Måste man sälja något som man lagt ut till försäljning?

2017-12-06 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, la upp en jacka till försäljning på marketplace (på Facebook). Kom sedan överens med en kvinna om att hon skulle få köpa den och vi bestämde dag då vi skulle ses. Sedan ändrade jag mig och ville inte längre sälja jackan till henne då jag inte hunnit använda den så mycket så det inte var värt för mig att sälja den. Måste jag sälja den ändå, fast jag inte vill längre eller vad gäller ?
Anna Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huruvida du måste sälja jackan eller inte i detta fall beror på om något bindande avtal mellan er kan anses ha uppkommit. Detta kan avgöras utifrån anbud och accept modellen.När en part lämnar ett anbud till någon är denna part ensidigt bunden av sitt anbud. När en annan part lämnar en accept till anbudet, är denna part bunden av sin accept. Detta framgår ur 1 § avtalslagen. När anbud och accept möter varandra, anses ett bindande avtal ha uppkommit.Att lägga upp en annons behöver inte i sig utgöra ett anbud. Detta kan dock bero på hur annonsen är utformad. Att någon svarar på en annons och erbjuder ett pris kan dock i regel anses som ett anbud. Om du som säljare accepterar anbudet kan ett bindande avtal härmed anses ha uppkommit genom din accept. Det förutsätter dock att den accepten inte innehåller någon reservation eller ändring eller liknande, eftersom att det då räknas som ett nytt anbud enligt 6 § avtalslagen.Om ni har kommit överens om köp och även bestämt dag då ni ska träffas kan det tyda på att ett bindande avtal har träffats. Om det däremot är så att ni bestämde att träffas för att den eventuella köparen endast skulle kolla på jackan, behöver ett bindande avtal nödvändigtvis inte ha träffats genom den överenskommelsen.Sammanfattningsvis kan alltså ett bindande avtal anses ha uppkommit mellan er och om så är fallet är du i regel skyldig att fullfölja avtalet. Huruvida ett bindande avtal faktiskt har uppkommit mellan er beror dock på hur anbud och accept er emellan faktiskt har utformats. Därför kan jag tyvärr inte avgöra om ett bindande avtal har uppkommit mellan er baserat på ovanstående information.

Bundenhet av avtal vid köp av soffa

2017-11-01 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Jag har på Facebook lagt ut en soffa till salu varav en kille ger ett bud på 600kr. Vi har kontakt på meddelanden & bestämmer en tid där han ska hämta soffan. Jag väntar, han kommer inte så jag skriver ett meddelande när han är 30 min försenad. Då hör jag av mig till honom & han svarar att han tyvärr inte kunde komma då nån var sjuk på jobbet. Då frågade hag honom om en ny tid där han kunde komma & han meddelar att han kan återkomma med en tid där han kan. Varav jag skriver att jag inväntar ett svar ifrån dig. Nån timme senare säger han att han tyvärr inte kan köpa soffan. Är detta okej? Vi kom ju överens om summa & tid.
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Av 1 kap 1 § Avtalslagen framgår att ett avtal är bindande för båda parter då det har ingåtts. För att ett avtal ska ingås krävs ett anbud och en accept. Det som är viktigt är frågan om partsvilja, huruvida båda parterna menade att ingå ett avral. I din fråga har ett anbud uppstått då personen som skulle köpa din soffa gav ett bud. Budet för honom är bindande i det fall han uttryckt att han vill köpa soffan för 600 kr. Då du sedan godkände budet och ni kom fram till tid och plats för avhämtning har du accepterat dennes anbud. Anbud och accept har alltså uppstått och avtalet är då bindande för er båda.Rättsligt kan denna person alltså i detta skede inte ångra sig utan är bunden att köpa soffan av dig. Hoppas att detta svar hjälpte dig! :)Med vänliga hälsningar,

Avtal via mail

2017-10-27 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, om man skickar avtal och bilagor fram och tillbaka via mail (med mail som är kopplat till rätt bolag och en person som har en position att kunna besluta om avtal) och tillslut så accepterar den ena parten den andres förslag. Kan man då anse att man har ett juridiskt bindande avtal som är hållbart vid eventuell tvist?mvh Bo
Anton Olenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Den svenska avtalsrätten bygger på att ett avtal är ingått om det föreligger ett anbud och ett accept. Ett avtal kan ingås muntligt såväl som skriftligt (ex e-mail), även fast det senare är att föredra ur bevishänseende. I ert fall är ett avtal ingått så länge det är tydligt vad som ingår i anbudet och tydligt vad som accepteras, dvs t.ex. en viss tjänst eller vara för x antal kronor. För tydlighetens skull rekommenderar jag dock att ett avtal sammanställs utifrån mailkonversationens innehåll och att det, i sin helhet, accepteras av motparten, för att motverka en eventuell tvist om vad som faktiskt är avtalat. Med vänlig hälsning

Felaktig prisskyltning samt säljare som återkallar avgivet anbud

2017-10-17 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, situationen är följande;Jag är i en butik där jag hittar en vara för ett utsatt pris fäst på produkten i fråga. Vid flertalet tillfällen uppger säljaren jag pratar med att det är det priset som gäller för varan och jag accepterar och säger att jag vill ha varan. Vi går till kassan där säljaren i systemet inser att priset är fel men säger återigen att jag får priset som är utsatt i butik. Säljaren rådfrågar sin kollega som står bredvid och även denne säger att vi får varan för priset utskrivet i butik varpå vi återigen accepterar, de meddelar även då att de bjuder på fraktavgiften för besväret. Vi väljer tillsammans med säljaren tyg och storlek (det gäller en säng) och säljaren upprepar sedan det nedsatta priset och frågar om vi vill betala med kort eller på faktura. När fakturan utfärdas blir säljaren osäker på hur hon ska göra prisjusteringen rent praktiskt och ringer sedan en kollega. Efter samtalet ändrar säljaren helt plötsligt linje och menar att vi inte kan få den för det utlovade priset längre.Kan vi hänvisa till avtalslagen eller annat för att få rätt i denna situation? Vi har inte varit medvetna om att priset ska ha varit fel och vi har gång på gång accepterat anbudet.Tacksam för er expertis.
Elias Olsson |Hej, tack för att ni vänder er till Lawline! Jag ska disponera mitt svar enligt följande. (i) snabb redogörelse för ställningsfullmakter (i) snabb redogörelse för avtalslagens anbud- och acceptmodell (iii) bedömning av er specifika situation (iiii) avslutande råd. Ställningsfullmakter Att säljaren kunde avge ett bindande anbud förutsätter att han genom en ställningsfullmakt var behörig att sluta avtal av den aktuella typen. En ställningsfullmakt är -- precis som begreppet vittnar om -- en fullmakt som följer av vederbörandes ställning, vilken i förevarande fall kan summeras till säljare. Ställningsfullmaktens omfattning avgörs med ledning i b.la. sedvänja, branschpraxis och av vad kunder med fog kan anta i det enskilda fallet, se b.la. NJA 1956 s. 36, NJA 1965 s. 204 och 10 § 2 st. avtalslagen. Anbud och acceptLöftesprincipen är en grundläggande civilrättslig princip som återfinns i b.la. 1 § 1 st. avtalslagen. Den innebär att ett anbud är bindande intill det blir avvisat eller skälig betänketid passerar. Bundenhet uppkommer alltså för anbudsgivaren redan innan ett avtal träffas. Ett ömsesidigt bindande avtal uppkommer när anbudstagaren avger en accept, dvs. godkänner anbudet. Er situationProduktskyltning har i svensk rätt inte anbudsverkan eftersom de inte riktar sig till en eller några specifika adressater, se exempelvis RH 1986:65. Den felaktiga prisinformationen utgör alltså inte ett anbud. Däremot bör, precis som du var inne på, det stå uppenbart att säljarnas löften om ett visst pris i kombination med er tätt därpå avgivna accept, innebära att ett avtal uppkom. Det är emellertid inte självklart att säljarna var behöriga att träffa en sådan överenskommelse. Det beror som sagt på branschpraxis, storleken av rabatten, vad säljarna tillåtits göra tidigare samt vilken bedömning ni kunder skäligen kunde göra. Exempelvis faktumet att båda säljarna, utan att uppvisa tvivel, vidhöll det aviserade priset bör enligt min mening tyda på att de var behöriga att träffa uppgörelsen, eller i vart fall att ni kunder skäligen kunde uppfatta dem som behöriga. Om så är fallet uppkom ett bindande avtal och ni är berättigade att köpa sängen för avtalat rabatterat pris.Om säljarna på grund av exempelvis branschpraxis inte var behöriga, behöver ni ändå inte förtrösta. 25 § avtalslagen ålägger den som felaktigt uppträder som fullmäktige (falsus procurator) ett skadeståndsansvar gentemot förledda motparter. Ansvaret är strikt. Det spelar alltså ingen roll om säljarna kan anses ha uppträtt försumligt. Skadeståndet ska motsvara det positiva kontraktsintresset, dvs., försätta er i samma ekonomiska sits som om avtalet hade fullgjorts. Om exempelvis "rabatten" uppgick till 1 000 kr, ska de ej behöriga säljarna ersätta er med motsvarande summa. Deras skadeståndsansvar kommer enligt 4 kap. 1 § skadeståndslagen att bäras av arbetsgivaren. Oavsett utfall kommer butiken alltså tvingas ersätta er. Avslutande råd Jag tycker att mycket tyder på att ett avtal har kommit till stånd eller att ni i vart fall är berättigade till skadestånd från affären. Mitt råd är att ni formulerar ett myndigt och tydligt krav till butikschefen där ni redogör för er rättsliga grund samt de specifika omständigheterna. Var inte rädda för att framhålla och understryka de omständigheter som talar för er och trycka mindre hårt på de som talar mot er. Om ni vill ha hjälp med att framställa ett krav och en hotelse om stämningsansökan, uppmanar jag er att kontakta våra jurister. Lämna en kommentar om ni har ytterligare frågor eller önskar att jag förtydligar. Lycka till!Vänligen,

Fråga om bindande avtal via Blocket

2017-11-11 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag skulle köpa en subwoofer via Blocket. Jag skrev till säljaren: "Okej, om du inte fått den såld redan så tar jag subben. Skicka helst med Blocketpaketet! [...] Skicka gärna med kvittot och även kabeln, så länge det inte är risk för skrapmärken på subben."Han svarar "Absolut, kvittot är elektronisk så det är på mailen. Det jag behöver för blocketpaketet är [telefon och epost]."Jag ger honom informationen och han svarar "Skriver ut paketlappen i eftermiddag och eventuellt hinner jag lämna in paketet på ombudet ikväll."Jag svarar att det inte gör någonting om han inte hinner den dagen.På kvällen skriver han"Du ska ha fått ett mail där du kan godkänna blocketpaketet så jag kan skriva ut paketlappen. Frakt landar på 264kr."Jag godkänner via min mail, och han skriver en stund senare på kvällen "Kom hem lite senare än vad jag tänkt så hinner nog inte skicka idag men lämnar av det imorgon".Dagen efter skriver han såhär: "Tjena! En vän till mig ville köpa subben så sålde den till han så du vet."Jag tror jag citerat allt det viktiga. Är det här ett bindande avtal, eller kan det anses fattas en överenskommelse då den inte är explicit?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Av dina uppgifter att döma har ni träffat ett för båda parter bindande avtal. Ett avtal uppstår när en part gjort ett anbud och en annan accepterat anbudet (1 § avtalslagen). Ditt första mail är ett anbud eftersom du tydligt erbjuder dig att köpa subben. Redan hans första svar kan möjligtvis ses som en bindande accept men jag tolkar det snarare som en s.k. oren accept, vilket har statusen av ett nytt anbud.Du accepterar denna orena accept genom att skicka de efterfrågade uppgifterna, varpå han accepterar genom att säga att han ska skicka fraktlappen och därmed fullfölja köpet. Du har till och med godkänt en fraktsedel, vilket definitivt innebär att ett bindande avtal kommit till skott. Domstolarna har i sin praxis godtagit orderbekräftelser som accepter - detta bör falla under samma kategori. I doktrinen talas om samstämmiga viljeförklaringar, vilket också framkommit vid flera tillfällen i er mailkonversation.Ett köpeavtal mellan dig och säljaren har alltså uppstått. Ni är därmed bundna av köplagen om inget annat avtalats. Du har rätt att kräva att han fullgör affären (23 § köplagen). Detta lär inte vara ett problem för honom eftersom han påstår sig ha sålt den till en vän men om han mot förmodan inte lyckas få tillbaka subben måste han ersätta dig med en likvärdig sådan.Om han inte lyssnar på dina krav kan du överväga om du vill försöka kräva fullgörelse med rättsmedel, alltså primärt genom en stämningsansökan. Om du önskar rådgivning i detta eller i längden även representation i en eventuell tvist, kan du höra av dig till oss på info@lawline.se eller via telefon på 08-533 300 04.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!Vänliga hälsningar,

Muntligt avtal

2017-10-31 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej,En coach påstår att vi ingått muntligt avtal om 3 månaders coachning, vilket jag uppfattar att vi inte gjort. Jag har fått ett mejl där jag kan betala 1500 kr till en början. När jag nu inte vill jobba med honom går jag med på att betala dessa 1500, medans han kräver full betalning a 4000 kr för tre månader. Är jag verkligen skyldig att betala?Mvh
Fredrik Asplén |Hej tack för att du söker dig till Lawline med din fråga! I Sverige så är avtal uppbyggda utifrån anbud och accept, d.v.s. vi har inga formkrav på vad ett giltig avtal faktiskt är. Se (här)!. Det går alltså att sluta ett avtal enbart genom att någon muntligen ger ett anbud och motparten accepterar det. Värt att belysa är att bevisbördan (den som behöver styrka) ligger hos parten som hävdar att ett avtal föreligger, i ditt fall så ligger den här bördan på "coachen". Om du hävdar att något avtal inte föreligger så måste självklart "coachen" styrka att så är fallet. Om ingen betalning skett och du än så länge inte jobbat med honom borde det vara relativt enkelt för dig att hävda att något avtal inte funnits och att du därmed inte är betalningsskyldig.Om du däremot betalat de här 1500 kr så blir det givetvis svårare för dig att hävda att något avtal inte finns. Din betalning kan i "lagens mening" ses som ett konkludent handlade. Det vill säga att när du betalar de här 1500 kr så godkänner du avtalet. Det kan utifrån coachens sida ses som att du accepterat avtalet och därmed bevisning för att avtalet existerar. Hur går du tillväga? Om du inte betalat något så tycker jag du ska stå på dig, du har lagen på din sida. Om du däremot betalat så bör du vara mer försiktig, och ha i åtanke, att för en utomstående kan det se ut som om du accepterat avtalet. I det fallet kanske du kan försöka korta ner bindningstiden för att minska kostnaden. Med vänliga hälsningar

Föreligger muntligt avtal?

2017-10-18 i Anbud och accept
FRÅGA |I en bostadsrättsförening har styrelsen under en tid, ca. 2 år låtit föreningens förtroendevalda revisorer nyttja en mindre lokal ca. 9 kvadrat som revisionsrum. Styrelsen har låtit revisorerna kvittera ut nycklar till lokalen i fråga. Endast revisorerna har åtkomst.Det faktum att styrelsen har tillhandahållit revisorerna explicit, nycklar till lokalen i fråga skulle jag påstå verifierar att muntligt avtal om förhållandet gäller.Rätt eller fel?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av din fråga att döma så tyder omständigheterna på att det föreligger ett muntligt avtal, innehållandes rätt för revisorerna att hyra rummet. Ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt avtal. Avtal ingås mellan två parter enligt anbud-accept-modellen. Först ger en person ett anbud, motparten kan därefter acceptera eller avböja. I det fall motparten tackar ja till anbudet, har denne accepterat detta. Efter att både anbud och accept ägt rum, föreligger ett bindande avtal. I de fall det gäller hyra av lägenhet/rum, finns det inte några särskilda formkrav för att avtal ska kunna ingås (som det gör för exempelvis köp av fastighet). Ett skriftligt avtal för hyra av lägenhet/rum, krävs endast om någon av parterna begär att avtalet ska vara skriftligt (12 kap. 2 § jordabalken). Nackdelen med muntliga avtal, är att de är svåra att bevisa i de fall tvist uppstår. Finns vittnen som närvarat, eller om det muntliga avtalet spelats in, kan man dock såklart bevisa avtalet.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Är grannen bunden av sitt köpeavtal med mig?

2017-10-13 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! jag skulle köpa ett akvarium av min granne. Priset var 600 kr, vilket jag accepterade. Jag skulle bara gå hem och hämta pengar. Hemma fick jag ett telefonsamtal så det dröjde drygt en halvtimme innan jag var tillbaka. Då hade grannen sålt akvariet till en person som hade erbjudit 650 kr i telefon.Frågan är hade grannen rätt att sälja akvariet eller hade han träffat ett avtal med mig? Tack på förhand
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns en princip inom juridiken som heter Pacta Sunt Servanda, vilken innebär att avtal ska hållas. Avtal kommer till stånd genom anbud och accept. I ert fall har din granne gett dig ett anbud om att köpa akvariet för 600, vilket du har accepterat. Detta innebär att ett avtal har träffats och dessa ska som sagt hållas. Då grannen är bunden av avtalet med dig får hen inte träffa avtal med någon annan om att sälja akvariet, detta ska ju enligt avtalet gå till dig. Det undantag som skulle kunna vara tillämpliga i ert fall är om du och grannen uttryckligen bestämt att du skulle komma tillbaka om max 10 minuter eller liknande. Om grannen har sagt att du var tvungen att betala snabbt för att avtalet ska gälla, eller om detta tydligt framgick, så skulle det vara okej för hen att sälja det till någon annan om du inte betalar inom denna tid. På frågan låter det dock inte som att något sådant har sagts. Att du har varit borta under en halvtimma ses förmodligen inte tillräckligt länge för att din granne ska få ingå avtal med någon annan, även om du sagt "jag är snart tillbaka" eller liknande. Om du exempelvis inte hade kommit tillbaka alls under den dagen eller dagen därpå hade grannen däremot antagligen inte ansetts bunden av avtalet längre utan kunnat sälja akvariet till någon annan. Det skulle också kunna vara så att grannen sagt att du får köpa akvariet för 600 kr så länge det inte ringer någon och erbjuder mer medan du hämtar pengarna. I detta fall skulle grannen få acceptera telefonbudet, fastän ni ingått avtal. Det beror helt enkelt lite på hur ni har uttryckt er och omständigheterna i fallet. Om det framgick att du skulle vara tillbaka med pengarna MYCKET SNART skulle man eventuellt kunna se det som att grannen inte längre var bunden vid ert avtal efter en halvtimme. Jag tycker dock att det mesta pekar mot att grannen fortfarande VAR bunden och att hen inte fick sälja akvariet till någon annan eftersom du var tillbaka så pass fort. Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga. Om du undrar något ytterligare får du gärna ställa din fråga i kommentarsfältet nedan!Med vänlig hälsning