Fråga om vilken acceptfrist som gäller vid ett muntligt anbud

2021-03-23 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej! Jag såg en annons ute på en hund som jag var intresserad i, i annonsen fanns inget pris angivet. När jag pratade med personen som skulle sälja hunden talade han om för mig att han vill ha 10 000kr för den. Jag bad om betänketid och när jag sedan hade bestämt mig för att köpa den hade priset höjts till 14 000kr. Finns det något i Avtl. som talar för att man får höja priset? Spelar det faktum att han angav priset muntligt någon roll för någon av oss?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om avtal regleras i avtalslagen (AvtL).

Ett avtal sluts genom anbud och accept (1 § AvtL). Inom avtalsrätten skiljer lagen på muntliga och skriftliga anbud vad gäller acceptfristen (betänketiden). Av frågan framgår att säljaren angav ett muntligt anbud, därmed kommer frågan besvaras utifrån de regler som gäller för muntliga anbud.

Muntliga anbud måste accepteras omedelbart

Om säljaren gav dig ett muntligt anbud gäller enligt lag att den som givit anbudet endast är bunden av sitt anbud om den omedelbart får ett svar (3 § andra stycket AvtL). För att få till stånd ett avtal gäller att köparen godtar anbudet direkt, annars gäller inte längre det muntliga anbudet.

Det är dock möjligt att avtala om en acceptfrist i anslutning till det muntliga anbudet (2 § AvtL). I en sådan situation är anbudsgivaren bunden av anbudet under den avtalade tiden. Om parterna har avtalat om en acceptfrist men ej specificerat acceptfristens längd gäller att svaret ska inkomma inom skälig tid (3 § AvtL).

Skälig betänketid

Skälig tid är den tid som anbudsgivaren subjektivt rimligtvis kunde beräkna att vara bunden av sitt anbud. Längden på en skälig acceptfrist varierar beroende på avtalsobjektet, exempelvis kommer ett objekt som utsätts för snabba prisförändringar ha en kortare acceptfrist. Ett argument för en kortare acceptfrist är att anbudsmottagaren inte ska kunna hålla anbudsgivaren ensidigt bunden under en längre tid.

Eftersom det saknas information om hur lång tid som gick mellan anbudet och accepten kan jag inte göra någon vidare bedömning huruvida accepten kom inom skälig tid eller ej, det är en bedömningsfråga i varje enskilt fall.

Om du accepterade anbudet för sent ses detta som ett nytt anbud och inte som en accept, i en sådan situation har ni ej har ingått avtal och du är nu ensidigt bunden av ditt anbud (under acceptfristen). När säljaren höjer priset svarar han med en oren accept (6 § första stycket AvtL). En oren accept är ett avslag på det ursprungliga anbudet (ditt anbud) i kombination med ett nytt anbud. Om ni förde diskussionen muntligen gäller som ovan i första hand att anbudet måste accepteras omedelbart, annars gäller den legala acceptfristen.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (346)
2021-10-01 Är standardavtalet en del av anbudet när det är hänvisat till, men inte bifogat?
2021-09-30 Bokning av hotellrum
2021-09-30 Avtalsbrott vid köp på Facebook marketplace
2021-09-28 Avtal, anbud och accept?

Alla besvarade frågor (96421)