Gäller mitt gamla avtal om jag inte accepterat det nya avtalsförslaget?

2021-02-17 i Anbud och accept
FRÅGA
Har en kund som jag har skrivit ett avtal med som nu löper ut. Kunden har inkommit med ett nytt avtal med lägre ersättningsnivåer, större del ansvar på mig och orimlig exklusivitet. Till detta hänvisas det till bilagor som jag inte fått. Jag har framfört att jag inte kommer acceptera förslaget. Det kom dessutom bara 3 dagar innan det förväntades starta igång. Nu till min fråga, kan jag fakturera enligt gamla avtalet tills vi är överens eller hur bör jag agera?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mitt korta svar på din fråga är att du inte kan fakturera enligt det gamla avtalet, då det inte längre gäller. Du ska agera utifrån att ni inte har ett avtalsförhållande då ni ännu inte är överens.

Avtalet
Oavsett om du och din kund är näringsidkare eller inte regleras din fråga i största del av Avtalslagen. Jag förstår det som så att ert avtal löpt ut och att ni inte har kommit överens om en lösning. Detta innebär att din kund genom att skicka ett nytt avtal föreslår att ett nytt avtalsförhållande ska uppstå mellan er, detta benämns som anbud (1 § Avtalslagen). Så länge du inte har accepterat det nya anbudet från din kund, finns inget avtalsförhållande mellan er.

Passiv accept
Det är viktigt att du tydligt förmedlat att du inte vill ansluta dig till det här nya avtalet med de förändrade villkoren för att inte din kund ska få uppfattningen att du visst vill använda det här avtalet (1 § Avtalslagen). Annars kan din kund få uppfattningen av att du accepterat det nya avtalet genom att inte tydligt motsätta dig det, vilket kallas passiv accept.

Inget nytt avtalsförhållande finns
Såvida inte det i ert tidigare avtal uttryckligen framgår att du ska fortsätta fakturerar enligt det gamla avtalet tills dess att nytt slutits, har ni faktiskt inget avtalsförhållande. Det innebär att du inte behöver fortsätta leverera den tjänst eller de varor du gjorde, samt att du inte kan fakturera utanför avtalsförhållandet.

Däremot fungerar det på samma sätt som för dig som för din kund med passiv accept. Om du meddelar att du fortsätter att fakturera enligt tidigare avtal, och sedan gör detta och din kund inte tydligt avvisar dina tjänster så kan det anses ha uppkommit ett avtalsförhållande i alla fall genom din kunds passiva accept.

Råd
Även om avtalsförhållande kan uppkomma genom passiv accept råder jag dig att inte fortsätta avtalsförhållandet med din kund som vanligt, då det kan bli väldigt svårt ur ett att bevisa i händelse av en tvist. Agera istället som om ni inte har ett avtal, vilket ni faktiskt inte har om ert avtal löpt ut och du inte accepterat kundens nya förslag, och ta kontakt med din kund för att se till att upprätta ett nytt avtal. Denna gång med avtalsvillkor ni båda är överens om.

Med vänliga hälsningar,

Vendela Tingshammar
Fick du svar på din fråga?