Kan företag ta betalt så fort jag gett dem mina uppgifter?

Hej,

Jag skulle skriva ett avtal för att bli medlem i ett gym och jag fyllde i mina kontaktuppgifter och bankgiro. Men jag tvekade och sa att jag ville tänka på saken så jag skrev aldrig under med min namnteckning. Men de har fortfarande pappret. Gäller medlemsskapet och kan de ta pengar från mitt konto om avtalet saknar min underskrift?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du inkommit med din fråga till oss på Lawline.

Jag tolkar din situation som att både du och gymmet i fråga har kommit överens om att du inte ville skaffa ett medlemskap än. Vidare tolkar jag också frågan som att namnunderskrift är en del i avtalet som du fick framför dig, dvs att det aldrig färdigställdes.

Din fråga regleras i avtalslagen (AvtL), där det stadgas att avtalsbundenhet uppstår genom anbud och accept (1 § AvtL). Detta innebär att ena parten ska komma med ett förslag på avtal, som den andra personen ska godta på ett tydligt sätt. Jag tolkar situationen som att du inte lämnat någon accept, varken muntligen eller skriftligen. Tvärtom har du förtydligat att du inte avser att binda dig till något avtal.

För att gymmet ska kunna ta betalt för sina tjänster krävs att de har stöd i ett avtal, dvs att det finns ett bindande avtal i bakgrunden. Det gör det ju inte i detta fall. På så vis kan konstateras att de inte har rätt att debitera dig, trots att du lämnat en del uppgifter.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Viktor VårlidRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anbud och accept? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”