och fungera?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du undrar om 1) du kan sluta avtal med en kund på plats genom SMS, och 2) om avtalet måste innehålla något särskilt innehåll för att vara giltigt.

Kan du sluta avtal med en kund genom SMS?

För att avtal ska ingås mellan två parter krävs ett tydligt adresserat anbud och en accept av anbudet. Anbudet måste vara riktat till en bestämd person, och accepten måste överensstämma med anbudet.

Det finns dock inga krav på hur anbudet och accepten ska lämnas; det går därför bra att ingå avtal skriftligen/muntligen – samt via SMS. Så länge det finns ett adresserat anbud och en accept av samma anbud går det alltså bra att sluta avtal genom SMS. Mitt råd är dock ändå att vara särskilt tydlig i själva SMS:et om att det rör ingående av ett avtal.

Måste avtalet innehålla något särskilt för att vara giltigt?

Avseende avtalets innehåll bör vi skilja på vad som krävs för att avtalet ska vara giltigt, och vad som är lämpligt att ta med i avtalet.

För att avtalet ska vara giltigt krävs inte mer än det jag har förklarat ovan avseende anbud och accept.

Utöver de minimikrav som krävs för att avtalet ska vara giltigt kan det självklart vara lämpligt att ta med ytterligare innehåll, framför allt för att undvika tvister och problem i framtiden. Förslagsvis följande:

- Vem som är parter i avtalet
- Vad som ska utföras i tjänsten
- Var och när tjänsten ska utföras
- Priset för tjänsten, och i förekommande fall hur priset för tjänsten ska beräknas
- Om du eller kunden ska tillhandahålla något behövligt material

Om du utför tjänsten åt en privatperson gäller konsumenttjänstlagen. Konsumenttjänstlagen är tvingande, vilket innebär att avtalsvillkor som är till nackdel för konsumenten är utan verkan (3 § konsumenttjänstlagen). I lagen finns även bestämmelser om vad som händer vid exempelvis fel i tjänsten ­– ni kan därför alltid "falla tillbaks" på lagen om ni inte avtalar om en viss företeelse.

Utför du däremot tjänsten åt ett annat företag gäller inte konsumenttjänstlagen. Då kan det vara en god idé att skriva ett mer utförligt avtal, eftersom ni inte har någon tvingande lagstiftning att falla tillbaks på.

Behöver du hjälp med hur du närmare ska utforma avtalet rekommenderar jag dig att höra av dig till vår juristbyrå. På vår juristbyrå finns erfarna jurister som kan ge kvalificerad rådgivning. Du kan boka en tid här, eller ringa oss för att få mer information.
Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt är: 08-533 300 04
Öppettider: Måndag-Fredag kl. 10-16.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Tim BjärtrosRådgivare