Har ett bindande avtal uppkommit till följd av förhandling angående köp av bil?

2018-04-30 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Bifogar delar av en konversation som jag hade med en som skulle sälja en bil på Blocket.Min fråga är om säljaren gjort sig skyldig till avtalsbrott då jag inte fick köpa bilen för det pris som vi kommit överens om. Min tolkning är att jag skulle få köpa bilen för 320.000:- inte bara titta som säljaren hävdar. Säljare:Så du menar att du kommer och kollar på den i helgen om jag släpper för 320?

Jag:yepp!

Säljare:Är tanken att ta med den direkt isåfall?

Jag:Har inte 320.000:- i fickan men kan säkert få loss i nästa vecka o då kommer jag o hämtar

SäljareOk. Lördag eller söndag? Vilken tid?

Jag:det får bli söndag. 11 tiden

Säljare:Varmt välkommen.
Jag kan lita på att du kommer nu? Dvs att jag ska håll den till söndag?Jag står nämligen alltid fast vid mitt ord.
Ok då är den reserverad.Ses på söndag.
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om det föreligger ett avtal mellan dig och säljaren och, om så är fallet, om säljaren har begått ett avtalsbrott. Frågan besvaras med regler som finns i avtalslagen (AvtL) och köplagen (KöpL) Har du och säljaren ingått avtal om köp av bilen? Ett avtal uppkommer enligt 1 § AvtL genom att två personer utväxlar anbud och accept. Detta innebär helt enkelt att någon lämnar ett avtalsförslag som någon annan går med på. I ditt fall är det tydligt att du föreslog att du skulle komma för att titta på och hämta bilen så fort du "fått loss" tillräckligt med pengar för att kunna genomföra köpet. Detta gick säljaren med på genom att svara "Ok. Lördag eller söndag? Vilken tid?". Därefter kom ni överens över att träffas på söndagen runt kl. 11 vilket säljaren avslutningsvis bekräftade genom med "Ok. då är den reserverad. Ses på söndag.".Jag kan inte göra någon annan bedömning än att du och säljaren har ingått ett avtal där ni har kommit överens om att du ska komma för titta på, köpa och hämta bilen för 320.000 kr runt kl. 11 på den söndag som åsyftas i ert samtal. Har säljaren begått ett avtalsbrott? Enligt min bedömning så har säljaren begått ett avtalsbrott när han vägrade sälja bilen till dig. Säljarens avtalsbrott innebär att du enligt 23 § KöpL har rätt att kräva att säljaren genomför avtalet. Enligt 25 § KöpL kan du också välja att häva avtalet, dvs, lämna avtalsförhållandet helt.Om du har haft ekonomiska kostnader som en konsekvens av avtalsbrottet så kan du dessutom kräva ersättning från säljaren enligt 27 § KöpL. Hoppas du fick svar på din fråga!

Avtal genom konkludent handlande

2018-04-28 i Anbud och accept
FRÅGA |Hejsan! Jag skulle köpa en cykel av min granne igår och han erbjöd sig att sälja den för 1500kr. Jag tyckte att den var lite för risig för min smak men jag skulle få komma tillbaka senare med besked. Idag hade min granne parkerat cykeln utanför min port och lagt nyckeln i brevinkastet. Jag undrar nu juridiskt sett och vilka lagar och paragrafer det drabbar om jag. 1. Inte omedelbart kontaktar min granne att jag inte vill ha cykeln? 2. Att jag börjar använda cykeln varje dag till och från mitt arbete? Tacksam för svar!
Anton Okic |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att ett avtal ska vara bindande krävs enligt 1 § avtalslagen att den ena parten har lämnat ett anbud och att den andra parten har lämnat en accept. Ett löfte som är tillräckligt konkretiserat och samtidigt riktat mot en bestämd adressat anses vara ett bindande anbud. I ert fall borde ett anbud anses föreligga eftersom din granne både har kontaktat dig personligen och sedan lämnat cykeln och nyckeln hemma hos dig. En accept skulle kunna vara ett tydligt "ja" från motpartens sida. Du har dock inte lämnat någon sådan accept och är därför inte bunden av avtalet. Ett bindande avtal kan emellertid föreligga trots att inget formellt avtal träffats. Avtal kan nämligen uppstå genom konkludent handlande, d.v.s. när båda parter agerar som om ett avtal faktiskt existerar. Denna avtalsmodell är inte reglerad i lag, men har utvecklats i rättspraxis och doktrin. Om du börjar använda cykeln till och från ditt arbete föreligger det således ett konkludent avtal, och detsamma borde gälla om du behåller cykeln under en lång tid, då din passivitet kan tolkas som samtycke. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får säljare behålla handpenning även om köp ej genomförs?

2018-03-30 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, jag har nyligen försökt att sälja en begagnad båt som jag äger. Jag la ut den på Blocket i Februari och fick ganska snabbt några som var intresserade, varav en person som la ett bud på 40 000kr och han ville gärna lägga handpenning på 5000kr för att vara säker på att få köpa den. Vi bestämde ett datum för träff men han avbokade det. Köparen kontaktar sedan mig för att han vill ha 1års garanti eller att han ska hämta den om 2 månader när isen har gått bort. Om jag inte kan erbjuda garantin eller att vi väntar i 2 månader men affären så vill han ha tillbaka sin handpenning.Jag börjar ta kontakt med spekulanter som jag tidigare pratat med om att båten år såld redan. Ingen är beredd att betala 40 000kr. Det högsta budet jag får efter att åter ha lagt ut en annons är 35 000kr.Kan jag sälja båten till den nya spekulanten och behålla den första köparens handpenning på 5000kr för att täcka upp för mins förlorade intäkter eller måste jag betala tillbaks handpenningen?
Natasha Fathifard |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om köparen redan erlagt handpenningen utan dessa krav, får du behålla handpenningen trots att köparen inte längre är intresserad, se NJA 1974 s 526 punkterna 17-20. Du behöver alltså inte ta hänsyn till kraven om de kommit efter att handpenningen erlagts. Handpenning fungerar som en säkerhet för att köpet ska genomföras. Om köparen i samband med erläggningen av handpenningen anger sina krav och du där och då accepterar det, men senare inte kan fullfölja vad du lovat, är du skyldig att betala tillbaka handpenningen enligt 36 § Avtalslagen.Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Vilket pris gäller för en vara jag beställt men ännu inte mottagit; priset jag beställt varan för, eller det nya meddelade reapriset?

2018-03-20 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Den 13 februari 2018 beställde jag en trädgårdspaviljong på nätet till ett pris av 13.895:- kronor.Leveranstid: 5 - 6 veckor. Samma dag (2018-02-13) fick jag också en beställningsbekräftelse från leverantören.Ser nu att paviljongen för närvarande är på rea, minus 10 % = nytt pris 12.506:- kronor.Gäller t o m den 1 april 2018.Vid leveranstid 5 veckor borde paviljongen levereras runt den 20 mars 2018.Vid leveranstid 6 veckor borde paviljongen levereras runt den 27 mars 2018.Vilket pris gäller?Priset som gällde vid beställningen och som står på beställningsbekräftelsen (13.895:- kronor)ellerreapriset som gäller vid leverans före den 1 april 2018?Supertacksam för svar! Kommer att ringa leverantören imorgon men vill gärna veta förutsättningarna.Med vänlig hälsningC. Kvant
Beatrice Krig |Hej!Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.En köpare och en säljare som ingått ett avtal är bägge bundna att följa innehållet (såsom priset som gällde vid tidpunkten för köpet) Vid ett köp så ingås ett avtal mellan säljaren och köparen, och det som gäller är de avtalsvillkor som finns vid just tidpunkten för köpet. Som jag förstått dig var priset på trädgårdspaviljongen 13.895 kr när du ingick köpet och därför är det också det priset som gäller i avtalet mellan dig och säljaren. Det priset var ett av köpevillkoren som du accepterade genom att göra din beställning. Det styrks också av det som stod på bekräftelsen du mottog.Att det nu finns ett reapris på samma modell av trädgårdspaviljong som du tidigare beställt är ett villkor som gäller för nya köpare från och med den dag de meddelade detta nya pris. Det gäller alltså inte för köpare som ingått köpavtal under tiden innan de satte ut detta reapris. Med vänlig hälsning,

Kan sms utgöra ett giltigt avtal?

2018-04-30 i Anbud och accept
FRÅGA |Hejskulle köpa en bil och kunden o jag var överens om att jag skulle få köpa bilen för 320.000:-när jag kom för att titta o prova bilen fanns det plötsligt 2 spelulanter till på bilen.Jag hade gjort klart för säljaren att mitt pris var max 320000:-Jag skrev dessutom till säljaren när vi började vår resa att vi var på väg. ca 25 mil t o r.Han svarade att vi var välkomna, men inte ett ord om att det fanns fler spekulanter.All denna konversation finns skriftligt.Har han då brutit ett ingånget avtal rent juridiskt?Med vänlig hälsning
Christoffer Thorell |Hej!Tack för att du hör av dig till Lawline med din fråga.Som jag har tolkat din fråga så undrar du om det föreligger tillräckligt med underlag i er sms-konversation för att beteckna det som ett bindande köpeavtal mellan dig och säljaren. Regler om bindande avtal finns i avtalslagen (AvtL).Bindande avtalFör att ett avtal ska vara bindande krävs ett anbud och en accept ( 1 § AvtL). Med det innebär att antingen du eller säljaren ska ha kommit med ett förslag om att du ska köpa bilen, och den andra ska ha accepterat detta förslag. Jag hade behövt ha mer information om hur texten löd i era sms för att säkert kunna göra en bedömning om ett bindande avtal har kommit till stånd. Ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt avtal under förutsättning att accepten kommer omedelbart efter anbudet (3 § andra stycket AvtL) , men tyvärr går det inte att bevisa lika lätt. Sammanfattningsvis skulle jag råda dig att leta efter något i er sms-konversation som tyder på att ett avtal har slutits. Detta kan exempelvis vara att du säger att du tänker köpa bilen, och säljaren bekräftar att det är okej. Sms som handlar om att ni är intresserade av att titta på bilen eller att säljaren säger att ni är välkomna att titta på bilen är för abstrakta för att anses vara grund för ett bindande avtal.Ytterligare frågor?Om du undrar något annat är du välkommen att ställa en ny fråga. Om du vill ha hjälp med att granska hela sms-konversationen i detalj efter underlag för ett bindande avtal så kan du höra av dig till mina kollegor här på Lawline.Hoppas att du fick svar på din fråga, och välkommen åter till Lawline.Med vänlig hälsning

Passivitetsbindning: blir företaget bundet av min uppsägning om de inte svarar?

2018-04-09 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej.Har tidigare tecknat ett avtal med Fiberleverantör där det i deras finstilta text står att kunden är bunden av avtalet i 24 månader.Nu har det gått ett år sen avtalets tecknande och drygt 6 månader sedan det villkorade "anslutningsmålet" på 60% uppnåtts. Informationen från fiberleverantören är dålig och vid förfrågningar ges bara vaga svävande svar.Jag har tröttnat och sänt ett mail, vilket är den angivna metoden för kontakt till fiberleverantören.I mail har jag skrivit att jag önskar av avbeställa tjänsten utan att få betala "straffavgiften" vid uppsägning på 5000:- med hänvisning till att deras information är vag och inga besked ges.I detta mail skrev jag att om Fiberleverantören har invändningar mot min uppsägning och att jag vill ha denna kostnadsfritt så skall dom ringa mig inom en vecka, annars ser jag det som en tyst accept av min önskan att säga upp avtal utan straffavgift.Jag har fått svar av nån kundtjänstrepresentant att ärendet skickats vidare till berörd part för utredning.Det har nu gått en vecka och ingen har ringt.Kan jag se detta rent juridiskt som att jag fått min önskan igenom?
Simon Wikström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln i svensk rätt är att ett avtal ingås genom parterna lämnar två samstämmiga viljeförklaringar. Det krävs alltså att man accepterar avtalet för att man ska bli bunden. För att mottagaren av ett anbud ska bli bunden av avtalet, förutsätts därför en aktiv handling, såsom en skriftlig accept eller konkludent handlande. Konkludent handlande innebär att parten agerar som om ett avtal finns.PassivitetsbindningDet finns däremot vissa undantag när ett avtal anses slutet utan aktivt handlande (se 6 § andra stycket och 9 § AvtL). Ett exempel är passivitetsbinding eller "tyst accept". Det gäller om det är fråga om en oren accept, dvs en accept inte överensstämmer med anbudet, anses anbudet avslaget i förening med ett nytt anbud. I sådana fall kan den ursprungliga anbudsgivarens bli bunden av den orena accepten genom sin passivitet. Passivitetsbinding kan även förekomma om parterna varit i förhandling och ena parten anger ett anbud, eller om en part uppmanar den andre att lämna anbud och därefter inte svarar.SammanfattningEftersom det inte är fråga om en oren accept från din sida kan företaget inte bli bundet på grund av att de inte svarar. Ni har heller inte diskuterat uppsägningen. Din uppsägning bör istället anses som ett helt nytt anbud. I ett sådant anbud bör man inte kunna ställa upp villkor för när mottagaren måste svara. Enligt min bedömning bör företaget inte vara bunden av uppsägningen redan efter en vecka. Dröjer svaret längre kan företaget dock anses bundet på grund av deras underlåtenhet att svara.Med vänlig hälsning,

Underskrift för bindande avtal

2018-03-28 i Anbud och accept
FRÅGA |HejDet finns utländska värdepapper-mäklare på internet. Vid registrering av konto så måste man acceptera deras villkor och det står bl.a. att man kan bli skyldig att betala pengar ifall man får minus på kontot med tanke på att man lånar pengar för att kunna handla värdepapper. Men man skriver ju inte under med sitt namn. Man registrerar däremot sig med sina riktiga uppgifter och skickar kopia på sitt pass. Betyder det att avtalet är bindande eller inte?
Hanna Salajin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. De allra flesta avtal kan ingås både muntligt och skriftligt. Det finns ingen specifik lag som reglerar underskrifter. Däremot finns det för vissa avtal, t.ex. vid köp av hus, krav på att parterna skriver under ett skriftligt avtal. I ditt fall har motparten över nätet kommit med ett anbud vilket är förslag om att ingå avtal med visst innehåll. Om det krävs att du registrerar dig och skickar bild på ditt pass för att acceptera anbudet och du gör precis det så har du ingått ett bindande avtal. Det krävs ingen underskrift för att avtalet ska vara bindande. Om du har några ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig igen. Vänligen,

Har vi upprättat ett giltigt avtal? Samt fråga om avtalstolkning

2018-03-09 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej Jag är musik artist och beslöt mig för att släppa ett album med ett skivbolag (inte major bolag)Skivbolaget finansierade inspelningarna och registrerade albumet med IFPI och släppte sedan albumet på alla digitala plattformar och på vinyl. Jag skulle nu vilja ha tillbaka mitt album och det finns inget avtal mellan mig och skivbolaget förutom ett email där allt står skrivet vad gäller royalties, term, länder etc
Maria Makdesi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga vill du alltså inte att albumet ska stå under skivbolaget längre, och du säger att det inte finns ett avtal er emellan. Det kan tyvärr vara så att du och skivbolaget har upprättat ett avtal i lagens mening.Enligt svensk lag är både skriftliga och muntliga avtal giltiga, den stora skillnaden mellan ett skriftligt och ett muntligt avtal är att ett muntligt avtal är mycket svårare att bevisa i en eventuell tvist. Du nämner att ni har mailat om vad som gäller angående royalties och villkor, och du har spelat in albumet samt registrerat det hos skivbolaget. Allt detta pekar på att ni har ett faktiskt avtal, även om ni aldrig hade kommit så långt som att skriva ut ett skriftligt avtal som båda parter signerar. Är det även så att du i mailkonversationerna har godkänt villkoren? För i sådana fall räknas ditt godkännande som skriftlig bevisning för att du godkänner de avtalsvillkor som musikbolaget har ställt upp. I och med detta lutar det i min mening mot att ni har ett faktiskt avtal, och om det är något som är otydligt vad gäller avtalsvillkor och din rätt att dra dig ut ur avtalet ska avtalet tolkas i enlighet med de avtalstolkningsmetoder som tillämpas i enlighet med praxis. Är det något i avtalet som kan ses som oskäliga avtalsvillkor, kan det finnas skäl till att häva avtalet. Lycka till!