Kan betalning av hyra anses utgöra en accept?

2019-04-25 i Anbud och accept
FRÅGA |Företaget jag arbetar på hyr ett garage sen flera år tillbaka. Vid årsskiftet höjdes hyran från 2000 till 2200 kr/mån. Inget vi bråkade om då. Men när vi nu vill säga upp vårt avtal har det framkommit att hyreshöjningen gjorts utan avisering. Har vi någon rätt till återbetalning? Eller anses vi ha godtagit hyreshöjningen genom att vi har betalt det högre beloppet?
Michaela Iosifidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som den hyra företaget betalade för garaget höjdes samt att företaget nu vill säga upp hyresavtalet för garaget.Din fråga aktualiserar reglerna i avtalslagen (AvtL). Ett avtal uppkommer genom att en part ger ett anbud och att en annan part accepterar anbudet (1 § AvtL). I ert fall ses höjningen av hyran juridiskt som ett anbud, dvs en förfrågan om förhöjd hyra. För att ett avtal ska anses ingånget ifråga om den höjda hyran (alltså att avtalet nu ska avse 2200 kronor i stället för 2000 kronor) krävs att ert företag i ett svar accepterar anbudet.Ett svar behöver inte vara skriftligt eller muntligt. En part kan ingå ett avtal genom att agera konkludent. Detta innebär att avtal uppstår redan genom att parten agerar så att avtalsvilja kan anses framgå.I ert fallGenom att regelbundet betala 2200 kronor utan att ifrågasätta höjningen, anses ert företag förmodligen ha accepterat den höjda hyran (genom konkludent handlande).Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

När blir avtal bindande?

2019-03-25 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag har blivit erbjuden att köpa en hund.Säljaren skulle skicka ner avtalet till en våninna till henne och därmed skulle hon och jag genomföra köpet/ försäljningen.Nu har säljaren blockerat mig och hennes väninna säger att hunden inte är till salu mer.Jag vill köpa denna hunden då vi har haft den på lån hör i 10 månader och han ingpr i vår familj nu. Säljaren är en kenneluppfödare.Vad kan vi göra för att få köpa hunden?
My Öhman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Har kenneluppfödaren erbjudit dig att köpa hunden så är detta bindande, vilket betyder att denne som huvudregel inte kan dra tillbaka till erbjudande (1 kapitlet 1 § Avtalslagen). Så om uppfödaren erbjudit dig att köpa hunden och du har accepterat detta erbjudande utan ändringar i erbjudandet så har ni ett bindande avtal (1 kapitlet 1 § Avtalslagen). Sammanfattningsvis så är det fysiska avtalet du nämner inte avgörande för om avtal om köp ingåtts eller inte. Har ni en muntlig överenskommelse gäller denna så som köpeavtal. Detta betyder att du har rätt att få köpa hunden och kräva att denne avlämnas (22-23 §§ Köplagen). Hoppas du fått svar på din fråga, annars får du mer än gärna återkomma. Hälsningar,

Avtalsbundenhet

2019-03-18 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Om jag ger ett skriftligt anbud som konsument till en näringsidkare utan att få bekräftelse på anbudet, har ett avtal fortfarande ingåtts?
Amanda Alwall |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Dessa frågor regleras i avtalslagen (AvtL), som du hittar HÄR. Din specifika fråga rör egentligen avtalsbundenhet, hur ett avtal uppstår. Frågan om när och hur bundenhet uppstår har alltid varit ett juridiskt problem. Det brukar sägas att bundenheten grundas på tre moment:- Den rättshandlandes vilja.- Själva viljeförklaringen, sättet viljan kommuniceras till motparten.- Motpartens tillit, hur motparten uppfattar viljeförklaringen.Utgångspunkten är att en part blir förpliktad därför att parten vill bli förpliktad. Detta genom ett anbud (själva förfrågningen, avtalet) och sen en accept (säger ja till att ingå avtalet). Det brukar därför pratas om att viljan har en "rättsskapande kraft". Dock måste viljan att bli bunden och till vad en part vill binda sig på något sätt komma till uttryck. Det är viljeförklaringen som medför att parten blir förpliktad. Men viljeförklaringen är dock inte tillräcklig för att förpliktelsen ska uppkomma. Förklaringen måste även uppfattas av motparten.Det man kan prata om är även ett så kallat konkludent handlande. Det innebär att motparten binds genom att agera som att avtalet har ingåtts utan att egentligen ha sagt ett konkret "ja". Med andra ord så kan jag inte ge ett fullt svar på din fråga eftersom jag inte vet de exakta omständigheterna, men här har du i alla fall ett allmänt svar om avtalsbundenhet och hur man blir bunden av ett avtal. I de flesta situationer är det svårt att hävda att motparten är bunden om du inte har fått en bekräftelse på att motparten vill bli bunden, men det finns som sagt undantag. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Hur ingår man avtal online?

2019-02-18 i Anbud och accept
FRÅGA |Hur kan man ingå avtal på nätet med personer från företag som man aldrig möter i person och då få en tjänst för dem som de betalar över nätet?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt svensk avtalsrätt är utgångspunkten att avtal kan ingås formlöst om inte annat stadgas i speciallag. Bestämmelsen innebär att du kan ingå ett avtal t.ex. såväl muntligt som skriftligt. Givetvis är det bättre ur bevissynpunkt, för det fall att man i framtiden blir oense, att ingå ett avtal skriftligt.Inom avtalsrätten talar man ofta om att det ska finnas en överensstämmande anbud och accept. Ett anbud innebär förenklat att jag säger/skriver "Jag erbjuder dig att köpa tjänsten x av mig för y kr". Om du svarar "Jag vill gärna köpa varan x av dig för y kr" finns en överensstämmande anbud och accept och ett avtal föreligger. Som du säkert förstår är man inte fullt så formenlig som i exemplet ovan. I praktiken kan ett avtal likväl ingås genom att du exempelvis i en webshop kryssar i att du vill beställa en tjänst och klickar på beställ. I det fallet accepterar du genom att du trycker på beställ.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Är erbjudanden bindande?

2019-03-27 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej,Jag var och åkte go-cart med min syster en onsdag 11:45. Några dagar senare berättar en kompis som åkt där tidigare att på onsdagar är det 2 för priset av 1 mellan 11:00-16:00.Jag tittade på deras hemsida och ser att det stämmer om man åker på drop-in som vi gjorde. Priset för en var 320 kr. Vi betalade alltså 640 kr.Vad gäller här? Måste företaget följa sina bestämmelser och erbjudanden? Jag tycker det är fullt att inte ge det som gäller till alla och utnyttja att jag inte tittat på hemsidan.
Henrik Åkesson | Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna avtalslagen (AvtL).För att ett avtal ska vara bindande krävs det ett anbud och en accept. I sig självt är båda anbudet och accepten bindande, och stämmer dessa överens har ett bindande avtal kommit till stånd (AvtL 1 §). Lite förenklat kan sägas att ett anbud är en uppmaning till köp eller erbjudande att sälja något, ex. vill du köpa min sko för 30 kronor? Accept är svaret "ja" på detta anbud.Anbudet är bindande för den som givit det, och accepten är bindande för den som givit det. Det är enkelt att tro att erbjudandet på hemsidan är att ses som ett anbud, och att det då skulle vara bindande för företaget, så är dock inte fallet. För det ska vara fråga om ett anbud krävs det bland annat att det ska vara riktat mot en avgränsad mängd personer. Ett erbjudande på en hemsida är inte riktat mot en avgränsad mängd personer, utan antalet som har tillgång till detta är obegränsat. Det är då inte fråga om ett anbud från företagets sida, det är istället fråga om utbud – vilket inte är bindande. Slutsats och rådEftersom erbjudandet inte är att ses som ett utbud istället för anbud är det inte bindande för företaget. De måste då inte fullfölja detta. En helt annan sak är att företag vill ha nöjda kunder och att kunderna ska kunna lita på att det utannonserade priset gäller. Har du kvitto som bevisar att du var där en onsdag kl. 11:45 råder jag dig till att återvända och påtala detta. Företaget har ingen skyldighet att återbetala hälften av summan – men ofta finns en vilja att leva upp till sina erbjudanden. Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Med vänliga hälsningar

Uppstår ett avtal per mail?

2019-03-18 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej om man diskuterar aktieköp gäller ett ok i en e-mail slinga som legalt bindande?
Amanda Alwall |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Som svar på din fråga så är huvudregeln att avtal kan ha vilken form som helst. Ett avtal är alltså "lika bindande" oavsett om avtalet är skriftligt, muntligt eller som i ditt fall skickat per mail. Ett avtal består ju av ett anbud och ett accept. I ditt fall verkar det alltså som att själva acceptet har varit via mail. Det finns vissa typer av avtal (t.ex. vid köp av fastigheter) som måste vara skriftliga, men ett "vanligt" avtal har alltså inga formkrav. Ur bevissynpunkt är det dock alltid bättre att avtalsinnehållet är om ni har skrivit ned er överenskommelse i ett dokument (eller i någon annan form som är varaktig, t.ex. i ett mail). Ett dokument som båda parterna har skrivit under visar med väldigt stor tydlighet att båda parterna har varit överens, men underskriften är alltså inte ett krav för att avtalet ska vara bindande.Om en tvist skulle uppstå och en domstol ska avgöra vad ni har kommit överens om bör det inte vara några problem för er att bevisa vad er överenskommelse är genom att hänvisa till er mailkonversation. Ett OKEJ i en mailkonversation kan alltså absolut vara bindande. Detta förstås om det finns en viljeförklaring från båda parter, och att båda parter har visat att ni vill ingå avtalet. Det måste som sagt finnas ett anbud och en accept. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Avtalsbundenhet

2019-03-14 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, jag försökte att skapa ett medlemskap hos ett gym men mitt kontonummer för autogiro fungerade inte när jag då jag försökte skapa ett medlemskap via internet. Det stod att men var tvungen att komma ned till gymmet för att "slutföra" sin ansökan som medlem, med legitimation och signatur.Nu var jag tvungen att flytta till ny ort och vill därför inte ha mitt medlemskap. Jag fick idag ett mail av dem som begär att jag skickar ett "giltigt" autogiro nummer för att de ska kunna dra kostnad från mig. Min fråga är nu om de verkligen kan begära pengat från mig om jag aldrig varit där med mitt leg och aldrig signerat någonting för att "slutföra" mitt medlemskap? Är jag verkligen bunden att betala för ett medlemskap utan något kontrakt med signatur? Tacksam för hjälp!
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att behöva komma ner till gymet och – som gymet formulerat det – "slutföra" sin ansökan om medlemskap, måste betyda att gymet haft för avsikt att inget avtal skulle uppkomma före den tidpunkten. Eftersom slutförandet av ansökan aldrig blev av kan det inte heller finnas något avtal och följaktligen är du inte bunden till att betala något.FörklaringSlutsatsen jag dragit ovan är baserad på viljeteorin. Det betyder att man blir bunden därför att man vill det. Eftersom ett avtal har minst två parter betyder det att viljeteorin ska appliceras på er båda. Genom att (försöka) skapa ett medlemskap via internet har du uttryckt en vilja att bli bunden. Gymet å andra sidan, ville bara bli bundet om vissa villkor var uppfyllda. En förutsättning för att bundenhet ska uppstå är att era respektive viljeförklaringar stämmer överens med varandra. Det går därför inte att hävda att ett avtal uppkommit i och med din ansökan på internet. Gymet kan inte heller hävda att de ångrat sig, och nu vill acceptera ditt anbud*, eftersom anbud förfaller direkt när de förkastas, vilket skedde när gymet krävde att du skulle "slutföra" din ansökan. *= Avtal sluts genom anbud och accept. Om jag frågar om jag får köpa en klocka av dig för X kr utgör det mitt anbud. En accept är vad de flesta tror: att acceptera anbudet. Skulle du exempelvis svara att jag kan få köpa klockan, men för Y kr, kallas det för oren accept. Det betyder att mitt ursprungliga anbud om att få köpa klockan för X kr har förfallit, och följaktligen att du inte kan kräva att jag ska köpa klockan. På precis samma sätt kan inte gymet kräva betalning av dig.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Får ett kostnadsförslag ändras?

2019-02-03 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej LawlineHar fått ett kostnadsförslag på reparation av min dator av företaget X.X har haft min dator sedan den 10 december, idag skriver vi den 26 januari. Jag har får tre olika kostnadsförslag och jag anser att det andra på 541.25 är det som gäller, då jag bekräftade att jag accepterar den kostnaden! Från SMS konversationen jag haft med företaget:SMS 1: Hej! Din produkt är nu på väg till vår servicepartner. Du blir underättad när din produkt är färdig för uthämtning. Ditt servicenummer är U1FYQS1. Mvh XSMS 2: Hej! Din produkt är mottagen av servicepartnern och kommer att hanteras så snart som möjligt. Ditt servicenummer är U1FYQS12. Mvh XSMS 3: hej vi har nu fått ditt kostnads förslag på 4012 kr ring 0771 xx xx för att aceptera eller neka vid neknig debbiteras du farkt och undersöknig. Mvh XSMS 4: Hej! Vi ber om ursäkt för förra meddelande som innehöll fel kostnadsförslag. Ditt kostnadsförslag ligger på 541.25:- Vänligen ring 0771 xx xx för att acceptera eller neka. Mvh XNu menar företaget att jag ska betala 2838, deras senaste KF, då deras personal gjort misstaget att ge mig fel pris. Jag menar att ett avtal finns iom SMS ovan o att ftg får stå för sitt ord!
Natalie van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga rör reparation av din dator, vilket juridiskt betecknas köp av tjänst. Din fråga rör även kostnadsförslag. Ett kostnadsförslag är precis som det låter, ett förslag på kostnad där konsumenten antingen får välja att godta detta eller tacka nej och då endast betala fraktkostnaderna. Detta framgår även korrekt av sms konversationen du har haft med säljaren. Juridisk är dessa smsen så kallade anbud. För att ett bindande avtal ska uppstå krävs anbud och accept. Anbudet i detta fallet är smsen där de föreslår kostnaden, och accepten är om du ringer och accepterar. Först då finns det en bundenhet av båda parter att leverera resp. betala. Som jag tolkar din fråga har du endast gett accept till det anbudet på 541 kr. Den kostnaden är således den enda ni gemensamt kommit överens om (även om det senare kommer visa sig att ett fel skett från företagets sida) Det finns ett undantag till bundenhet; och det kan vara om det är uppenbart att anbudet är fel, såsom skrivfel t.ex. Om de hade skrivit 283 kr, så kan man argumentera för att konsumenten borde förstå att det råder ett skrivfel och att anbudet egentligen är menat till 2830. Detta görs endast då det finns tydliga marginaler och det är enkelt att avgöra vad den ena parter borde insett. I detta fall har de skickat en hög räkning och sedan bytt till 541 kr, vilket är en betydlig skillnad. Jag anser dock inte att du som konsument borde insett att den kostnaden var för låg, utan snarare tvärt om så har företaget försäkrat dig om att förra var fel, vilket förhöjer känslan av tillit och säkerhet på att den senare summan gäller. Ett kostnadsförslag är dock inte bundet till exakta kronan. Om man öppnar upp föremålet, i detta fallet din dator, och upptäcker att det krävs fler åtgärder än vad man trodde vid kostnadsförslaget så får man endast göra dessa extra åtgärderna om kostnaden max uppgår till 15 % mer än kostnadsförslaget. (Konsumenttjänstlagen 36 §)Om arbetet kostar mer och kostnaden kommer uppgå till mer än 15 % krävs att företaget ger ut ett nytt förslag som i sin tur måste accepteras på nytt. (Konsumenttjänstlagen 8 §) Detta innebär att du har bara accepterat 541 kr, och är endast bunden att betala detta + eventuellt MAX 15 %. Vi behöver inte ens räkna på det för att förstå att deras senaste anbud på 2838 är betydligt mer än 15 procent och därför ingenting du är bunden av. Sammanfattningsvis råder jag dig kontakta företaget, hänvisa till ovanstående paragrafer och eventuellt detta svaret och förklara att det enda bindande avtalet mellan er parter är det anbud (från företaget) som fått accept (från dig). Visade det sig att reparationen kostade mer p.g.a. oförutsägbara omständigheter så får stiget endast stiga med 15%, det är du fortfarande bunden av. Det är såklart olyckligt att företaget begått ett dyrt misstag i detta fallet men det är inget som kan läggas konsumenten till last, nästa gång bör företaget ge ett nytt anbud om de inser att ett fel begåtts. Du ska få ut din dator för det ni avtalat för, med max 15 % ökning av 541 kr. Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,