Vilket belopp gäller? Bör beloppet avrundas?

2020-09-30 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, jag har ett kontrakt på en camping där slutsumman är 19900 SEKDetta skall enligt kontrakt betalas i omgångar där totalbeloppet blir just 19900 SEKVi har även kunnat välja månadsbetalning med 1659 SEK/månaden vilket blir 19908 SEKSkall inte campingen avrunda neråt till 1658 SEK då 19900/12=1658,33I kontraktet står det att vid månadsbetalning är beloppet 1658SEK och totalbeloppet 19900SEKJag läste lagen: https://lagen.nu/1970:1029"om ej annat är uttryckligen överenskommet eller eljest får anses avtalat."Menas det att campingen kan ta ut en månadsbetalning om 1659 SEK då det står i kontraktet?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Jag är inte helt säker på om jag förstått dig rätt här. Menar du att det står i kontraktet att månadsbetalningen ligger på 1659 kr, så är det det som gäller.Det är alltså det som står i kontraktet som gäller i första hand. Det kan vara så att ni kommit överens om 1658 kr muntligt eller på annat sätt och i sådana fall gäller den överenskommelsen framför det belopp som står i kontraktet. Men har ni inte kommit överens om detta så är det det som står i kontraktet som gäller enligt 1 § avtalslagen.Den lagen du hänvisat till gäller om ni inte har kommit överens om något exakt pris. Men i och med att det finns ett avtal emellan er, så gäller det beloppet som står i kontraktet. Det innebär att campingen kan ta betalt 1659 kr per månad.Återkom gärna om du har ytterligare funderingar!Med vänlig hälsning,

Går det att ändra ett anbud muntligt?

2020-09-22 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, jag lämnade ett anbud till en vägförening.Vi hade träffats och pratat om flera åtgärder som skulle utföras.Två dagar innan vi skulle utföra jobbet upptäcker jag till min förskräckelse att i anbudet ären del inte upptaget, jag ringer då omedelbart till kontaktpersonen och talar omvad som inte är med på anbudet och kostnaden som då tillkommer.Han svarar då mig ordagrant, " det är sånt som kan hända, men det ordnar sig".Vi utför jobbet, skickar faktura, men nu ringer han och säjer att den summan godkänner han inte, för den står inte med i anbudet. Han säjer också att, "nu har du lärt dig nånting", samt att han inte kunde godkänna detta utan att det skulle gå igenom styrelsen. Den enda kontakt jag har är med honom, eftersom han har haft den uppgiften från deras sida.Om det skulle då gått rätt till anser jag att han skulle sagt det då, när jag ringde, så vi inte hade dragit igång arbetet utan att ha reviderat anbudet först? Annars har han väl accepterat det, eller?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga har du lämnat ett anbud till en vägförening som godtagits. Två dagar innan du skulle utföra arbetet noterade du att du missat en del i anbudet. Du ringde föreningens kontaktperson och informerade om vad den nya kostnaden skulle bli. Vederbörande svarade att det var sådant som händer och att det skulle ordna sig. Efter utfört arbete och fakturering kontaktas ni med beskedet att fakturan inte godkänns då slutsumman är högre än i anbudet. Kontaktpersonen säger även att "nu har du lärt dig nånting" och att han inte kunde godkänna ändringen utan styrelsebeslut. Du anser att han skulle sagt det redan när du ringde att merkostnaden inte godkändes.När ett anbud lämnas är man som anbudsgivare ensidigt bunden av det givna anbudet. När motparten accepterar anbudet blir även vederbörande bunden. Ett avtal har kommit till stånd (jfr 1 § avtalslagen). Som jag förstår tvistas det inte om att ni ingått ett avtal, däremot tvistas det om avtalets innehåll (i förevarande fall summan). Som utgångspunkt var du bunden av det anbud du gav din motpart, även om det var lägre än vad du tänkt dig. Det är dock möjligt att i efterhand ändra vad man kommit överens om. Så är fullt möjligt genom att t.ex. kontakta motparten som du gjorde och att den går med på ändringen av vad ni kommit överens om. Muntliga avtal är lika giltiga som skriftliga sådana, men svårare att bevisa (mer om detta nedan).Om ni inte kan komma överens om hur mycket din motpart ska betala kan du bli tvungen att vända dig till domstol för att få fastställt hur mycket ni kommit överens om. Det skriftliga anbudet du givit är ett enkelt bevismedel för att visa den avtalade kostnaden. Det är däremot betydligt svårare att bevisa den muntliga ändringen. Om du väljer att gå till domstol och hävdar att den överenskomna summan är högre än vad som står i anbudet har du bevisbördan för att föreningen genom sin kontaktperson gått med på en högre summa. Det är inte tillräckligt att säga det utan du måste ha möjlighet att bevisa det. Bevisning kan ske t.ex. genom att du haft vittnen närvarande som hört det, om samtalet är inspelat, eventuell mailkorrespondens om det efteråt etc.Som svar på din fråga är det fullt möjligt att ändra ert avtal genom en muntlig överenskommelse. Så förstår jag det som att ni enligt dig gjort. Det blir dock svårt för dig att bevisa det i domstol.Om du vill gå vidare med ärendet är ett alternativ att anlita en juristbyrå som företräder dig. Juristen kan som ombud för dig sända din motpart ett kravbrev med förhoppning om att vederbörande väljer att betala. Om så inte sker, får du ta beslut om huruvida du vill driva ärendet till domstol. Om du vill ha hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Avtal mellan två parter

2020-09-10 i Anbud och accept
FRÅGA |J kommer överens med sin granne B om att köpa hans hemma­bio­anläggning. B ska lämna över anläggningen nästa dag. Innan anläggningen levereras ser J samma slags anläggning i en butik men till betydligt lägre pris. Kan J säga upp avtalet med B?
Minela Kurjakovic |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ett avtal uppstår genom en överenskommelse mellan två parter där ena avtalsparten erbjuder någonting (anbud) och den andra avtalsparten sedan accepterar (accept). I förevarande fall verkar det klart att J och B har ett avtal mellan varandra. B har lämnat anbud, en vilja att sälja sin anläggning och J har svarat detta anbud genom att acceptera det. Avtalsparterna har därmed frivilligt uttryckt en vilja att ingå avtal med varandra. I Sverige har vi inte några formkrav på avtal så som att det ska vara skriftligt eller liknande. Detta innebär att även muntliga avtal kan vara giltiga.Har man ingått avtal gäller avtalet och frångår man det så begår man avtalsbrott. Problemet med detta är att det inte finns några regler om vad som ska hända om någon skulle bryta sina avtal. Det finns inga straffrättsliga regler och det omnämns inte i avtalslagen. Så även om detta inte är okej kan det vara svårt för B att hålla personen i frågan till deras avtal. Och vill B driva detta till en process så ligger bevisbördan på att ett avtal har ingåtts på B. B är alltså skyldig att bevisa att parterna ingått avtal med varandra.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Tjänst utan avtal

2020-08-31 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående en mobiltelefon (skärmen som då gått sönder). Jobbar inom skola och en elev kom åt min mobil, den föll och skärmen gick sönder. Jag har ingen arbetstelefon och använder min privata om jag behöver komma åt Mail eller mina kollegor, vilket inte har varit några problem alls. Nu är det så att jag vände mig till cheferna där jag pratade med en chef som frågade om det gällde min jobb telefon eller privata, varpå jag svarade den privata telefonen (har som sagt ingen arbetstelefon) varpå han säger att jag ska kontakta vår IT avdelning för att få den fixad, detta var två månader sen. Nu får jag ett Mail om att han tänker dra av pengar från nästa löneutbetalning för att det gällde min privata telefon. Får han göra så? Han har ju redan godkänt det och redan vetat att det gäller min privata telefon, har han då rätten att två månader senare höra av sig och välja att dra av pengar från min lön? Tack på förhand, Hivi
Pontus Almquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Huvudregeln är att man mån måste ingå ett avtal (muntligt eller skriftligt) för att man ska kunna ta betalt för en tjänst. I särskilda fall kan det komma på fråga i fråga att man ändå kan ta betalt men sådant tycks inte vara fallet här. Om det varken står i ditt kollektivavtal eller i ditt individuella anställningsavtal att din chef kan ta ut en sådan avgift när privata tillhörigheter ska lagas (vilket förvisso vore märkligt), eller om det är som du säger att du inte har gått med på att betala för tjänsten på förhand har din arbetsgivare ingen rätt att dra av det på din lön. Hoppas du fick svar på din fråga!

Måste jag betala tillbaka handpenning om köparen ångrar sig?

2020-09-23 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag har sålt en kattunge via blocket. och i annonsen skrev jag att handpenning på 1000 kr betalas men vid ånger återbetalas dom inte.Nu kräver köparen som dragit sig ur handpenningen tillbaka.jag är privat person och inget tingnings avtal skrevs.Med vänlig hälsning L
Natasha Fathifard |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du skriver att du nämnt i annonsen att handpenning inte betalas tillbaka vid ånger. Om köparen redan erlagt handpenningen, får du därför behålla handpenningen trots att köparen inte längre är intresserad, se NJA 1974 s 526 punkterna 17-20. Handpenning fungerar som en säkerhet för att köpet ska genomföras. Om köparen i samband med erläggningen av handpenningen anger sina krav och du där och då accepterar det, men senare inte kan fullfölja vad du lovat, är du skyldig att betala tillbaka handpenningen enligt 36 § Avtalslagen.Men det låter dock som att ni inte varit överens om något särskilt gällande handpenningen, därför är det din annons som gäller d.v.s. köparen har ej rätt till återbetalning av handpenning.Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Vilka är de avtalsrättsliga konsekvenserna av att ett anbud accepteras för sent?

2020-09-14 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Om jag är ett företag och ska sända ett anbud, brevledes, till ett annat företag och min acceptfrist är tio dagar. Men brevet sänds inte förrän 4 dagar efter den skulle sändas (pga sjukfrånvaro på mitt företag). Och pga posthanteringen landar mitt anbud hos anbudsmottagaren 11 dagar senare (och min acceptfrist är 10 dagar). Dock blev anbudet accepterat samma dag de fick denna och sändes tillbaka till mig samma dag. Vad gäller här? Vilka är de avtalsrättsliga konsekvenserna för oss parter? Lagrum.
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att du undrar om ett bindande avtal uppståt mellan de båda företagen, utifrån omständigheterna du beskrivit ovan. Regler om slutande av avtal finns i avtalslagen (AvtL). Vad krävs för att ett avtal ska vara bindande?För att ett avtal ska få rättsligt bindande verkan krävs att det finns ett anbud och en accept (1 § första stycket AvtL). Ett anbud är exempelvis ett erbjudande eller ett förslag. En accept är ett jakande svar på ett anbud.Både anbud och accept kan ges skriftligen, muntligen eller genom konkludent handlande. Konkludent handlande innebär att man agerar på ett sådant sätt som ger motparten god anledning att anta att man ger ett anbud eller en accept.Vad händer om jag accepterar anbudet för sent?Om anbudsgivaren har bestämt viss tid för svar måste svaret komma honom till handa inom den utsatta tiden (2 § första stycket AvtL). Eftersom din accept av anbudet kommit anbudsgivaren till handa efter den utsatta tiden, har inget bindande avtal uppståt.Ett svar på ett anbud som kommer anbudsgivaren till handa för sent gäller som ett nytt anbud (4 § första stycket AvtL). Eftersom din sena accept (det nya anbudet) accepterades av det andra företaget har ett bindande avtal uppståt (1 § första stycket AvtL).Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss.Med vänliga hälsningar

Vad krävs för ett giltigt avtal?

2020-09-07 i Anbud och accept
FRÅGA |Hejen tjejkompis till mig hade bokat en resa med sin pojkvän, hon skulle bjuda honom på resan. Han gör slut ett tag innan och hon skulle inte få tillbaka sina pengar för hans del. Hon frågar mig om jag har lust att åka med på den här charterresan. Jag tänker att visst, vad trevligt att hon vill ha med mig som sällskap. Vi är där en vecka och har det trevlig och när vi kommer hem ber hon mig swischa pengarna för resan. Jag fattar ingenting, trodde att hon tänkte bjuda mig då hon ändå inte fått pengarna tillbaka. Vi hade inte pratat något innan om att jag ska köpa resan eller betala något och hon har inte ens nämnt vad resan kostade. Vem har rätt i detta fall? Hon tycker jag är fräck och jag säger att jag hade tackat nej om jag visste att hon ville ha betalt.
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar det som att du undrar om du är skyldig att betala pengarna för resan. Det framgår inte av frågan om det är hälften av summan, som din tjejkompis vill att du betalar, men detta påverkar inte min slutsats. Avtalslagen är tillämplig lag. Vad krävs för ett giltigt avtal?För att ni kan anses ha ingått ett giltigt avtal om att till exempel dela på kostnaden för resan krävs ett anbud och en accept (1 §, 1 stycket, avtalslagen). Ett anbud hade till exempel förelegat att din tjejkompis hade frågat om du ville åka på charterresa med henne och angett summan du skulle betala. Detta hade du i så fall kunnat acceptera och då hade du varit skyldig att betala enligt ert avtal.Anbud och accept kan lämnas skriftligt, muntligt eller genom s.k. konkludent handlande. Avtal sluts genom konkludent handlande när parterna helt enkelt agerar som om ett avtal existerar. I ditt fallUtifrån informationen i frågan har ni inget skriftligt eller muntligt avtal om att du ska betala. Man kan diskutera om det var så pass uppenbart att hon menade att du skulle betala till exempel hälften av summan, att du, genom att tacka ja till resan, även tackade ja till att betala "din del". I så fall har ni ingått ett avtal genom konkludent handlande. Men om man ska ingå avtal genom konkludent handlande måste det vara tydligt vad man avtalar om. I ditt fall har ni inte ens pratat om att dela på kostnaden och du visste inte vad resan kostade. Detta är alltid en bedömningsfråga.Min bedömning är att du inte är skyldig att betala. Särskilt det faktum att du inte ens hade fått veta vad resan kostade, talar för att du inte kan anses ha accepterat att betala. Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga. Och jag hoppas att ni hittar en bra lösning. Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00. Vänligen,

Från vilket datum gäller ett avtal?

2020-08-23 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Jag har skrivit ett samarbetsavtal (teknisk konsult) med ett företag och angett ett datum i detta fr o.m. när det ska gälla. Sen är underskrifter med datum ett annat. Vilket av datumen gäller?
André Blomquist |hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Huvudregeln i svensk rätt är att bindande avtal kommit till stånd efter det att anbudet har nått motparten och denne har accepterat anbudet till anbudsgivaren. Ett avtal kan även komma till stånd genom s.k konkludent handlande dvs att parterna agerat på ett sätt som om ett avtal förelegat mellan dem. Enklast är det däremot att argumentera för att avtalet börjat gälla from den dagen ni signerat det. SlutsatsDet kan alltså vara så att om ni agerat enligt avtalet redan innan ni signerat det kan man argumentera för att avtalet ingåtts och därmed börjat gälla från den dagen ni börjat agera enligt avtalets förpliktelser. Min bedömning är däremot att avtalet börjat gälla från det ni signerat. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH