Kan man ingå ett avtal via sms?

2018-02-08 i Anbud och accept
FRÅGA |Tjena! Snackade med en arbetsgivare innan sommaren 2017. Jag va ute och testkörde hans maskiner och sen gick vi igenom vad jag behövde för att kunna arbeta för honom. Då visade det sig att jag behövde gå en kurs innan jag kunde börja jobba för honom. Vi pratade egentligen ingenting om hur kursen skulle finansieras utan han räknade väl mest med att jag skulle arbeta för honom. Så det han gjorde var att han beställde den här kursen åt mig men han får fakturan i sitt namn. Han undrade om jag ville börja testa att arbeta ett visst datum och jag sa ja. Vi skrev inget kontrakt och vi hade inte pratat om några villkor eller dylikt. Men innan jag började arbeta för honom så fick jag ett bättre erbjudande och lämnade då återbud till honom men jag erbjöd mig att swisha honom kurspriset varpå han tackade nej! Nu över ett halvår senare så har han skickat en faktura ang omkostnader för uteblivet arbete.Vad är rätt och fel? Vet att det finns muntliga avtal.. Om det nu är så att jag gjort avtalsbrott, vad är oddsen att han kan bevisa något? Vi har haft sms-kontakt där vi diskuterat kursen och lite andra kriterier för att jag skulle kunna arbeta för honom men det i sig kan väl knappast vara bindande?
Frida Brånebäck |Hej och tack för din fråga!Det stämmer att avtal kan ingås muntligt. Huruvida arbetsgivaren kan bevisa att ni ingått ett muntligt avtal är tyvärr väldigt svårt för mig att svara på. För att ett avtal ska vara ingånget krävs dock anbud och accept. Anbud är kort sagt ett erbjudande. Exempel: "Vill du köpa min röda bil?" Accept är ett accepterande av erbjudandet (anbudet). Exempel: "Ja, jag vill köpa din röda bil." En accept får dock inte vara en oren accept; den måste vara ren, vilket innebär att du som accepterar erbjudandet måste acceptera erbjudandet i sin helhet. Exempel på oren accept: "Ja, jag vill köpa din gröna bil". Med andra ord kan man säga att parterna, dvs du och arbetsgivaren, måste vara överens till avtalets innehåll. Detta betyder att de sms som du berättar om mycket väl kan vara bindande, om det framgår i sms:en att ni är överens om att du ska börja jobba hos honom.Hoppas det var svar på din fråga!

Bindande överenskommelse p.g.a. accept

2018-02-05 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag skulle köpa en mobil och hittade en lämplig på en nätannons. Jag kontaktade säljaren och frågade om telefonen var kvar och om jag fick köpa den och fick svaret "Ja det går bra." Vi kom överens om att jag skulle betala in en handpenning och när säljaren sedan kom hem skulle han skicka kvitto och bild på mobilens IMEI och sedan skulle jag betala resten och frakten om papperna såg ok ut.Jag betalade in handpenningen och fick ett ok att den nått fram.Sedan efter en stund fick jag tillbaka pengen. Först sa han bara att han ville han bara vänta tils han kom hem men sedan stod det klart att han ville sälja den till nån annan. Med en överenskommelse och en betalad och emottagen handpenning, kan säljaren backa ur så? Har jag några rättigheter?
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om avtal finns i avtalslagen (AvtL).En bindande överenskommelse har kommit till stånd när ett anbud har accepterats (1 § AvtL). En accept på ett anbud är bindande på så sätt att det är oåterkalleligt. Säljaren till mobilen är bunden av sin accept att sälja mobilen till dig. Säljaren kan därför inte backa ur avtalet. Som avtalspart har du rätt att avtalet fullbordas. Vad du kan göra är att stämma säljaren i tingsrätt. Information finns här. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Undertecknad åtagandeblankett - att anse som ett avtal?

2018-01-09 i Anbud och accept
FRÅGA |god man skriver under en åtagandeblankett och lämnar in till överförmyndaren, överförmyndaren undertecknar ett förordnande som sänds till den föreslagna gode mannen, kan det anses vara ett avtal enligt Avtalslagen.
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett bindande avtal bygger enligt lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen) enligt principen om anbud och accept. När den gode mannen skriver under åtagandet är detta att jämföra med anbud och när överförmyndaren undertecknar avtalet är detta sedan att likställa med accept. Ett sådant avtal är bindande. (se 1 § avtalslagen) https://lagen.nu/1915:218 Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan ett skriftligt avtal ändras av parternas handlande?

2017-12-28 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Jag har hyrt ut min lägenhet under loppet av två år. I avtalet står det att El:en inte ingår men då den har varit så låg så har jag betalat den som en good will.Idag fick jag en avi som är väldigt hög och då förklarade jag för min hyrestgäst att den är högre än vanligtvis och att han måste betala in den då vi inte avtalat att den är inkluderad. Hyresgästen blir irriterad och säger att han inte betalat in något sådant under tiden han varit hyresgäst och att han inte tänker betala den.Informerat honom att det står klart och tydligt på avtalet att El räkningen inte igår i hyran.Hyreskontraktet går ut 2018-01-01 och 3 månaders uppsägningstid.Min hyresgäst informerade mig att han kommer lämna lägenheten den 1 januari men visst har jag rätt att kräva hyra fram till den 20 februari då det är 3 månaders uppsägningstid? Hur ser min rätt ut?
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan en tillämpning som strider mot ett skriftligt avtal innebära att avtalet har ändrats?Som utgångspunkt ska avtal hållas. Vad som är viktigt att veta är att ett avtal kan vara både muntligt och skriftligt. Det kan dessutom uppstå genom konkludent handlande, dvs. att avtalsparterna agerar som om ett avtal finns. I ert fall har ni reglerat i ert skriftliga avtal att el inte ingår i hyran. Samtidigt har ni under två års tid agerat som om elen ingår; du har inte framställt några anspråk på betalning av elkostnaderna och hyresgästen har inte betalat. Min uppfattning är att er tillämpning av avtalet, dvs. att elen ingår, innebär att hyresgästen inte är skyldig att betala för elen. Ett bindande avtal har alltså uppstått som ersätter ert skriftliga avtal.Däremot är det givetvis inte rimligt att elen ingår oavsett hur hög den är. Den elkostnad du har betalat har enligt dig varit så låg att du har betalat den som goodwill. När elkostnaden nu har blivit högre har den således överstigit den elkostnad som ni har kommit överens om genom konkludent handlande. Av det skälet ska hyresgästen enligt min mening åtminstone betala det överskjutande beloppet, jämfört med en "normal" elräkning.När upphör avtalet att gälla?Din andra fråga är svårare att besvara utan att ha avtalet framför mig. Jag kommer därför att redogöra för vad som gäller för ett par möjliga tolkningar av avtalet:Alternativ 1: Avtalet har 3 månaders uppsägningstid, men upphör dock senast 1 januari 2018. I det här fallet har ni båda möjlighet att säga upp avtalet när som helst under bindningstiden. Däremot kommer avtalet "per automatik" att avslutas 1 januari 2018. Om så är fallet har du ingen möjlighet att kräva att hyresgästen betalar för tiden efter den 1 januari 2018.Alternativ 2: Avtalet kan sägas upp för att sluta gälla tidigast 1 januari 2018, med 3 månaders uppsägningstid. Den normala tolkningen i detta fall torde vara att avtalet måste sägas upp senast 3 månader innan 1 januari 2018 för att sluta gälla då. I annat fall påbörjas en uppsägningstid när uppsägningen kommer dig tillhanda, som löper under 3 månader. Om så är fallet har du rätt att kräva att hyresgästen betalar hyra även efter 1 januari 2018.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Måste jag sälja till honom?

2018-02-05 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag hade besök hemma av en man i ett annat sammanhang, han fick då syn på min grävmaskin och sade att han ville köpa den. Jag sade då att jag inte tänkt sälja den förens på våren och att jag då tänkt mig 150000:- för den. Han ville ha den inom någon månad egentligen men han sade att han ville köpa den och vi kom överens om att jag skulle ringa honom när jag började bli färdig med mina arbeten. Nu blev det dags för försäljning och jag hade inte hans nr kvar och jag upptäckte att jag kan sälja den för betydligt mer. 172000:- Jag lade ut den på blocket. Jag har fått mängder av respons på annonsen och kan lätt sälja den för 172000:- I går hörde mannen av sig, han hade sett annonsen och skrev att han räknar med att jag säljer den till honom för 150000:- Måste jag sälja till honom? Sedan vi pratade har jag servat maskinen, bytt batteri, bytt till led-lampor och klädsel i hytten.När vi först kom överens om 150000:- hade ja inte ens bestämt mig 100% för att sälja. Sedan dess har jag servat maskinen, bytt batteri, bytt till led-lampor och klädsel i hytten.
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om avtal finns i avtalslagen (AvtL).En bindande överenskommelse har kommit till stånd när ett anbud har accepterats (1 § AvtL). En accept på ett anbud är bindande på så sätt att det är oåterkalleligt. Observera att huruvida du är bunden beror på överenskommelsens lydelse. Om du gjorde det klart att du inte var helt säker på att sälja och att du skulle höra av dig i framtiden om ett eventuellt köp, är du inte bunden. Om ni däremot kom överens om att du skulle sälja den till honom, och för 150 000 kr, är du bunden av den överensommelsen. Du måste därför fullborda avtalet och sälja grävmaskinen till honom samt till det pris som ni ursprungligen kom överens om. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Automatisk förlängning av avtal?

2018-01-30 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Vi har ett samarbetsavtal med en sponsor som utgått. Vem är det som borde ha förnyat avtalet och vad gäller då sponsorn unyttjat material efter att avtalet gått ut? Eller förlängd ett avtal automatiskt om ingen av parterna agerar?Tack på förhand,MvhSofia
Gustav Daun |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Ett avtal förnyas genom avtalsparterna har en gemensam vilja att det ska förnyas och gentemot varandra ger uttryck för denna vilja. Om två parter, likt i ert fall, har ett tidsbegränsat avtal slutar det att gälla när dess giltighetstid har löpt ut. Som utgångspunkt kan man alltså säga att avtalet slutat att gälla. Här behöver så inte nödvändigtvis vara fallet. Ifall både ni och er avtalspart gett uttryck för en vilja att avtalet ska förlängas bör detta vara tillräckligt för att så ska anses ha skett. Att er avtalspart har använt sig av ert "material" - vad det nu innebär - efter avtalets giltighetstid löpt ut skulle kunna tolkas som att denne har en vilja att förlänga avtalet. Det kan ses som ett anbud. Ifall ni inte invänt mot att materialet har använts eller har anmärkt att avtalet faktiskt slutat gälla bör alltså ett nytt avtal med samma innehåll som det tidigare kommit till stånd.Med vänliga hälsningar

Avtal genom konkludent handlande

2018-01-04 i Anbud och accept
FRÅGA |Mitt företag fick ett erbjudande om ett avtal från en leverantör som vi använt i ett flertal år Anledningen var ett bättre pris per månad vid användandet av deras tjänst förutsatt att vi avtalade om en bindningstid på 12 månader. Leverantören började genast leverera tjänsten till det nya erbjudna priset utan att vi skrivit under avtalet och kommit överens om innehållet i avtalet. Mitt företag har därefter betalt de fakturor som vi erhållit från bolaget(med det nya priset)Min fråga är nu, föreligger det ett avtal bundet på 12 månader eller kan vi avsluta vårat samarbete per omgående?
Jennie Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att ett bindande avtal ska uppstå enligt avtalslagen är utgångspunkten att det har skickats ett anbud av en part, som sedan accepterats av den andra parten (se 1 § avtalslagen). Ett avtal kan ingås genom ett konkludent handlande, vilket innebär att en part aktivt handlar på ett sådant sätt som bekräftar att denne anser sig bunden av ett avtal, utan att någon uttrycklig viljeförklaring sker. Ofta sker detta i det vardagliga livet, så som när man löser en parkeringsbiljett, handlar i en matvarubutik eller tar ut pengar från en bankomat. I ett fall från Högsta domstolen (NJA 1961 s. 658) ansågs ett avtal vara slutet genom konkludent handlande. Ett bolag hade då vid ett flertal tillfällen levererat vitvaror till en kommun. Något avtal fanns inte före leveransen. Bolaget hade dock utgått från att ett avtal hade träffats, vilket kommunen måste ha insett eftersom kommunen adresserats och fakturerats för varorna. Fakturorna betalades av kommunen. Eftersom kommunen utkvitterade varorna ansågs de handlat konkludent och därmed accepterat avtalet. De kunde därför inte undgå betalningsskyldighet. Genom att med sitt handlande tydligt visa att man accepterar anbudet, genom att exempelvis fullgöra sin prestation enligt avtalet, är detta alltså att anse som en accept. Därför är det mest troligt att ni är bundna till avtalet med er leverantör. Om du vill ha mer rådgivning så kan du ringa vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08-533-300 04.Vänligen,

Bindande avtal eller utgånget anbud?

2017-12-23 i Anbud och accept
FRÅGA |HejMin son anmälde sig till en helgkurs i kroki. Anmälan var bindande och gjordes på webben. Han gick sedan in under ett par veckors tid och kollade anmälan men det stod bara att anmälan inte behandlats. Återvände till hemsidan och insåg att han lyckats anmäla sig till en kurs efter anmälningstidens utgång och tre dagar efter att antagningsbeskeden enligt hemsidans info skulle ha skickats ut. Vi tolkade den icke behandlade anmälan som att den inkommit försent och att han inte fått någon plats. Kan inte informationen på hemsidan att de som får plats kontaktas senast ett visst datum tolkas som att han inte fått plats Och följaktligen inte heller är bunden av något avtal. Det här är ju en grabb som inte kollar inkorgen för ofta så efter att kursen varit ser han i sin mejl att han dels fått ett brev där han ska svara på om han vill gå kursen eller inte dels ett välkomstbrev med mer kursinfo. De hade kommit någon vecka innan kursstart Innebär en bindande anmälan att man i princip ska stå standby fram till kursstart för ev reservplats?Tack på förhand
Elias Olsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline! Jag tolkar er situation enligt följande. Din son anmälde sig till en kurs men anmälan behandlades inte under den utsatta tidsfristen. Först därefter, när anmälningsperioden hade löpt och anmälningsbesked skulle ha skickats ut, blev din son antagen – knappt en vecka innan kursstart. Min rättsliga bedömning är att din son inte ingått ett bindande avtal. Enligt 1 § avtalslagen är anbud – en uttryckt vilja att ingå avtal – bindande. Om jag exempelvis erbjuder dig att köpa min TV för 1 000 kr, är jag bunden till det löftet. Emedan arrangören i ert fall förefaller anse att de och din son ingått ett faktiskt avtal, talar omständigheterna för att det snarare rör sig om att din son avlämnat ett anbud – uttryckte en vilja om att gå på kursen. Anbud är inte bindande i all oändlighet. Enligt 3 § avtalslagen måste mottagaren ge accept inom skälig tid. Vad som är skälig tid varierar från fall till fall. I er specifika situation håller jag med dig om att den skäliga tiden har passerat. Det är inte rimligt att avkräva potentiella kunder att de ska, som du säger, "vara på stand-by". Att din son däremot är dålig på att kolla sin mejl är inte ett argument som är rättsligt gångbart. Min bedömning är således att din son inte har några förpliktelser gentemot arrangören. Ni är välkomna att återkomma till mig, antingen i en kommentar eller på mejl, om ni har ytterligare frågor.Gud jul och gått nytt år!Med vänlig hälsning,Elias.olsson@jurstud.com