Vilka är de avtalsrättsliga konsekvenserna av att ett anbud accepteras för sent?

2020-09-14 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej!Om jag är ett företag och ska sända ett anbud, brevledes, till ett annat företag och min acceptfrist är tio dagar. Men brevet sänds inte förrän 4 dagar efter den skulle sändas (pga sjukfrånvaro på mitt företag). Och pga posthanteringen landar mitt anbud hos anbudsmottagaren 11 dagar senare (och min acceptfrist är 10 dagar). Dock blev anbudet accepterat samma dag de fick denna och sändes tillbaka till mig samma dag. Vad gäller här? Vilka är de avtalsrättsliga konsekvenserna för oss parter? Lagrum.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att du undrar om ett bindande avtal uppståt mellan de båda företagen, utifrån omständigheterna du beskrivit ovan. Regler om slutande av avtal finns i avtalslagen (AvtL).

Vad krävs för att ett avtal ska vara bindande?

För att ett avtal ska få rättsligt bindande verkan krävs att det finns ett anbud och en accept (1 § första stycket AvtL). Ett anbud är exempelvis ett erbjudande eller ett förslag. En accept är ett jakande svar på ett anbud.

Både anbud och accept kan ges skriftligen, muntligen eller genom konkludent handlande. Konkludent handlande innebär att man agerar på ett sådant sätt som ger motparten god anledning att anta att man ger ett anbud eller en accept.

Vad händer om jag accepterar anbudet för sent?

Om anbudsgivaren har bestämt viss tid för svar måste svaret komma honom till handa inom den utsatta tiden (2 § första stycket AvtL). Eftersom din accept av anbudet kommit anbudsgivaren till handa efter den utsatta tiden, har inget bindande avtal uppståt.

Ett svar på ett anbud som kommer anbudsgivaren till handa för sent gäller som ett nytt anbud (4 § första stycket AvtL). Eftersom din sena accept (det nya anbudet) accepterades av det andra företaget har ett bindande avtal uppståt (1 § första stycket AvtL).

Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss.

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (324)
2021-04-20 Är det tillåtet att höja ett avtalat pris i efterhand?
2021-03-23 Fråga om vilken acceptfrist som gäller vid ett muntligt anbud
2021-03-17 Är avtal om köp av bil bindande?
2021-03-14 Återkallelse av anbud

Alla besvarade frågor (91357)