Avtalsbundenhet utan underskrift?

2021-07-16 i Anbud och accept
FRÅGA
Om ett avtal ej är underskrivet är jag som enskild firma ändå bunden till ett avtal
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


När är ett skriftligt avtal bindande?

Huvudregeln för avtalsbundenhet framgår av 1 § avtalslagen. Enligt bestämmelsen kommer bindande avtal till stånd först när en anbudsgivare gett ett anbud som motparten antar genom accept. När bundenheten uppstår kan variera beroende på omständigheterna i det enskilda fallet men som grundläggande regel kan man säga att båda parterna måste ha kommunicerat en vilja för att bundenhet ska uppstå. Vid skriftliga avtal gäller enligt den så kallade kontraktsprincipen att bundenheten inträder samtidigt för båda parterna, t.ex. när kontraktet skrivits under av båda två.


Ett bindande avtal måste inte vara skriftligt

Avtalslagen anger inget formkrav utan ett avtal kan ingås både skriftligen, muntligen eller i vissa fall även underförstått. Inte sällan är skriftliga avtal avsedda att bekräfta ett muntligt avtal. I dessa situationer uppstår bundenheten redan då det muntliga avtalet ingicks, dvs. när det finns ett bindande anbud och en bindande accept. Med andra ord finns det en risk att du som enskild firma ingått ett bindande muntligt avtal med din motpart trots att du inte skrivit under något kontrakt. Bevisbördan ligger då på den som påstår att avtal kommit till stånd, i ditt fall på din motpart.


Kort svar på din fråga

Det är svårt för mig att avgöra om du som enskild firma är bunden av ett avtal eller inte eftersom jag inte känner till din bakgrundsinformation. Sammanfattningsvis vill jag dock framhäva att om du inte skrivit under ett kontrakt så är du inte heller bunden av det men det finns samtidigt en risk att du har ingått ett muntligt avtal med din motpart som du i sådana fall är bunden till.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Aglaia Pavlova
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (342)
2021-08-31 Slutande av avtal
2021-08-19 Vad krävs för att något ska räknas som en tyst accept?
2021-07-31 Har leverantören rätt till att höja priset i efterhand?
2021-07-30 Ändring av pris efter orderbekräftelse

Alla besvarade frågor (95915)