FrågaAVTALSRÄTTAnbud och accept31/10/2020

Innebar mitt telefonsamtal med en blocket-spekulant ett bindande avtal?

Jag har efter mycket vånda bestämt mig för att sälja min skivsamling. Lägger ut en annons på blocket där jag beskriver samlingen med ord och några bilder. 15 minuter efter inlägget får jag ett samtal där personen vågar om de finns kvar. Jag skrattar lite och säger att du är den förste som ringer. Vi pratas vid lite medans jag går min lunchpromenad med min kollega. han frågar om skick och berättar om UPS som jag kan anlita för att skicka skivorna om det blir affär. Jag säger att jag är lite upptagen nu men jag har hans nummer och kan höra av mig senare. Säger också "vi får se vad som händer". under lunchen fick jag ytterligare tre-fyra samtal. Väl tillbaka på jobbet hade jag cirka 20 mail. Det blev sug efter mina skivor. En kontakt jag har erbjuder mig 3000:- mer än utgångspriset och erbjuder sig att hämta alla 500 skivorna själv. Jag är pressad och säger okey. Jag tar bort annonsen och tänker skicka ett meddelade till dem jag har pratat med men han som ringde först skickar en massa meddelande, är arg och hotar med stämning. Jag struntar i all konversation med honom och nu idag skickar kopior på sin stämningsansökan. Jag har aldrig lovat honom någon affär, min kollega som går bredvid mig kan vittna om hela mitt samtal. Alltså det är enligt mig ingen muntlig överenskommelse vilket han tycker. Han har gjort en egen värdering av vad han tror att samlingen är värd och vill ha 15 000:- av mig. Han har aldrig sett den.

FRÅGA: Har han överhuvudtaget något att hämta här?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du främst undrar om denna person har rätt eller fel uppfattning om huruvida ni ingått en överenskommelse eller inte, men även om den ersättning han begär är rimlig, om en överenskommelse anses ha ingåtts. Frågan rör därmed dels avtalsbundenhet vilket regleras i avtalslagen, dels skadestånd på grund av köpeavtal mellan två privatpersoner vilket regleras i köplagen.

När blir man bunden vid en överenskommelse?

Avtalsbundenhet kan uppstå först efter att någon lämnat ett anbud till dig, dvs sagt sig vilja köpa skivsamlingen, och du accepterat anbudet (1 § avtalslagen). Din annons utgör inte ett anbud, eftersom det inte riktar sig till en tillräckligt bestämd krets. Den utgör istället ett utbud, en uppmaning till andra att lämna anbud, och denna är du inte bunden vid.

Det kan vara svårt att dra en gräns mellan ännu icke bindande förhandlingar och bindande anbud/accept. I varje enskilt fall ska personens uttalanden och även beteenden beaktas, samt hur dessa rimligtvis kan ha uppfattats av motparten. Även uttalanden som inte direkt uttryckligen utgör en viljeförklaring att ingå avtal kan utgöra en bindande accept om de i samband med personens beteende rimligen kunde tolkas som en vilja att ingå avtalet.

Är samtalet att anse som en bindande överenskommelse?

Man behöver med andra ord inte uttryckligen lova någon en affär för att bli bunden, men med hänsyn till hur du beskriver situationen borde dina uttalanden och ditt beteende inte rimligen ha gett ett sådant intryck att motparten skäligen kunnat utgå ifrån att du ingick avtal. Detta är dock förstås svårt att säga med säkerhet, eftersom det är svårt att veta vad exakt som sades under ert telefonsamtal.

Om han t.ex. uttryckligen sa "om det blir affär" i samband med att han berättade om UPS tyder det på att han inte tolkat dina uttalanden som en bindande accept. Ditt uttalande om att ni "får se vad som händer" skulle kunna tolkas som att du förtydligar att ni inte ingått avtal ännu, men beroende på sammanhanget kanske motparten tolkade det som att ni får se om du kommer använda dig av UPS eller inte.

Den som påstår något ska enligt huvudregeln i svensk rätt behöva bevisa detta. Med andra ord är det den andre personen som i en tvist i domstol skulle behöva styrka att du accepterade hans anbud och ingick ett bindande avtal under telefonsamtalet.

Sammantaget är det inte omöjligt att motparten i och för sig fick intrycket att ni nådde en bindande överenskommelse, men för att han ska få framgång i domstol behöver han ha stöd för att han skäligen kunnat utgå ifrån att avtal ingåtts. Med tanke på hur förbehållsamt du tycks ha uttryckt dig ser hans chanser för framgång dåliga ut.

Är 15 000 kr skälig ersättning för avtalsbrott?

Om han trots allt skulle få framgång i domstol och det skulle anses att ni ingått ett bindande avtal skulle du anses ha hävt köpet utan befogad anledning. I en sådan situation har köparen rätt till skadestånd motsvarande skillnaden mellan priset enligt det brutna avtalet och varans gängse pris (69 § köplagen), om köparen inte gjort ett täckningsköp (dvs köpt en likvärdig vara från en annan säljare). Med gängse pris får förstås marknadspriset, vilket här skulle utgöra vad du i slutändan sålde skivsamlingen för.

Alltså skulle ersättningen inte uppgå 15 000 kr, utan snarare utgöras av skillnaden mellan vad han erbjöd och vad du i slutändan sålde skivsamlingen för. Högsta Domstolen har behandlat ett liknande fall på detta sätt (NJA 2016 s. 1195, p. 23).

Lycka till, och om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga till oss.

Med vänlig hälsning,

Hanna PalmkvistRådgivare
Hittade du inte det du sökte?