Kan en köpare kräva skadestånd av oss om vi ångrar en försäljning på en annonssida?

2021-05-16 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej.Min sambo satte ut en annons på blocket på vår kakelugn. Vi fick snabbt några intressenter varpå en ringde min sambo och dom kom överens om att han skulle få köpa denna för 12000kr som vi hade lagt ut den för. Köparen sa att han hade ett företag som sålde kakelugnar och dylikt men har inte sagt att det är företaget som köper den och när köparen swishade min sambo en handpenning som han inte ens bett om så står det köparens namn och inte ett företagsnamn, vilket borde vara köp från privatperson.Vi hade inte alls någon koll på kakelugnens värde och trodde det var rimligt att sälja för denna summa då vi egentligen bara hade tänkt riva den.Nu i efterhand har vi fått en värdering av en kakelmästare med 40år i branschen som säger att den är värd uppåt 25000kr och vi vill avbryta försäljningen. Detta borde väl räknas som en ogiltighetsgrund då vi inte visste värdet på ugnen?Nu hotar köparen med att begära skadestånd och skulle ta kontakt med sin jurist. Har vi rätt i detta ärende och kan han begära skadestånd?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att få klarhet i situationen som din sambo och köparen är i, måste vi reda ut vilket förhållande som gäller mellan dem, och om bindande avtal har uppkommit.

Konsumentlagen eller köplagen

Om två privatpersoner, eller om två näringsidkare sluter avtal om köp blir köplagen tillämplig, se 1-4 §§ köplagen. I det fall en näringsidkare säljer någonting till en privatperson blir 1§ konsumentköplagen tillämplig. Skillnaden mellan de två lagarna är att i den senare finns det ett starkare skydd för privatpersonen (konsumenten), eftersom den anses vara i svagare ställning.

I det aktuella fallet har ni sålt en kakelugn i egenskap av privatperson till köparen. Köparen har uppgivit att den är en näringsidkare som handlar med kakelugnar, trots att handpenningen betalades med privat signatur. I detta fall spelar dock inte köparens roll någon betydelse, utan din sambo som säljare. Det blir alltså reglerna om köp och skadestånd som regleras i köplagen som ska tillämpas.

Bindande avtal

Huvudfrågan i det här problemet är om det har uppstått ett bindande avtal mellan din sambo och köparen. För att ett bindande avtal ska uppstå krävs det att den ena parten ger ett anbud om köp. Det vill säga, sälja en sak till ett visst pris, samt att köparen (motparten) accepterar köpet och villkoren, se 1 § avtalslagen. Även muntliga avtal räknas som bindande, se 3 § avtalslagen. En annons i en tidning eller på annonssidor, eller för den delen erbjudande i affärer räknas inte som ett riktat anbud, utan räknas som ett utbud. Det innebär att erbjudandet riktar sig till flera personer samtidigt, vilket innebär att om någon blir intresserad av erbjudandet och svarar, räknas det som ett nytt anbud. Då krävs det att ni som säljare accepterar köparens bud. Om så är fallet har ett bindande avtal uppkommit. Hur överenskommelsen mellan köparen och din sambo har gått till framgår inte av brevet mer än att köparen har betalat en handpenning. Det talar för att de har kommit överens om ett köp. Dock är handpenningen inbetalad på eget initiativ, vilket talar för att förhandlingen inte var slutgiltig. Vid en tvist blir det svårt att bevisa exakt vad som har avtalats eftersom det inte finns något köpeavtal.

Ogiltighetsgrund

I vissa fall vid ingående av avtal finns det skäl att ogiltig förklara avtalet. Det kan röra sig om att den ena parten blivit tvingad att ingå avtal under hot, eller att det har varit uppenbart oskäliga avtalsvillkor. Vi en bedömning om ett avtal är ogiltigt, ser man till omständigheterna kring avtalets ingående. I det här fallet har du och din sambo själva satt priset på kakelugnen, och lagt ut den på annons. Anledningen var att ni avsåg sälja den alternativt riva den. Det talar för att ni själva har ansvar för att ta reda på om priset var rimligt. Ingenting talar för att ni har gjort det under tvång, eller andra svåra omständigheter eftersom ni annars tänkte riva den.

I det här fallet får ni då acceptera att det är det pris ni annonserat den för som gäller.

Skadestånd

I det fall köparen vill kräva er på skadestånd, måste köparen bevisa att ni har ett bindande avtal. Det är alltid svårt vid muntliga avtal. I det fall det visar sig det föreligger ett bindande avtal, har köparen rätt att kräva att ni fullföljer köpet enligt 23 § köplagen. Det finns ingenting som tyder på att ni tvingas göra orimliga uppoffringar. Då skulle köparen kunna kräva er på skadestånd för bland annat ersättning för utgifter vid köpet (resekostnader för att hämta kakelugnen), det kan också bli ersättning för utebliven vinst i det fall köparen hade tänkt sälja den vidare, se 67 § köplagen

Sammanfattning

Ett ansvar för skadestånd enligt köplagen kan bli aktuellt. Det krävs dock att köparen kan visa att ni har ett bindande avtal. Muntliga avtal är alltid svåra att bevisa. Sedan är det slutligen en fråga om det verkligen finns ett avtal, eller om det fortfarande rör sig om ett utbud. Om köparen väcker talan mot dig och din sambo, rekommenderar jag dig att kontakta våra jurister på Lawline för att klarlägga situationen i detalj och för att få en mer pricksäker bedömning.

Vänligen,

Björn Lotoft
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (351)
2021-12-03 Kan man ingå avtal med en kund genom SMS?
2021-11-30 Finns bindande avtal fastän man inte uttryckligen sagt "ja"?
2021-11-29 Är jag tvungen att betala för en tjänst jag inte har beställt?
2021-11-17 Kan företag ta betalt så fort jag gett dem mina uppgifter?

Alla besvarade frågor (97623)