Kan en mailkonversation utgöra ett bindande avtal?

2019-11-27 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Vi anordnade en konferens nu i november och har haft kontakt med ett företag. I god tid valde dom att tacka ja (via mail) till att delta under denna konferens. I mailkonversationen syns att vi informerat om pris samt att dom sagt att dom vill vara med och delta som sponsor för denna konferens. Tre dagar innan konferensen valde dom att hoppa av (inget avtal påskrivit), vi frågade varför och dom sa att detta var pga brist på tid. Vi uttryckte då att mailkonversationen är som ett avtal och vi kommer fakturera dom på detta. Deras argument är dock att dom inte skrivit på något och därför anser dom att dom inte ska betala. Vi vill bara veta hur detta fungerar då vi som studenter anser, utifrån våra lästa kurser, att vi har lagen på vår sida. Väldigt tacksam för svar!
Alice Baum |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga rör frågan om ett bindande avtal har ingåtts mellan er och ett annat företag. Grundläggande bestämmelser om avtal finns i avtalslagen (AvtL). Jag kommer först att kort redogöra för grunderna för avtalsbundenhet och därefter applicera dessa på ditt fall. Avtalsbundenhet Som huvudregel i svensk rätt gäller att avtal inte behöver vara varken skriftliga eller undertecknade av parterna för att vara gällande. Det finns inte något generellt formkrav för att ett avtal ska anses vara bindande. Undantag finns för exempelvis köp av fast egendom. Ett bindande avtal finns när ett anbud har accepterats utan några invändningar eller förslag till ändringar avseende innehållet i avtalet (1 § AvtL). Med anbud förstås ett förslag till att ingå avtal. Det krävs därmed inte heller att parterna benämner en överenskommelse som ett "avtal", utan det räcker att ett anbud har accepterats. Inom svensk avtalsrätt gäller principen "pacta sunt servanda". Denna princip innebär att avtal ska hållas. Detta innebär bland annat ett avtal inte kan frånträdas ensidigt av den ena avtalsparten utan motpartens samtycke. Bedömning i ditt fall Eftersom jag inte har tillgång till er mailkonversation med företaget kan jag inte göra en helt säker bedömning i ditt fall. Men utifrån det du själv uppger verkar det som att ni har avgett ett anbud, en förfrågan till företaget om de ville agera sponsor till er konferens, vilket företaget sedan har accepterat. Jag tolkar det även som att ni varit överens om priset. Detta bör räcka för att anse att ni har ingått ett juridiskt bindande avtal. Företagets invändning om att de inte anser att de behöver betala då de inte skrivit under något avtal spelar ingen roll, eftersom det inte finns några formkrav för den typ av avtal ni har ingått. Bindande avtal har alltså troligtvis uppstått genom er mailkonversation. Att ni har ingått ett bindande avtal innebär därmed att företaget inte har rätt att själv bestämma sig för att frånträda avtalet utan ert godkännande. Ni har således ett giltigt avtal som ni bör kunna fakturera utefter. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Avtal vid internetauktion

2019-11-04 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej.Mitt namn är Bo H------n och jag har några frågor om vad som gäller ev. avtalsbrott i auktionen nedan.Jag lade in ett maxbud på ca. 24000:- i en auktion på tradera och vann auktionen för 16055:- vid utgångstiden, 2019-10-28 kl. 05.17.Jag fick den senare under dagen ett sms från säljaren där han svarar: "Hej Bosse. Jag kan tyvärr inte sälja motorn till dig. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för allt besvär. Du får gärna ringa mig om du vill."Jag ringde upp honom och frågade vad han menade med detta och han hävdar då att han missat att sätta ett reservationspris, vilket enligt honom skulle innebära att då jag inte nått upp till det pris han tänkt sig, så fick jag inte köpa motorn.Då vi efter ytterligare en liten stund inte kan komma överens, säger jag att jag kommer att kontakta tradera och han meddelar att han försökt, men inte kunnat nå dem.När jag sedan talar med traderas support (0771392000) så ställer de sig helt på min sida och att säljaren förbundit sig att säkerställa att alla villkor som ska gälla i auktionen finns med där, vilket de även meddelar säljaren via e-post.Då detta gäller mellan privatpersoner, kunde varken konsumentverket eller kommunens vägledare hjälpa mig, så jag hoppas att jag här kan få svar på om detta är ett avtalsbrott eller ej. Jag kan såklart komplettera med fler detaljer om det behövs.
Adam Novak |Hej!Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga.Din fråga rör dels huruvida avtal har ingåtts i och med auktionens avslutande, dels om ett avtalsbrott har skett.Avtal har ingåttsDet har ingåtts ett avtal, eftersom du har uppfattat ett anbud som du har accepterat. Detaljerna har befästs i praxis från bland annat Högsta domstolen, men även i den juridiska facklitteraturen. 1.Man är ansvarig för anbud man har avgivit även om det inte varit ens avsikt att göra det. De är giltiga och kan accepteras. Deras utformning går inte att ändra på när de väl ingåtts utan motpartens godkännande. Då gör man ett nytt avtal om ändring av det gamla(Adlercreutz, Gorton, Avtalsrätt I (13 u. 2011)).2.Man ingår avtal när man vinner en auktion. När "klubban faller" ingås ett avtal, även på internet (NJA 2016 s. 1195). Detta förutsätter att reglerna för auktionsförfarandet inte har uttryckligen sagt något annat. Avtalets utformningAvtalets utformning utgör ett färdigt anbud enl. Traderas regler skriver du i din fråga, vilket innebär att han har förbundit sig att svara för sin skrivelse. Det har alltså ingåtts ett avtal så som han har skrivit. Du kan hålla fast vid avtalet och stämma din motpart för att tvinga honom till den prestation som han har, förvisso av försumlighet, förbundit sig.Om du har fler frågor är vi alltid tillgängliga att ställa frågor tillMed vänlig hälsning

Krävs det en accept för ett bindande avtal?

2019-10-23 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, om jag som privatperson får en katalog från ett företag med ett erbjudande om att köpa en soffa för 15 000kr men jag bara vill betala 12000kr för soffan. Kan företaget bli bundet genom underlåtelse när jag skickar in ett köpeanbud på 12000kr för soffan, då de inte svarar på mitt anbud?
Axel Helgesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt avtalslagen så krävs som utgångspunkt ett anbud och en accept för att ett avtal ska bli bindande (1 § avtalslagen 1 stycket). I vissa undantagssituationer kan en så kallad "tyst accept" bli bindande. En tyst accept är när man, som företaget i din fråga, inte ger något svar alls på ett anbud. Detta är dock inte en sådan undantagssituation, vilket innebär att företaget måste meddela dig att de accepterar ditt anbud för att ett bindande avtal ska komma till stånd. Företaget är alltså inte bundet av ditt anbud.Hoppas detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar

Att ångra ett accepterat anbud är bägge parterna är överens

2019-07-30 i Anbud och accept
FRÅGA |Om man har accepterat ett anbud, vad gäller då om man ångrar sig och anbudsgivaren skriver att det är okej?
Lukas de Bruin |Hej!Den som accepterar ett anbud är regelmässigt också bunden av detta. Men att en anbud har accepterats hindrar inte parterna till överenskommelsen från att i ett senare skede komma överens om någonting annat. Den svenska avtalslagen bygger på principen om den gemensamma partsviljan. Detta betyder att så länge parterna är överens så får dom som utgångspunkt gå in och ut ur avtal precis hur dom vill. Om du ångrar ett anbud och anbudsgivaren accepterar detta så ersätter denna nya överenskommelsen den gamla i enlighet med den tidigare nämnda principen. Med andra ord är ni ej längre bundna till varandra.Med vänliga hälsningar

Skoluppgift

2019-11-23 i Anbud och accept
FRÅGA |Konsthandlaren Claes har hört att hans granne Hedvig fått ärva målningar gjorda av en gammal släkting. De småpratar i trapphuset så inser Claes att Hedvig inte vet något om konst. Han erbjuder sig att ta en titt på tavlorna för att värdera dem och erbjuder henne sedan att köpa tavlorna för ett pris som han kallar för "kanske lite väl generöst". Hedvig frågar för säkerhets skull om inte tavlorna kan tänkas bli mer värdefulla än så i framtiden, men Claes svarar det knappast är troligt. Hon ber ändå att få fundera lite på saken. Dagen efter skickar hon ett e-mail till Claes och svarar att hon gärna säljer tavlorna för det pris han erbjudit. Därefter träffade hon sin vän för att fira försäljningen genom att äta lunch. När hon berättar om affären utbrister vännen "Vad har du gjort!? Alla som kan det minsta om konst vet att din släktings tavlor är glödheta på marknaden!" Hedvig inser att Claes erbjudit henne ett pris som motsvarar ungefär en tiondel av marknadspriset. Hon skickar ett nytt e-mail till Claes där hon säger att hon ångrar sig och inte vill sälja tavlorna längre. (Dessutom passar hon på att kalla sin lömske granne för både det ena och det andra.) En stund senare ringer Claes upp henne och tackar för accepten och meddelar att han kommer att hämta tavlorna imon. Hedvig invänder upprört att hon ju ångrat sig, men Claes säger obekymrat "Nej, nej, avtal ska hållas" Vad gäller? Är Hedvig tvungen att sälja tavlorna till Claes? Varför? Varför inte?
Amanda Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Denna fråga är utformad som en skoluppgift och Lawline har som policy att inte besvara skoluppgifter, jag hänvisar dig därför till relevant kurslitteratur och lagtext för att lösa frågan. För att ge ett litet tips: det är avtalslagen som är tillämplig, och jag rekommenderar dig att särskilt titta på 1kap (om slutande av avtal), samt 3kap (om rättshandlingars ogiltighet). Mvh

Hur ingås ett avtal?

2019-10-30 i Anbud och accept
FRÅGA |En fortum försäljare haffade mig på stan och jag gav honom mitt telefonnummer för att få en matbutiks check på 300 kr och han pitchade om att byta elleverantör. Jag gav inget muntligt eller skriftligt medgivande överhuvudtaget utan sa att jag skulle gå hem och fundera på det. Har jag ändå gett mitt medgivande genom att ge ut mitt telefonnummer? Kan han nu byta min elleverantör eller göra något annat?
Alexander Hedblom |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige tillämpas löftesprincipen vilket innebär att ett anbud som du gör är bindande för dig under en viss tid. Om motparten accepterar ditt anbud inom betänketiden uppstår ett bindande avtal. Många avtal ingås också muntligen och för de allra flesta avtalstyper går det utmärkt.Med detta sagt är min bedömning av din situation att du sagt att du ska gå hem och fundera på det inte är att anse som en giltig accept i lagens mening även om säljaren tycks ha gett ett legitimt anbud. Jag rekommenderar att du hör av dig till säljaren eller en ansvarig på Fortum och för säkerhets skull.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Ingår man ett avtal om man väljer att inte svara?

2019-10-14 i Anbud och accept
FRÅGA |Om en person riktar sig till 31 personer och säger till de, att om ni inte vill vara med och åka studentflak så måste ni säga nej till mig senast kl 23:59 ikväll. Om man aldrig någonsin i denna process har sagt att man vill åka studentflak eller liknande och inte heller har accepterat det jag förmodar är ett anbud ovan?, har man ändå ingått ett avtal? För 3 dagar efter sa jag att jag inte vill åka studentflak och därav inte tänker betala de pengar denne person vill ha. Har vi ingått ett avtal? Eller har jag rätt att göra så?
Ebba Alkehag |Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar att din fråga gäller om du är skyldig att betala priset för att åka med på studentflaket då du inte meddelade personen innan den avsagda tiden att du inte ville detta. För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av Avtalslagen och hur man i allmänhet ser på avtalsbildning. För att ett avtal som huvudregel ska anses vara giltigt krävs det att någon ger ett anbud om någonting som en annan part sedan accepterar (1 § Avtalslagen). Detta kallas anbud-acceptmodellen. Som exempel för att enklare förstå denna modell är att man ger anbud om man att man vill betala 100 kr för en bil som ligger ute till försäljning och säljaren sedan accepterar detta anbud genom att säga att man säljer bilen för det priset. Då har ett avtal mellan säljaren och köparen ingåtts. I ditt fall ser jag det som att personen du berättar om har gett en typ av anbud men att du sedan väljer att förhålla dig passiv genom att inte svara personen. Passivitet (att inte svara någonting alls) anses i vissa fall inom avtalsrätten ses som något som kan binda en part vid avtalet i alla fall. Dessa undantag handlar dock om situationer där det exempel har lämnats ett anbud, där personen som accepterar anbudet lägger till någon litet (så kallad oren accept). Om den första anbudsgivaren då väljer att förhålla sig passiv blir denna bunden av avtalet.I ditt fall har du inte avlagt något motanbud till personen som du pratar om. Hen har bara uttryckt en form av "önskan" – denne vill att personer som inte ska åka med på flaket ska säga detta. Någon plikt hos dig att svara på detta föreligger alltså inte. Att du väljer att meddela 3 dagar senare att du inte vill åka med är ingenting som påverkar slutsatsen i detta utan ska enbart ses som att du gjorde ett val att meddela detta och alltså ingenting du hade behövt göra.Slutsatsen blir kortfattat att nej, du har inte ingått något avtal och kommer inte att behöva betala priset för studentflaket utan du har agerat på ett sätt som är helt okej.Hoppas att detta gjorde det lite klarare för dig! Hoppas du får en kul framtida student.Ha det så bra! Mvh

Behöver man skriva avtal när inneboende flyttar in hos en?

2019-07-29 i Anbud och accept
FRÅGA |HejBehöver jag skriva något avtal, då min gamla far flyttar in i min villa som jag äger till 100 %. Jag har även 3 barn, som är skrivna hos mig. Syftet är att jag tar hand om min far, men jag har även ett fulltidsarbete. Min far kommer betala för mat och delade räkningar under 4000 kr.
Linn Lindelöf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga är av avtalsrättslig karaktär och regleras bl.a. i lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL). Muntliga avtalMuntliga avtal är precis lika giltiga som skriftliga avtal. För att ett avtal ska bli giltigt krävs nämligen ett anbud och att någon accepterar detta (1 § AvtL). Ert muntliga avtal om att din far ska betala vissa räkningar är alltså giltigt. Problemet med muntliga avtal är att det är svårt att bevisa att de existerar, om det nu skulle bli något problem. Ur en bevissynpunkt är det därför bra att ha ett skriftligt avtal om det skulle bli problem i framtiden. Kort sagt: du behöver inte skriva ett avtal, men det kan vara bra att göra det om det skulle uppstå problem i framtiden. Hoppas detta var till hjälp för dig.