Är avtal om köp av bil bindande?

2021-03-17 i Anbud och accept
FRÅGA
Jag har offererat att köpa en bil av mitt X för 50.000krHon har muntligen och skriftligen godkänt summan och köpet och pengarna är överförda till hennes konto. Har kopia på godkännandet och överföringen.Nu backar hon och vill inte sälja.Hon vill skicka tillbaka pengarna och häva köpet.Bilen kostade 72.000 vid hennes inköp.Den krävde en del reparationer och anpassning för Svenskt bruk. (Fd importbil från USA) Kostnader som jag stod för.Har hon rätt att häva köpet?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har lämnat ett anbud om att få köpa bilen för 50 000 kr. Anbudet har därefter accepterats. Anbud om att sluta ett avtal och svar på sådant anbud är bindande (1 § första stycket AvtL). Avtal kan vara både muntliga och skriftliga. Ett avtal som medför rättigheter och/eller skyldigheter för parterna har därför uppkommit. En grundläggande princip inom förmögenhetsrätten är att avtal ska hållas. Hon har därför inget rätt att häva köpet.

Du har inte heller uppgett några omständigheter som tyder på att avtalet skulle vara ogiltigt på grund av någon ogiltighetsgrund i avtalslagen såsom råntvång, utpressning eller ocker. Avtalet är därför bindande.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (346)
2021-10-01 Är standardavtalet en del av anbudet när det är hänvisat till, men inte bifogat?
2021-09-30 Bokning av hotellrum
2021-09-30 Avtalsbrott vid köp på Facebook marketplace
2021-09-28 Avtal, anbud och accept?

Alla besvarade frågor (96379)