När inträder avtalsbundenhet?

Hej!

En båt ska säljas till högstbjudande med öppen budgivning via e-post och sluttid.

Efter sluttiden, när blir den högstbjudande bunden vid köpet?

Normalt vid köp av båt ska ju båten undersökas före köp,

dvs. kontraktsundertecknandet och erläggande av handpenning.

Bästa hälsningar...


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

*Jag har tagit bort ditt namn från frågan för att anonymisera dig*.

Frågan om när avtalsbundenhet uppstår är densamma som frågan om när den andra parten inte längre kan ångra sig utan rättsliga påföljder. Hur detta ser ut i praktiken varierar. Det är nämnvärt att det inte finns några formkrav för köpeavtal om båtar, vilket innebär att bundenheten kan uppstå utan skriftligt avtal.

Enligt avtalslagen så kan bundenhet uppstå på två sätt, genom löftesprincipen och genom kontraktsprincipen. Det talas om löftesprincipen då den ena kommer med ett anbud som den andra har möjlighet att acceptera (exempelvis vid budgivning). Kontraktsprincipen är aktuell då samtliga parter undertecknar ett köpeavtal.

Löftesprincipen

Om ni kommit överens om att auktionen ska ske rent digitalt och att det inte ska beredas något särskilt tillfälle att inspektera båten innan avtalsslut så inträder avtalsbundenhet då auktionen avslutats. Rent formellt så sker detta genom att du som säljare accepterar den högstbjudandes anbud. Det är således vid auktionsslutet som bundenheten inträder.

Kontraktsprincipen

Om ni kommit överens om att bundenheten inträder först vid undertecknande av ett fysiskt avtal så är det först då som avtalsbundenheten inträder.

Slutsats

När avtalsbundenhet inträder beror på vad ni kommit överens om men sannolikt inträffar den redan då auktionen avslutas. Jag kan tyvärr inte ge dig en mer precis utredning av frågan på grund av avsaknad av central information, ett sådant svar hade blivit alltför spekulativt. Jag råder dig dock att låta köparen undersöka båten innan du säljer den. På så vis är du bättre skyddad mot eventuella felinvändningar från köparens sida (jfr med KöpL 20 §).

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Vänligen,

Alexander VallgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anbud och accept? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000