Kan jag begära betalning i kontanter?

2021-03-12 i Avtal
FRÅGA |är jag tvungen att få pengarna på ett konto, eller kan jag begära kontanter
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt förarbeten till 5 kap. 1 § riksbankslagen är var och en skyldig att ta emot sedlar och mynt som betalning (prop. 1986/87:143 s. 64). Denna regel kan dock avtalas bort på grund av den långtgående avtalsfriheten som gäller inom svensk rätt, vilket innebär att du inte kan begära att en person eller ett företag överför pengar till dig i form av kontanter. Du har alltså ingen rättighet att begära kontanter. Exempelvis är en butik inte skyldig att ta emot eller ge ut kontanter och det räcker med att butiken meddelar detta till dig muntligt. När det kommer till relationen mellan enskilda och myndigheter finns det ett undantag från huvudregeln om avtalsfrihet. Högsta förvaltningsdomstolen har nämligen uttalat att landstinget ska ge patienter möjlighet att betala med kontanter (HFD 2015 ref 49). Om du betalar för vård av landstinget har du alltså en rättighet att få betala med kontanter, antagligen har du därför också rätt att begära betalt i kontanter om någon typ av värdeöverföring ska ske från landstinget till dig (förutsatt att överföringen gäller sjukvård).Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad krävs för att ett avtal som ingåtts via en smartphone ska bli bindande?

2021-03-03 i Avtal
FRÅGA |Hej,Vad krävs för att ett skriftligt samt muntligt avtal skall räknas som bindande och giltigt mellan både privatperson till privatperson och privatperson till företag när det ingås med hjälp av en Smartphone. Vilka elektroniska åtgärder krävs för att göra något man har kommit överens om via sms kontra muntligt på telefon bindande? Krävs det exempelvis att man identifierar sig med bank-id innan när man svarar på smset?, krävs det att telefonsamtalet spelas in om muntligt avtal ska gälla?Alltså: hur gör man något man kommer överens om över telefon, i antingen skrift eller muntligt bindande rent juridiskt? Tacksam för svar, tack på förhand!
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågor som rör avtal hittas huvudsakligen i lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen).Utgångspunkten är att ett avtal blir bindande genom ett anbud och en accept som motsvarar varandra (1 § avtalslagen). Alltså att den ena parten anger ett anbud som den andra parten godtar. En grundläggande princip inom avtalsrätten är att avtal ska hållas. Generellt finns det inga formkrav för hur avtalet ska utformas. Ett muntligt avtal är som regel bindande. Nackdelen med muntliga avtal är att det kan bli svårt att bevisa att ett giltigt avtal föreligger om den ena parten inte uppfyller sina förpliktelser.För vissa avtal, så kallade formavtal, finns det särskilda krav som måste följas för att avtalet ska vara bindande. Det kan exempelvis vara att avtalet måste var skriftligt. När det gäller telefonförsäljning måste lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler följas, som bl.a. anger att konsumenten skriftligen måste acceptera anbudet för att avtalet ska vara bindande.Som huvudregel krävs alltså inga speciella elektroniska åtgärder för att ett avtal som ingåtts via en smartphone ska bli bindande. Det är bra om avtalet är utformat på ett så tydligt och utförligt vis som möjligt för att undvika att en tvist uppstår och att se till att ha någon form av bevisning för att avtalet har ingåtts. Om avtalet exempelvis ingås muntligen via telefon kan det vara en bra idé att spela in samtalet. Värt att nämna är att om ett företag ska spela en ett samtal måste detta göras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Ett annat sätt att säkra bevisning är att efter samtalet skicka personen en skriftlig bekräftelse på det som har avtalats.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen.Vänliga hälsningar,

Behöver jag gå till den verkstaden som försäkringsbolaget säger?

2021-02-27 i Avtal
FRÅGA |Hej. Jag har fått en skada på min bil som jag anmält till mitt försäkringsbolag. Dom kräver nu att bilen skall lagas hos deras samarbetspartner, en verkstad jag saknar helt förtroende för då de lagat en tidigare bil jag haft med ett skrämmande dåligt resultat. Har jag ingen rättighet att själv få bestämma vart min bil lagas? Verkstaden jag vill laga bilen hos är en godkänd verkstad som samarbetar med de flesta stora försäkringsbolagen.
Josefine |Hej och stort tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Jag vill inledningsvis säga att jag förstår att du befinner dig i en jobbig situation och att du blir förtvivlad av att behöva gå tillbaka till den verkstaden.Det är däremot så att det som avgör vad ett försäkringsbolag eller du får lov att göra i denna situation är vad villkoren som du har i din försäkring säger. Vanligen så står det där att du måste gå till den verkstad som de har samarbeten med. Anledningen är att de vill hålla sig till de avtal som försäkringsbolaget har med sina samarbetsverkstäder, och därav lägger de ingen vikt vid om någon annan verkstad är kompetent nog. Men vad som gäller i just ditt fall kan jag däremot inte svara på utan att se de villkor som du har förbundit dig till när du tecknade din bilförsäkring. Mitt råd till dig är därför att läsa igenom villkoren i försäkringen och försöka samtala med försäkringsbolaget för att komma till en överenskommelse som kommer få er båda nöjda. Jag hoppas att allt löser sig för dig! Har du fler frågor och funderingar så är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen. Vänligen,

Kan min makes barn sälja vår bostad genom hans framtidsfullmakt?

2021-02-22 i Avtal
FRÅGA |Jag o min man har inga gemensamma barn men vi har båda särkullbarn. Vi bor i bostadsrätt som vi båda äger.Vi har skrivit äktenskapsförord och testamente. Testamentet är skrivit att vi önskar bo kvar i bostdsrätten orubbat bo och att arvet skall skiftas först efter bägges frånfälle.Nu funderar vi på att skriva framtidsfullmakt.Jag vill att mina döttrar ska ha framtidsfullmakt för mig. Min man vill att hans barn ska få framtidsfullmakt för honom.Min fråga är:Om min make blir oförmögen kan hans barn då bestämma att sälja bostadsrätten.Eller gäller testamente före framtidsfullmakt?
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser i framtidsfullmakter finns i lag om framtidsfullmakter.Jag kommer först att förklara en grundläggande skillnad mellan testamente och framtidsfullmakt och vilken av dem som gäller först. Sedan kommer jag förklara hur ni kan göra för att din makes barn inte ska ha möjlighet sälja bostaden genom framtidsfullmakten.Skillnad mellan testamente och framtidsfullmaktTill att börja med vill jag beskriva en skillnad mellan ett testamente och en framtidsfullmakt:- Ett testamente träder i kraft efter en persons död.- En framtidsfullmakt träder i kraft när fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheten som fullmakten avser (1 § lag om framtidsfullmakter). En framtidsfullmakt blir alltså giltig före ett testamente, eftersom framtidsfullmakten träder i kraft när personen fortfarande är vid liv. Det innebär att en framtidsfullmakt gäller före testamentet. Hur ni kan göra för att undvika att din makes barn kan sälja bostaden genom framtidsfullmakten kommer beskrivas nedan.Formulera framtidsfullmakten så den inte omfattar försäljning av bostadEn framtidsfullmakt kan omfatta både ekonomiska och personliga angelägenheter (2 § 1 st. lag om framtidsfullmakter). När du upprättar en framtidsfullmakt kan du välja att göra den generell eller specifik. En generell framtidsfullmakt kan formuleras till exempel genom att en person "får hantera samtliga ekonomiska och personliga angelägenheter". Det finns därmed ingen begränsning. En specifik framtidsfullmakt formuleras istället genom att ni beskriver i vilka specifika situationer som fullmakten ska gälla. En sådan fullmakt är därför begränsad till vissa situationer.Ni kan därför använda er av formuleringen i framtidsfullmakten för att avgöra vad den ska omfatta. Ni kan på så sätt formulera framtidsfullmakten så att den inte omfattar försäljning av bostad. Det kan ni till exempel göra genom att uttryckligen formulera att försäljning av bostad inte ingår framtidsfullmakten. Till exempel genom formuleringen: "framtidsfullmakten omfattar inte rätt att sälja fastighet".Det är viktigt att formuleringarna i framtidsfullmakten är utformade efter er vilja och ert behov, för att undvika missförstånd i framtiden. Vill ni ha hjälp att upprätta en framtidsfullmakt som uppfyller just era behov, rekommenderar jag er att ta kontakt med Lawlines jurister.Sammanfattningsvis så gäller en framtidsfullmakt före testamente i tiden. Detta eftersom testamentet träder i kraft vid testatorns bortgång och framtidsfullmakten när fullmaktsgivaren fortfarande är vid liv. Ni kan dock formulera framtidsfullmakten så att den inte omfattar försäljning av bostad. Genom en sådan formulering förhindras din makes barn att sälja er gemensamma bostad.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Min man har enskild firma, kan jag anlita honom till att rusta mitt hus?

2021-03-09 i Avtal
FRÅGA |Hej1, jag har fått ett timmerhus i gåva av min bror, som behöver rustas en hel del.2, Min man är en timmerman och har en enskildfirma, kan jag som fru anlita honom till att rusta mitt hus?
Anton Blomqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns inga juridiska hinder för dig att anlita din man att rusta upp ditt hus. Lycka till med upprustningen! Med vänlig hälsning,

Är det tillåtet att spela på någon annans spelkonto?

2021-02-27 i Avtal
FRÅGA |Hej! Min kompis vill spela på sport via mitt spelkonto! Är det olagligt eller kan det eventuellt bara bryta mot spelbolagets användarvillkor?
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett spelkonto på en bettingsajt är endast tänkt för personligt bruk. I spelbolagens avtal framgår det att man inte får använda kontot till fördel för tredje part, s.k. "tredjepartsbetting", vilket detta kan falla in under. Det kan således bryta mot spelbolagets användarvillkor - vilket jag rekommenderar att du läser för att säkerställa om så är fallet. Med vänliga hälsningar,

Avtalslagen eller köplagen?

2021-02-27 i Avtal
FRÅGA |Hej, jag har en fråga om det är Köplagen eller Avtalslagen? Sara ser en bil på Blocket för 30.000 kr och kontaktar säljaren och åker och tittar på bilen vilket visar sig vara rostig, mycket rostigare än på bilderna. Sara funderar några dagar och säljaren vill ha ett svar inom en vecka. Sara återkommer att hon vill köpa bilen för 20.000 kr på måndagen. På onsdagen svarar David att han accepterar priset 20.000 kr. Sara funderar lite till och mailar David på fredagen att hon godtar Davids bud men då har David ett autoreply på tillbaka efter nyår. Ring om något är viktigt. Sara ringer veckan efter och frågar när hon kan hämta bilen. David säger då att han vill ha 35.000 kr dessutom säger David att hon har svarat för sent.Vilka turer skall man tänka på? Sara har väl rätt till köpet?då anbudet på 20.000 är accepterat av David och det är bindande.Bilen köps i stället av Kalle som dock inte sett bilen innan han går med på avtalet. Han kommer och hämtar bilen inspekterar den inte så noggrant och det är mörkt. Dagen efter ringer Kalle att han vill häva köpet då den är rostigare än den såg ut på Blocket. Kalle kan väl inte häva köpet då han har undersökningsplikt. Är det Köpl eller Avtalslagen? Vilka lagar skall man tänka på? Säljaren har inte heller berättat om att bilen är rostig..Med vänliga hälsningar,
Vilhelm Oxhammar |Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Din fråga är uppdelad i två och jag kommer därav behandla dem så. Först kommer jag att besvara huruvida David och Sara har ett bindande avtal. Därefter kommer jag att besvara frågan om Kalles rätt till bilen. Saras situation behandlas i AvtL.Saras situation kretsar kring huruvida hon över huvud taget har ingått ett bindande avtal med David eller inte. I Sverige använder vi oss av den s.k. anbud/accept-modellen. De mer specifika reglerna om hur vi hanterar diverse avtalsrättsliga problem finns i Avtalslagen, precis såsom du är inne på. Jag har uppfattat det som att Sara och David förhandlar om ett bilköp. Sara erbjuds köpa bilen för 30 000 kr och hon måste Svara inom en vecka. Sara inspekterar bilen och ger David ett erbjudande om att köpa bilen för 20 000 kr istället. Två dagar accepterar David priset. Ytterligare två dagar senare skriver Sara ett mail och accepterar Davids accept, men möts av en autoreply. Sara och David har ett bindande avtalEnl. 2 § AvtL gäller att om tid finns utskrivet i anbudet så skall svar ankomma innan denna svarstid har löpt ut. Ankommer svaret för sent, räknas det som ett nytt anbud och behöver accepteras av motparten enl. 4 § AvtL. Enl. 6 § AvtL gäller enkelt förklarat att om motparten svarar på ditt anbud med andra villkor än anbudet innehöll, ses det som ett avslag i kombination med ett nytt anbud. I din fråga finns det ingenting som pekar på att Sara inte svarat på anbudet senare än den utsatta tiden. Däremot har Sara besvarat Davids ursprungliga erbjudande på 30 000 kr, med ett erbjudande att köpa den för 20 000 kr. På så sätt har Sara avslagit Davids anbud och kommit med ett motanbud. David accepterar sedan detta två dagar senare vilket får anses vara inom den tidsrymd som gäller när ingen specifik tid utsätts för svar (3 § AvtL). På så sätt har David och Sara ingått ett bindande avtal om köp av en bil för 20 000 kr. Efterkommande mailkonversation är därmed inte heller relevant. Kalles situation regleras i KöpL. Kalles problem rör till skillnad från Saras problem inte frågan om avtal ingåtts eller ej. Här har avtal redan ingåtts, men Kalle uppfattar det såsom att det som David och han avtalat om inte är uppfyllt. Kalle och David är dessutom båda privatpersoner enl. min tolkning. Sådana situationer regleras i KöpL. Kalle har ingen rätt att häva köpet. Det finns mer eller mindre tre frågor att besvara när man frågar sig om Kalle har rätt att häva sitt köp, vilket är om det föreligger ett fel, om det är relevant, och om det går att häva. Endast de första två är relevant för bevarandet av din fråga. Först måste man fastställa att det faktiskt är fel på varan. Vad köparen kan kräva fastställs i första hand av vad som avtalats mellan parterna (Jfr KöpL 3 §). Detta illustreras väl av fel-reglerna i 17 § KöpL som säger att varan skall överensstämma med vad som följer av avtalet och annars är den felaktig. Enl. 17 § st. 3 KöpL är varan även felaktig om den avviker från vad du med fog kunde förutsätta. Men som du är inne på finns det en typ av undersökningsplikt i 20 § KöpL vilken är tätt kopplad till just dessa bedömningar och den är relativt långtgående inom köprätten. Kalle i din fråga kan inte åberopa som fel vad han måste antas ha känt till vid köpet (st. 1), och eftersom han faktiskt undersökte bilen (Om än mindre ingående), kan han inte heller enl. st. 2 åberopa vad han borde ha märkt vid köpet. Att det är mörkt ute borde inte vara tillräckligt för Kalle att kunna hävda att han inte borde ha märkt rosten på bilen. Detta med hänsyn till bilköpets art men även hans möjligheter att undersöka bilen med ficklampa eller att träffas på en ljusare plats. Svaret blir därav att oavsett om det är ett materiellt fel eller inte och han i och för sig i ett senare led skulle kunna häva köpet, är felet inte relevant. Felet kan nämligen inte åberopas som fel av Kalle då han borde ha märkt det vid köpet. AvslutningHoppas att jag kunnat besvara dina frågor på ett pedagogiskt sätt. Det är inte helt enkla frågor och speciellt inte när det rör sig om många omständigheter som i din fråga. Om du behöver någon mer hjälp är det bara att återkomma till oss på Lawline där jag är mer än villig att besvara dina frågor. Tack, allt gott!

Deposition och avbokning i avtal

2021-02-22 i Avtal
FRÅGA |Hej, Har bokat en lokal men kommer ställa in. Evenemanget är i september, den 18 2021. Vill bara säkerställa. I avtalet står. "Avbokningregler- Vid avbokning upp till 6 månader innan eventet erhåller (företagsnamnet) deposition. Vid avbokning 3 månader innan eventet äger (företagsnamn) rätten att fakturera 100%."Det betyder att jag kommer få tillbaka min deposition. Har jag förstått det rätt då? Tack på förhand
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag tolkar det har du förstått det rätt. Företaget får en deposition vid avbokning upp till 6 månader men avbokar du 3 månader innan eventet äger rum har företaget rätt att få betalt för hela summan, som om eventet hade genomförts. Då behåller de alltså depositionen. Avbokar du i god tid verkar det dock som att du ska få tillbaka din deposition. Allt gott,