Kan en säljare höja priset på en vara trots att tiden för att svara på offerten inte har löptut?

2021-04-30 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej! Jag har fått offert på byggmaterial och offerten gäller till 5 maj. När jag ska beställa en av varorna enligt offerten då får jag till svar att priset är 25 % dyrare. Får säljeren göra så?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga är av avtalsrättslig karaktär och regleras därför i lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL).

En offert räknas inom svensk rätt som ett anbud vilket är ensidigt bindande för den som lämnar anbudet dvs. att företaget inte kan frånträda sin offert enligt 1 § AvtL . För att offerten ska bli gällande krävs dock en accept från motparten dvs att man accepterar offerten utan att ändra/lägga till/ta bort något. Ändras offerten på något sätt är det inget bindande avtal utan ses som ett anbud från andra parten. Har företaget satt en tid för svar på anbudet och accepten kommer efter den tiden är företaget inte heller bundna av anbudet enligt 2 § AvtL.

I din fråga anger du att du fick tid på dig att svara fram till 5 maj, vilket alltså innebär att säljaren är bunden av detta fram till dess. Det framgår dock inte om priserna i offerten gäller endast om man köper allt som anges i beställningen eller om priserna även gäller för det fall bara en av varorna beställs. Om det inte anges att priserna gäller även om man endast beställer en vara så kommer inte offerten att vara bindande. Detta med anledning av att din beställning av endast en vara kommer i sådana fall ses som en ändring av offerten och ses som ett nytt anbud från din sida.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga annars är du alltid välkommen åter.

Fawzia Hassoun
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (346)
2021-10-01 Är standardavtalet en del av anbudet när det är hänvisat till, men inte bifogat?
2021-09-30 Bokning av hotellrum
2021-09-30 Avtalsbrott vid köp på Facebook marketplace
2021-09-28 Avtal, anbud och accept?

Alla besvarade frågor (96402)