Kan jag säga upp ett gymmedlemskap när villkoren i avtalet ändras?

2021-06-22 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej,I början av 2021 tecknade jag ett gymkort på ett närliggande gym. Jag signade upp på ett år med löpande autogiro varje månad. Mitt gymkort som jag tecknade avtal på avsåg tre olika typer av träning: gym, vibroträning samt övrig gruppträning.Idag fick jag ett mejl från gymmet där det står att de inte längre kommer kunna bedriva gymverksamhet utan kommer helt att övergå till vibroträning samt ev övrig gruppträning. För min del kommer detta, enligt gymmet, att bidra till att jag får boka fler vibropass per vecka och jag uppgraderas till "VIP". Gymträning uteblir.Jag vill häva mitt avtal då jag hävdar att det jag signade upp för i januari, inte längre är aktuellt och att avtalet förändrats avsevärt. Vilka rättigheter har jag?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Avtal är en överenskommelse mellan två eller flera olika parter. Ett avtal reglerar oftast rättsförhållandet mellan parterna. Regler om avtal finns i avtalslagen (AvtL). Enligt lagen uppstår ett avtal genom anbud och accept (1 § AvtL). Det innebär t.ex. i ditt fall att gymmet kommer med ett anbud om ett medlemskap som du kan acceptera. Om du accepterar anbudet blir både du och gymmet bundna av avtalet.

När ett avtal har ingåtts är då huvudregeln att avtalet ska hållas (s.k. pacta sunt servanda). En part kan alltså inte ensidigt ändra avtalets innehåll. I detta fall ska gymmets erbjudande om att du bl.a. uppgraderas till VIP ses som att gymmet kommer med ett nytt anbud och därmed ett nytt avtal. Det är alltså upp till dig huruvida du vill acceptera erbjudandena eller inte.

Du har rätt att avslå gymmets anbud. Dock är det viktigt att meddela gymmet om att du inte tänker acceptera ändringarna och därmed häva avtalet så att du inte blir bunden pga. passivitet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Nabyiel Marionell
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (342)
2021-08-31 Slutande av avtal
2021-08-19 Vad krävs för att något ska räknas som en tyst accept?
2021-07-31 Har leverantören rätt till att höja priset i efterhand?
2021-07-30 Ändring av pris efter orderbekräftelse

Alla besvarade frågor (95746)