Går det att ändra ett anbud muntligt?

Hej, jag lämnade ett anbud till en vägförening.

Vi hade träffats och pratat om flera åtgärder som skulle utföras.

Två dagar innan vi skulle utföra jobbet upptäcker jag till min förskräckelse att i anbudet är

en del inte upptaget, jag ringer då omedelbart till kontaktpersonen och talar om

vad som inte är med på anbudet och kostnaden som då tillkommer.

Han svarar då mig ordagrant, " det är sånt som kan hända, men det ordnar sig".

Vi utför jobbet, skickar faktura, men nu ringer han och säjer att den summan godkänner han inte,

för den står inte med i anbudet. Han säjer också att, "nu har du lärt dig nånting", samt att han inte kunde godkänna detta utan att det skulle gå igenom styrelsen.

Den enda kontakt jag har är med honom, eftersom han har haft den uppgiften från deras sida.

Om det skulle då gått rätt till anser jag att han skulle sagt det då, när jag ringde, så vi inte hade dragit igång arbetet utan att ha reviderat anbudet först? Annars har han väl accepterat det, eller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har du lämnat ett anbud till en vägförening som godtagits. Två dagar innan du skulle utföra arbetet noterade du att du missat en del i anbudet. Du ringde föreningens kontaktperson och informerade om vad den nya kostnaden skulle bli. Vederbörande svarade att det var sådant som händer och att det skulle ordna sig. Efter utfört arbete och fakturering kontaktas ni med beskedet att fakturan inte godkänns då slutsumman är högre än i anbudet. Kontaktpersonen säger även att "nu har du lärt dig nånting" och att han inte kunde godkänna ändringen utan styrelsebeslut. Du anser att han skulle sagt det redan när du ringde att merkostnaden inte godkändes.

När ett anbud lämnas är man som anbudsgivare ensidigt bunden av det givna anbudet. När motparten accepterar anbudet blir även vederbörande bunden. Ett avtal har kommit till stånd (jfr 1 § avtalslagen). Som jag förstår tvistas det inte om att ni ingått ett avtal, däremot tvistas det om avtalets innehåll (i förevarande fall summan). Som utgångspunkt var du bunden av det anbud du gav din motpart, även om det var lägre än vad du tänkt dig. Det är dock möjligt att i efterhand ändra vad man kommit överens om. Så är fullt möjligt genom att t.ex. kontakta motparten som du gjorde och att den går med på ändringen av vad ni kommit överens om. Muntliga avtal är lika giltiga som skriftliga sådana, men svårare att bevisa (mer om detta nedan).

Om ni inte kan komma överens om hur mycket din motpart ska betala kan du bli tvungen att vända dig till domstol för att få fastställt hur mycket ni kommit överens om. Det skriftliga anbudet du givit är ett enkelt bevismedel för att visa den avtalade kostnaden. Det är däremot betydligt svårare att bevisa den muntliga ändringen. Om du väljer att gå till domstol och hävdar att den överenskomna summan är högre än vad som står i anbudet har du bevisbördan för att föreningen genom sin kontaktperson gått med på en högre summa. Det är inte tillräckligt att säga det utan du måste ha möjlighet att bevisa det. Bevisning kan ske t.ex. genom att du haft vittnen närvarande som hört det, om samtalet är inspelat, eventuell mailkorrespondens om det efteråt etc.

Som svar på din fråga är det fullt möjligt att ändra ert avtal genom en muntlig överenskommelse. Så förstår jag det som att ni enligt dig gjort. Det blir dock svårt för dig att bevisa det i domstol.

Om du vill gå vidare med ärendet är ett alternativ att anlita en juristbyrå som företräder dig. Juristen kan som ombud för dig sända din motpart ett kravbrev med förhoppning om att vederbörande väljer att betala. Om så inte sker, får du ta beslut om huruvida du vill driva ärendet till domstol. Om du vill ha hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”