FrågaAVTALSRÄTTAvtal27/02/2023

Höja avtalspriset i efterhand

Hej! Bokade idag in min dotter på simskola. Gick in på simhallens sida och följde direkt länken för bokning. Där står inga priser. Inte heller på bokningssidan förrän man klickar på en specifik tid/grupp. Först då kommer priset fram. Valde direkt den senaste gruppen som fanns tillgänglig och fick upp priset 400 kr. Jag bokade och betalade och har gått en bekräftelse. En halvtimma senare ringer de från simhallen och säger att det blivit fel pris på just den gruppen och att det kostar 650 kr. Jag får betala mellanskillnaden vid första tillfället. Får de göra så när jag fått en bekräftelse? Jag har ju inte sett priset de säger någon annanstans innan jag bokade. Går jag in och läser under rubriken simskola står det ju 650 kr, men där var jag inte inne innan jag bokade eftersom jag tryckte direkt på länken för bokning.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.


Jag tolkar din fråga som att du undrar om simskolan i efterhand kan kräva ett annat pris än det du redan har betalat. För att besvara din fråga ska jag hänvisa till avtalslagen (AvtL).


Innebörd av ingånget avtal

Den generella principen inom avtalsrätten är pacta sunt servanda, vilket innebär att avtal ska hållas (AvtL § 1). Det är alltså innehållet i det avtal man har tecknat som gäller i första hand. I ditt fall föreligger ett avtal mellan dig och simskolan då du har köpt en lektion hos dem. Avtalet är att du ska betala 400 SEK för simlektionen.


Vidare framgår det i AvtL § 13 att ett avtalsvillkor som innebär att konsumenten ska betala mer för en vara, tjänst eller annan nyttighet än det angivna priset i avtalet är utan verkan mot konsumenten, om denne inte uttryckligen godkänner villkoret. Simskolan får alltså inte i efterhand ange ett annat pris än det ni ursprungligen har avtalat för. Om det blev ett fel i bokningen, är det deras ansvar.


Felskrivning

Emellertid framgår det i AvtL § 32 att vid felskrivning av avtal, blir avtalet utan verkan om det har skett ett förklaringsmisstag - exempelvis för att fel pris har angetts. Detta förutsätter emellertid att motparten vid ingåendet av avtalet har varit i ond tro, dvs misstänkt eller borde ha misstänkt att priset var felaktigt. Utifrån den bakgrundsinformation du har angett finns det inga omständigheter som skulle kunna sätta dig i ond tro.


Sammanfattning

Det avtalade priset för simlektionen är 400 SEK. Det är detta pris som gäller, trots felskrivningen - såvida simskolan kan visa att du var i ond tro om felskrivningen. I sådana fall blir avtalet utan verkan, och prestationerna återgår, vilket innebär att du får pengarna tillbaka. Utöver detta har simskolan ingen rätt att höja priset i efterhand utan ditt uttryckliga godkännande.


Om du har flera frågor är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.


Med vänlig hälsning,

Samer MajidRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”