Passivitetsbindning: blir företaget bundet av min uppsägning om de inte svarar?

Hej.

Har tidigare tecknat ett avtal med Fiberleverantör där det i deras finstilta text står att kunden är bunden av avtalet i 24 månader.

Nu har det gått ett år sen avtalets tecknande och drygt 6 månader sedan det villkorade "anslutningsmålet" på 60% uppnåtts. Informationen från fiberleverantören är dålig och vid förfrågningar ges bara vaga svävande svar.

Jag har tröttnat och sänt ett mail, vilket är den angivna metoden för kontakt till fiberleverantören.

I mail har jag skrivit att jag önskar av avbeställa tjänsten utan att få betala "straffavgiften" vid uppsägning på 5000:- med hänvisning till att deras information är vag och inga besked ges.

I detta mail skrev jag att om Fiberleverantören har invändningar mot min uppsägning och att jag vill ha denna kostnadsfritt så skall dom ringa mig inom en vecka, annars ser jag det som en tyst accept av min önskan att säga upp avtal utan straffavgift.

Jag har fått svar av nån kundtjänstrepresentant att ärendet skickats vidare till berörd part för utredning.

Det har nu gått en vecka och ingen har ringt.

Kan jag se detta rent juridiskt som att jag fått min önskan igenom?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln i svensk rätt är att ett avtal ingås genom parterna lämnar två samstämmiga viljeförklaringar. Det krävs alltså att man accepterar avtalet för att man ska bli bunden. För att mottagaren av ett anbud ska bli bunden av avtalet, förutsätts därför en aktiv handling, såsom en skriftlig accept eller konkludent handlande. Konkludent handlande innebär att parten agerar som om ett avtal finns.

Passivitetsbindning

Det finns däremot vissa undantag när ett avtal anses slutet utan aktivt handlande (se 6 § andra stycket och 9 § AvtL). Ett exempel är passivitetsbinding eller "tyst accept". Det gäller om det är fråga om en oren accept, dvs en accept inte överensstämmer med anbudet, anses anbudet avslaget i förening med ett nytt anbud. I sådana fall kan den ursprungliga anbudsgivarens bli bunden av den orena accepten genom sin passivitet. Passivitetsbinding kan även förekomma om parterna varit i förhandling och ena parten anger ett anbud, eller om en part uppmanar den andre att lämna anbud och därefter inte svarar.

Sammanfattning

Eftersom det inte är fråga om en oren accept från din sida kan företaget inte bli bundet på grund av att de inte svarar. Ni har heller inte diskuterat uppsägningen. Din uppsägning bör istället anses som ett helt nytt anbud. I ett sådant anbud bör man inte kunna ställa upp villkor för när mottagaren måste svara. Enligt min bedömning bör företaget inte vara bunden av uppsägningen redan efter en vecka. Dröjer svaret längre kan företaget dock anses bundet på grund av deras underlåtenhet att svara.

Med vänlig hälsning,

Simon WikströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anbud och accept? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000