Kan företag ta betalt så fort jag gett dem mina uppgifter?

2021-11-17 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej,Jag skulle skriva ett avtal för att bli medlem i ett gym och jag fyllde i mina kontaktuppgifter och bankgiro. Men jag tvekade och sa att jag ville tänka på saken så jag skrev aldrig under med min namnteckning. Men de har fortfarande pappret. Gäller medlemsskapet och kan de ta pengar från mitt konto om avtalet saknar min underskrift?
SVAR

Hej! Tack för att du inkommit med din fråga till oss på Lawline.

Jag tolkar din situation som att både du och gymmet i fråga har kommit överens om att du inte ville skaffa ett medlemskap än. Vidare tolkar jag också frågan som att namnunderskrift är en del i avtalet som du fick framför dig, dvs att det aldrig färdigställdes.

Din fråga regleras i avtalslagen (AvtL), där det stadgas att avtalsbundenhet uppstår genom anbud och accept (1 § AvtL). Detta innebär att ena parten ska komma med ett förslag på avtal, som den andra personen ska godta på ett tydligt sätt. Jag tolkar situationen som att du inte lämnat någon accept, varken muntligen eller skriftligen. Tvärtom har du förtydligat att du inte avser att binda dig till något avtal.

För att gymmet ska kunna ta betalt för sina tjänster krävs att de har stöd i ett avtal, dvs att det finns ett bindande avtal i bakgrunden. Det gör det ju inte i detta fall. På så vis kan konstateras att de inte har rätt att debitera dig, trots att du lämnat en del uppgifter.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Viktor Vårlid
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (353)
2022-01-19 Meddelanderisken vid reklamation vid sen accept
2021-12-23 Ramavtal med SOW
2021-12-03 Kan man ingå avtal med en kund genom SMS?
2021-11-30 Finns bindande avtal fastän man inte uttryckligen sagt "ja"?

Alla besvarade frågor (98576)