FrågaAVTALSRÄTTAnbud och accept29/11/2021

Är jag tvungen att betala för en tjänst jag inte har beställt?

Hej!

Jag har fick hemskickat ett brev innehållande pappers blanketter samt faktura från kyrkoskatten.se/.

De ville att jag skulle fylla i blanketterna och skicka tillbaka till dom, samt betala fakturan på 369kr för att de skulle "hjälpa" mig att gå ur Svenska kyrkan.

En enkel googling visade att företaget va en scam och jag slängde därför brevet från den.

Jag vill inte gå ur svenska kyrkan.

Nu skickar de påminnelse och hotar med inkasso och 8% ränta på utstående belopp om jag inte betalar inom 4 dagar.

Kan de kräva mig på pengar för en tjänst som jag inte har användt?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De kan absolut inte kräva betalning av dig för en tjänst som du inte har beställt. Metoden de försöker använda är s.k. negativ avtalsbindning, vilket inte godtas i Sverige som ett giltigt sätt att ingå avtal på. Du inte kan bli bunden av ett avtal utan att ha avgivit en accept. För att du skulle bli bunden hade det med andra ord krävts att du hade godtagit deras anbud (erbjudande) om att köpa tjänsten. En ren passivitet från din sida räcker alltså inte för att binda dig; det krävs samstämmiga viljeförklaringar, vilket här saknas. Ett bindande avtal föreligger därför inte (1 § första stycket avtalslagen). Eftersom ett bindande avtal inte föreligger saknas det kontraktsrättsliga skyldigheter för dig att betala någonting alls.

Det är "företaget" som har bevisbördan i en eventuell uppkommande tvist om huruvida det finns något avtalsförhållande mellan er, vilket blir ett stort problem för dem. Strategin är här att skrämma personer till att betala och hota med att överlåta de oriktiga fordringarna till inkassobolag. Problemet är bara för deras del att du har samma rätt att göra invändningen om att ett avtal saknas mot inkassobolaget som du hade mot företaget i fråga, detta gäller även om inkassobolaget skulle anses vara i god tro gällande din invändning om att ett avtal saknas (se 27 § skuldebrevslagen och 28 § första stycket konsumentkreditlagen).

Skulle företaget eller inkassobolaget ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten ska du bara bestrida betalningsansvar med invändningen att inget avtal har ingåtts och att det hela är ett bedrägeriförsök. Då kommer sökanden (företaget) bli tvungen att ta saken vidare till tingsrätten för att kräva dig på pengar (33 § lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning). Vilket jag har väldigt svårt att se skulle lyckas, särskilt med tanke på "företagets" rykte. Det hela bygger på skrämseltaktik, och de räknar iskallt med att tillräckligt många inte orkar att bestrida på det sättet jag har beskrivit här.

Jag har sett att flera har rekommenderat att skriva ett ångermeddelande för att utnyttja ångerrätten som en konsument har inom 14 dagar från avtalets ingående (2 kap. 10 § distansavtalslagen). Jag hade dock inte gjort det eftersom det inte behövs, du har inte ingått något avtal, det finns ingenting att ångra.

Stå på dig!

Med vänliga hälsningar,

Daniel BromanRådgivare