Har leverantören rätt till att höja priset i efterhand?

Hej!

Jag har beställt en stuga och fått en orderbekräftelse med avtalat pris. Nu cirka 3 månader innan leverans så vill leverantören justera det pris jag fått en orderbekräftelse på. Har han rätt att göra detta? Jag har inte betalat ännu då det är sagt att betalning inte behöver göras förrän ungefär en månad innan leverans. Jag vill ha det till att vi ingått ett avtal när jag fick orderbekräftelsen och de bad mig bekräfta ordern vilket jag gjorde i vår mailkonversation. De vill höja priset då råvarupriserna har gått upp på marknaden.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det har du beställt en stuga till en viss summa och leverantören vill nu höja det redan överenskomna priset. Eftersom din fråga berör avtalsrätt kommer vi att finna svaret i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område [AvtL].

En viktig princip inom avtalsrätt är pacta sunt servanda som betyder att ett avtal ska alltid hållas. Enligt svensk rätt krävs det ett anbud och ett accept för att ett avtal ska vara bindande (1 § AvtL).

Detta innebär att leverantören är bunden till det ursprungliga anbudet som du har accepterat genom din beställning. Leverantören kan därmed inte höja priset för varan då det avviker från avtalet.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Doorsa SalehyRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anbud och accept? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000