FrågaAVTALSRÄTTAvtal26/12/2022

Entreprenörens rättigheter och skyldigheter vid ÄTA-arbeten

Hej! Jag undrar vad ett ”ÄTA-arbete” är och vad har en entreprenörens rättigheter och skyldigheter när det gäller Äta- arbete?

Lawline svarar

Hej! 


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 


Eftersom din fråga rör "ÄTA-arbeten" kommer jag besvara frågan utifrån vad som gäller mellan kommersiella parter, d.v.s. mellan två näringsidkare. En liknande reglering finns även i konsumenttjänstlagen, men då under beteckningen "Tilläggsarbeten". 


Standardavtalen AB04 och ABT06 


Eftersom det saknas särskild reglering i lag när det kommer till kommersiella entreprenadarbeten har det inom byggbranschen tagits fram standardavtal som reglerar entreprenadavtal. Standardavtalen kallas AB04 och ABT06 och används ofta inom olika typer av entreprenadarbeten. För att avtalen ska gälla måste parterna dock ha avtalat om detta. Det kan t.ex. finnas en hänvisning till något av standardavtalen i avtalet mellan entreprenören och beställaren. AB står för allmänna bestämmelser och T står för totalentreprenad. ABT06 är alltså mer lämpligt att använda när arbetet är en s.k. totalentreprenad. Vid en totalentreprenad är det entreprenören som ansvarar för både projekteringen och utförandet. AB04 är istället anpassad efter s.k. utförandeentreprenader. Då ansvarar beställaren för projekteringen och entreprenören ansvarar bara för utförandet. De båda standardavtalen är mycket lika varandra. Det är dessutom tillåtet för parterna att avtala bort vissa bestämmelser i avtalen. 


ÄTA-arbeten 


ÄTA är en förkortning för Ändrings-, Tilläggs- och Avgående arbeten. Det är alltså ett arbete som inte står med i de ursprungliga handlingarna men som entreprenören ändå kan komma att utföra. För att det ska röra sig om ett ÄTA-arbete måste arbetet ha omedelbart samband (både rums- och tidsmässigt) med entreprenörens arbete och som inte är av väsentligt annan natur. Det kan röra sig om åtgärder som entreprenören upptäcker och som behöver göras under tiden hen utför arbetet (dessa arbeten brukar kallas likställda ÄTA), men det kan också vara något som beställaren kommer på att hen vill ha för att slutresultatet ska bli bättre ("rena ÄTA"). 


Två exempel på ÄTA-arbeten: 

  • Beställaren ber entreprenören att använda ett annat material än vad som bestämts från början
  • En entreprenör som fått i uppdrag att dra ledningar upptäcker att kanalisation saknas trots att det i förfrågningsunderlaget stod att kanalisation skulle finnas. 


Entreprenörens rättigheter och skyldigheter vid ett ÄTA-arbete


En entreprenör är både berättigad och skyldig att utföra ett ÄTA-arbete. Det innebär att beställaren inte har rätt att anlita någon annan för att utföra arbetet och att entreprenören måste utföra arbetet om beställaren ger entreprenören uppdraget. För att entreprenören ska ha rätt att få betalt för ett ÄTA-arbete måste beställaren skriftligen ha beställt arbetet innan det påbörjas. Om det är entreprenören som upptäckt att något behöver göras (likställt ÄTA) måste entreprenören underrätta beställaren om detta. 


Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline på nytt. 


Med vänliga hälsningar, 

Sofia DanielssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”