Bundenhet vid kortfattade avtal

2019-08-31 i Avtal
FRÅGA |Hej!Jag har jaktmark och där jagar grannarna gratis, de har gjort så sedan den tidigare ägarens tid. Min tanke var först att skriva ett avtal med dem men det har inte blivit av. Om jag mailar till dem att de är fria att jaga där tills vidare, hur bunden blir jag då? Kan jag kräva att de slutar jaga när jag så önskar? Är det bara att meddela dem då? (Jag bor inte där.)
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I och med att dina grannar får jaga gratis kan ingen påstå att det handlar om ett så kallat arrendeavtal (ett avtal då en markägare ger en fysisk person rätt att använda markägarens mark). Avtalets rättsverkningar blir därför oklara. Om du skulle vilja avbryta avtalet och dina grannar skulle invända mot detta så kan det behöva ske av tolkning av avtalet, dvs. man måste ta hänsyn till sådant som inte står utskrivet i text, sådant som har avtalats muntligt sedan tidigare osv. En viktig juridisk princip är dock att den som påstår något har bevisbördan för detta, så om dina grannar till exempel skulle hävda att de ska få jaga på din mark för all evig framtid så är de upp till de att bevisa att så är fallet – och finns det inget skriftligt avtal så blir det svårt att bevisa. Dessutom är det faktiskt du som äger marken (äganderätt) och lånar ut denna utan avgift, något som förmodligen skulle ge dig en stor fördel i en sådan avtalstolkningssituation. Jag skulle dock starkt rekommendera dig att skriva ett mer utförligt avtal där avtalets längd och uppsägningstid finns tydligt utskrivet. På så sätt blir det lättare för dig att häva avtalet i framtiden. Du kan få hjälp av Lawlines jurister att göra detta här!

Vi hade avtal men person varken betalade eller gav info för frakt, är jag bunden av avtalet? Vad ska jag göra?

2019-08-29 i Avtal
FRÅGA |Hej, jag annonserade en vara på blocket för 500kr. Fick svar av en person att "hej jag kan köpa" och jag svarade att det går bra, hur går vi tillväga? Han svarade då att han "swishar snart" och skulle återkomma angående frakt. Jag väntade resten av den kvällen utan att höra något mer, nästkommande dag försökte jag nå personen då jag varken fått betalning eller fraktinfo. Till slut sa jag att om jag inte hör något från honom innan ett visst klockslag så säljer jag till en annan person som var intresserad. Flera timmar efter det klockslaget hörde han av sig och ville köpa, men då hade jag redan sålt till en annan. Han hotar nu med rättegång osv. och skickade en kalkyl där det kommer kosta mig 4000kr extra.Jag vill inte ha med personen att göra och har nu blockerat honom. Vad ska jag göra?
Oscar Jansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ni har ingått ett avtal En av de mest grundläggande principerna i vårt rättssystem är att avtal ska hållas (pacta sunt servanda). Har du ingått ett avtal så är du skyldig att hålla sin del i avtalet. Jag tycker att det ser ut som att ni helt klart ingått ett avtal: personen frågade om han kunde köpa, och du sa ja (anbud och accept, de grundläggande delarna i ett avtal). Även om ni inte hade alla detaljer för utbytet klara, menar jag att det finns tillräckligt för att säga att det fanns ett avtal. I min mening har ni alltså ingått ett avtal, och då är ju du som utgångspunkt skyldig att hålla din del: att leverera varan. Och då uppstår frågan om du kommer ifrån den skyldigheten på grund av hans inaktivitet. Jag kan tyvärr inte se att någon av avtalslagens (AvtL) grunder för ogiltighet skulle kunna vara giltiga här (se AvtL 3 kap.). Kan du häva avtalet?Det finns två möjliga grunder som gör att en säljare (du) kan häva ett köp. Att "häva" ett köp betyder att man får det att upphöra, att det inte lägre ska gälla. De två grunderna är antingen att:1.Köparen inte betalar eller betalar för sent (köplagen (KöpL) 48-49§) Du får det nog svårt att hävda att köparen inte betalat i tid. Av det du skriver verkar det ju helt enkelt inte som att du krävt betalning ännu (KöpL 49§ första stycket). Då kan det inte vara så allvarligt att du har rätt att häva (KöpL 54§ första stycket). 2.Köparen inte medverkar till köpet (KöpL 50§)Det är kanske framför allt denna grund du skulle kunna hoppas på, att inte köparen medverkat till köpet på ett sånt sätt du skulle kunna förvänta dig. Jag tror inte att det är så i detta fallet, du måste kunna acceptera att det tar några timmar för honom att återkomma. Jag förstår att det kan verka frustrerande att behöva vänta så länge, men du kan tyvärr inte förutsätta att få svar inom några timmar. Av olika anledningar kan människor vara otillgängliga. Att han var några timmar sen kan i alla fall inte vara så allvarligt för dig att det ger anledning att häva köpet (KöpL 55§ första stycket).Vad händer nu — vem har rätt till själva varan? Vem som har rätt till själva saken beror på om du lämnat ifrån dig varan ännu eller inte. Har du inte lämnat över saken till den senare köparen (köpare nummer 2) ännu, så är det den första köparen (köpare nummer 1, han som hotar med stämning) som har rätt till varan (handelsbalken 1 kap. 5§). Har du redan lämnat över saken till köpare nummer två, så är det köpare nummer två som har rätt till själva varan (lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre 2§). Av det du skriver så utgår jag dock ifrån att du lämnat ifrån dig saken till köpare nummer två, och att du nu alltså inte har varan hos dig längre. Vad har han rätt till för påföljder?Han som nu hotar med stämning har alltså rätt i att han skulle ha rätt till varan. Du kan ju inte leverera, så då har han rätt att begära vissa påföljder av dig. Att inte alls kunna leverera är allvarligt, så han har rätt till både att häva köpet från sin sida och skadestånd för skadan han lider på grund av det du gjorde (KöpL 25§ och 27§). Jag har svårt att säga hur stort skadeståndet skulle bli, men 4 000 kr låter lite väl kraftigt för en vara värd 500 kr.En rättegång brukar normalt riskera att bli väldigt dyr. Men eftersom att saken bara är värd 500 kronor, så finns det en tydlig begränsning för vad han kan kräva (rättegångsbalken 18 kap. 8a§). Han har till exempel rätt till ansökningsavgift och en timme rättslig rådgivning. Men det kan absolut ändå bli dyrt. Sammanfattning och råd -Personen hade rätt att köpa varan, du skulle inte sålt vidare den. Köpet var inte ogiltigt och hans agerande gjorde inte att du hade rätt att häva köpet. -Har du inte ännu lämnat över saken till den senare köparen, så ska du ge saken till personen du sålde till först. Sen får du i så fall försöka lösa problemet med den senare köparen, kanske är han/hon lite mer resonlig. -Personen har annars rätt till en viss ersättning för de problem ditt agerande orsakat. -Försök så långt som möjligt att undvika en rättegång, det riskerar att bli dyrt och det finns som sagt en tydlig risk att du förlorar. -Jag beklagar om det kanske inte var det svar du ville ha, men det är tyvärr det svar jag kan ge dig. -Behöver du mer kvalificerad juridisk rådgivning, kan du alltid boka tid med en jurist på Lawlines hemsida. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Värdering av avtal

2019-08-27 i Avtal
FRÅGA |Hej. Jag och min ex fru har ett boende som vi äger ihop som hon har lämnat sedan 6 månader tillbaka. Hon är inte längre skriven på addressen.Nu vill hon sälja huset och har kontaktat en mäklare.Kan hon skriva ett avtal med en mäklare om att sälja huset utan mitt samtycke? Jag var lite framåt och skrev ett avtal om är tänkt att reglera bodelningen av fastigheten. Hon har skrivit på detta men vägrar nu respektera detta utan försöker tvinga fram en försäljning. Har tänkt kontakta en jurist för att värdera det legitima i detta avtal runt bodelnining, men min fråga är hur brukar tingsrätten värdera just eget påskrivna avtal som inte bevittnats eller skrivits av en Jurist? Tack på förhand
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du har två frågor, (1) Om din ex fru kan sälja huset utan ditt samtycke, och (2) hur tingsrätten värderar eget påskrivna avtal som inte bevittnats eller skrivits av en jurist. I mitt svar utgår jag ifrån att det är en fastighet ni äger och inte en bostadsrätt.Kan din ex fru sälja huset utan ditt samtycke?Samägande av fastigheter regleras i lag om samäganderätt. Om ni köpte huset tillsammans så är ni samägare till huset. För att kunna förfoga över huset krävs det samtycke från samtliga delägare (2 § lagen om samäganderätt). Med förfogande menas exempelvis försäljning av huset. Därmed kan fastigheten inte säljas förens du har samtyckt till det.Det din ex fru kan göra om du inte samtycker till försäljningen är att ansöka om offentlig auktion hos tingsrätten. (6 § lagen om samäganderätt). Tingsrätten kan då besluta om att fastigheten ska säljas på offentlig auktion, utan att du gett ditt samtycke. Tingsrätten får inte besluta att en offentlig auktion ska ske om du och din ex fru har avtalat om att inte sälja fastigheten eller om du har synnerliga skäl som talar mot att fastigheten ska säljas på detta sätt.Svaret på din fråga är alltså både ja och nej. Din ex fru får inte utan ditt samtycka sälja fastighet på det "vanliga" sättet utan endast genom att ansöka om offentlig auktion hos tingsrätten. Det innebär att din ex fru kan sätta sig i en knepig situation om hon börjar skriva avtal med mäklaren då hon ändå inte kan sälja huset på ett vanligt sätt utan ditt samtycke. Hur brukar tingsrätten värdera eget påskrivna avtal som inte bevittnats eller skrivits av en jurist?Det är en svår fråga att svara på då det är väldigt olika från fall till fall och jag vet för lite om avtalet för att kunna ge dig ett tydligt svar på denna fråga. Det som kan sägas är att huvudregeln är att man får avtala om vad som helst, hur som helst och när man vill, samt att avtal ska vara gällande. Sedan finns det såklart begränsningar och för vissa typer av avtal finns formkrav.Som exempel på hur det kan skilja sig kan nämnas att om en bodelning görs i samband med skilsmässa så blir bodelnignsavtalet giltigt i och med undertecknandet. Om bodelning görs under äktenskapet, dvs. innan skilsmässan, måste en anmälan om bodelning göras till Skatteverket för att bodelnignsavtalet ska bli giltigt.Andra exempel på begränsningar i rätten att avtala hur man vill är att testamenten ska vara skriftliga och undertecknade av två vittnen för att vara giltiga och vid köp av fastighet finns krav på att avtalet ska vara skriftligt och innehålla vissa typer av uppgifter.Svaret på din fråga är att om det finns regler om hur ett visst avtal ska skrivas så kommer tingsrätten titta på om kraven är uppfyllda. Ett testamente som har kravet att det måste vara bevittnat kommer inte att ses som giltigt om vittnen inte finns. Om det finns krav på vittnen, registrering eller specifika uppgifter så kan det alltså vara avgörande om alla krav är uppfyllda för tingsrättens värdering av avtalet. Det kan därför vara bra att ta hjälp av en jurist när avtal skrivs så att man blir säker på att alla krav uppfylls.Med det sagt ska sägas att om det inte finns några krav på hur denna typ av avtal ska skrivas så spelar det ingen roll vem som har skrivit det eller om det är bevittnat. Huvudregeln är att avtalet mellan er gäller. Hur tingsrätten värderar det egenskrivna avtalet kan bero på flera faktorer, t.ex. om det är tydligt skrivet, om ni båda haft avsikten att ingå avtalet eller om någon av er lurat den andre. Hoppas du fått svar på din fråga!

Vad gäller om ett företag skickar en produkt utan att jag beställt något?

2019-08-26 i Avtal
FRÅGA |Jag fick,utan att ha blivit kontaktad, en försändelse på posten från R AB innehållande ett SD-kort och en faktura. Jag sände omedelbart i ett A4 kuvert med tre brevfrimärken. Jag skrev ett meddelande "jag har inte beställt något från er".Trots det har jag fått nya fakturor och påminnelser. Jag har nu ett inkassokrav från ett Inkassobolag som jag uppmanat att avsluta kravet.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att ett bolag ska få fakturera dig krävs att ett bindande avtal kommit till stånd. För att ett juridisk bindande avtal ska anses ha kommit till stånd krävs att det finns två överensstämmande viljeförklaringar - ett anbud som besvarats genom en accept. Jag uppfattar det som att du aldrig varit i kontakt med detta bolaget tidigare, även om så är fallet, måste du ha tackat ja till ett avtal som föreskriver en betalningsförpliktelse.Således har detta bolaget försökt sig på en s.k negativ affärsmetod vilket som huvudregel inte erkänns som bindande avtal inom det svenska rättssystemet. Du har ingen skyldighet att varken betala eller skicka tillbaka produkten. Du har all anledning att bestrida fakturan hos det inkassobolag som nu driver in skulden. Min bedömning är att det räcker att du påvisar att du aldrig haft något köpeavtal med detta bolaget för att din skuld ska skrivas av. Värt att tillägga är att all kommunikation via dig, R AB och inkassobolaget lämpligen sker skriftligen. Hoppas du fått svar på din fråga,MVH

Kan jag säga upp en hyresrätt med generalfullmakt?

2019-08-31 i Avtal
FRÅGA |Hej!Jag har generalfullmakt för min mor som är på kortisboende pga cancer och är i livets slutskede, hon väntar på boende och kommer aldrig hem till sin hyresrätt igen.Kan jag med fullmakten säga upp hennes hyresrätt? Det kommer att bli dubbel hyra med hennes boende på äldreboende. Hennes pension täcker inte den extra kostnaden
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om fullmakt finns i 2 kap avtalslagen.Om generalfullmakterEn generalfullmakt är en omfattande fullmakt som tillåter dig som fullmäktig att vidta alla rättsliga åtgärder som huvudmannen annars skulle kunna göra i eget namn. Om det faktiskt är en generalfullmakt du har så ska det alltså inte vara några problem att säga upp din mors hyresrätt. I det fall några begränsningar framgår av fullmakten får du givetvis inte strida mot dessa, men så borde inte vara fallet med en generalfullmakt.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

När ska man betala för en beställd tjänst?

2019-08-28 i Avtal
FRÅGA |Om man beställa ett måttbeställd port till ex. Och firman skicka ett ordererkännande, ska man betala det ? Eller ska man vänta tills arbetet är gjort.Är inte en ordererkännande bara ett bevis på överenskommelsen?Ska man inte vänta på en 'faktura' ?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inom juridiken applicerar man anbud-accept modellen som kan sammanfattas till att samstämmiga viljeförklaringar renderar i ett bindande avtal. Det finns inga krav på hur dessa anbuden eller acceptera ska gestalta sig, det kan göras på oändligt många sätt. Detta medför just den problematiken du beskriver, i vissa omfattande förhandlingar kan det vara svårt att urskilja i vilket skede avtalet blivit bindande för parterna. Generellt kan man nog säga att om du beställt en vara eller tjänst så ska betalning alltid ske mot faktura. Om du är osäker på om "ordererkännandet" utgör en faktura så är min rekommendation att du kontaktar bolaget i fråga. Avslutningsvis så betalar konsumenter ofta för tjänster när väl tjänsten är utförd. Det kan däremot skilja sig åt beroende på vilken affärsmodell din leverantör arbetar utefter. Det är en större trygghet för konsumenten att inte betala i förskott då reklamationsärende blir betydligt mycket enklare, men det innebär också en risk för näringsidkaren att kund inte betalar. Oavsett så finns det påtryckningsmedel för båda parterna om den ena eller andra inte fullföljer sina förpliktelser. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Odaterat avtal?

2019-08-27 i Avtal
FRÅGA |Min dotter har lånat ut en större summa pengar till sin sambo. Sambon och hon har signerat kontraktet men det är inte daterat. Gäller kontraktet ändå?
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att ett avtal ska vara giltigt, räcker det som huvudregel att anbud och accept överensstämmer enligt 1 § avtalslagen. Dateringen saknar således betydelse för avtalets giltighet, varför kontraktet mellan din dotter och hennes sambo fortfarande gäller.Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Kan jag som markägare neka dragning av fiber på min mark?

2019-08-23 i Avtal
FRÅGA |Jag har en fråga angående utbyggnad av fibernät.Kan jag som markägare neka att dragning av fiber dras på min mark? Vad säger lagen om detta?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som markägare är du i din fulla rätt att neka till nedgrävning av fiberkabel på din mark. När kabel dras över mark ingås det i regel avtal om så samt vilken ersättning markägaren blir berättigad till. Om du som markägare säger nej finns det dock en möjlighet för nätägaren att ansöka om ledningsrätt hos Lantmäteriet (jfr 1-2 § ledningsrättslagen). Att ansöka om ledningsrätt tar tid och kostar pengar, varför det oftast är en fördel med frivilliga överenskommelser mellan parterna.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,