Faktureringen är en annan summa än anbudet

2021-04-28 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej!Jag och min sambo beställde flyttstäd på våran villa när vi skulle flytta, vi fick en offert först på 3400kr. Då hade vi fyllt i storlek och allt sånt som behövs. Sen direkt när dom kom dit så fick vi en faktura på nästan 5000kr istället, får dom göra så?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En offert är bindande för säljaren under en skälig betänketid för köparen, om inget annat anges i offerten. Huvudprincipen är som att avtal är giltiga, enligt principen om pacta sunt servanda. Ni måste dock acceptera anbudet inom den skäliga acceptfristen enligt 3§ AvtL. Om ni har accepterat offerten innebär detta att ni har slutit ett avtal. Om anbudet inte accepteras alls har inget avtal kommit till stånd. I ert fall föreligger inget formkrav, det vill säga att ni kan ingå i avtalet muntligt.

Om ni inte uttryckligen har tackat ja till anbudet, kan det fortfarande anses vara en accept genom konkludent handlande. En sådan accept kan ingås utan någon uttrycklig viljeförklaring från någon av parterna. Konkludent handlande innebär att båda parterna agerar som om det förelåg ett avtal och därigenom anses ett avtal uppkommit. I och med att ni har låtit städarna komma in och städa bostaden, kan ni anses ha tackat ja till anbudet genom konkludent handlande. Då ska fakturan ligga på 3400 kr, och inte 5000 kr.

Enda rimliga förklaringen till detta, enligt mig, är att företaget har utfört tilläggsarbeten under arbetets gång. Så kallade tilläggsarbeten framkommer i 8§ KtjL, då ska företaget underrätta er konsumenter om detta och begära er anvisningar. Detta gäller sådana arbeten som är nödvändiga och som, på grund av sitt samband med uppdraget, lämpligen bör utföras. Men då ska ni som sagt ha blivit underrättade. Om det visar sig att ni inte var anträffbara får näringsidkaren utföra dessa tilläggsarbeten om

1. om priset för detta är obetydligt eller om det är lågt i förhållande till priset för den avtalade tjänsten, eller

2. om det finns särskilda skäl att anta att konsumenten önskar få tilläggsarbetet utfört i samband med uppdraget

5000 kr i förhållande till 3400 kronor är inte en obetydlig summa. Därmed bör fakturan för den avtalade tjänsten ligga på 3400 kronor. Som sagt gäller inga formkrav för detta typ av avtal, om ni inte har kommit överens om andra arbeten under tjänstens gång gäller det ursprungliga priset på 3400 kronor.

Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.

Philip Stocker
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (346)
2021-10-01 Är standardavtalet en del av anbudet när det är hänvisat till, men inte bifogat?
2021-09-30 Bokning av hotellrum
2021-09-30 Avtalsbrott vid köp på Facebook marketplace
2021-09-28 Avtal, anbud och accept?

Alla besvarade frågor (96505)