Kan ett avtal ha uppkommit trots en sen accept?

2021-04-28 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej! Om en kund accepterar en offert någon dag för sent efter att giltigheten på offerten gått ut, är det ändå fortfarande bindande då om inte företagaren påtalar detta? Och om det är det, hur lång tid efter giltighetsdatumet kan man anta att avtalet är giltigt? Kan kunden hävda avtalsbrott trots att anbudet gick ut för ett år sedan och inget nytt anbud upprättats? Arbetet är inte påbörjat än och priserna har förändrats mycket sedan offerten skrevs.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Acceptfristen

Företaget har lämnat ett anbud (en offert, dvs. ett erbjudande av tjänst eller vara till ett angivet pris) om att sluta avtal (1 § första stycket avtalslagen). Företaget kan bestämma en tid då svaret senast ska ha kommit fram till företaget (2 § första stycket avtalslagen). Om företaget inte får svaret inom den angivna tiden är accepten en sen accept och något avtal har inte uppkommit.

Kan ett avtal ha uppkommit trots en sen accept?

Den sena accepten räknas som nytt anbud. Det krävs att företaget accepterar den sena accepten för att ett avtal ska uppkomma (4 § första stycket avtalslagen).

Det finns dock ett undantag. Om kunden som accepterade anbudet utgår från att det kommit fram i rätt tid kan ett avtal ha slutits. Det förutsätter dock att mottagaren (företaget) måste insett detta. Företaget måste utan "oskäligt uppehåll" meddela kunden att företaget inte vill acceptera svaret, för att undvika bundenhet. Vad som avses med "oskäligt uppehåll" får avgöras i det enskilda fallet. Vanligtvis borde tiden vara relativt kort eftersom företaget själva utformat villkoren och därför är insatta i dessa. Om företaget inte meddelar kunden om att de inte vill acceptera förslaget anses ett avtal ha uppkommit (4 § andra stycket avtalslagen).

Hur länge är avtalet giltigt?

En grundläggande princip inom förmögenhetsrätten är att avtal ska hållas. Det är därför inte möjligt att frånträda ett slutet avtal hur som helst. Parterna är bundna av avtalet. Parterna har därför att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet. I annat fall kan motparten hävda kontraktsbrott. Det är dock möjligt att parterna avtalar om att något annat ska gälla i stället.

Om avtalet avser en tjänst och om det framgår av anbudet att prisuppgiften är ett ungefärligt pris för tjänsten, får det uppgivna priset högst öka med 15 procent (36 § andra stycket KtjL). Om det däremot inte har uppgetts vara ett ungefärligt pris, gäller vad som avtalats.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (346)
2021-10-01 Är standardavtalet en del av anbudet när det är hänvisat till, men inte bifogat?
2021-09-30 Bokning av hotellrum
2021-09-30 Avtalsbrott vid köp på Facebook marketplace
2021-09-28 Avtal, anbud och accept?

Alla besvarade frågor (96466)