FrågaAVTALSRÄTTAvtal07/05/2023

Gäller muntligt avtal mellan myndighet och privatperson?

Gäller muntligt avtal mellan myndighet och privatperson?

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga till Lawline!


Är muntliga avtal bindande?

Avtal kan träffas både skriftligen och muntligen (1 § avtalslagen). Detta innebär att även muntliga avtal kan vara bindande och juridiskt giltiga.


Är muntliga avtal med en myndighet bindande?

När det gäller avtal mellan myndighet och privatperson finns det dock vissa särskilda bestämmelser att ta hänsyn till. En myndighet har en skyldighet att dokumentera och registrera beslut och åtgärder som rör myndighetsutövning (27 § förvaltningslgen). Om avtalet därför på något sätt dokumenterats kan det vara lättare att bevisa, då muntliga avtal annars är svåra att bevisa.


Vidare ska det betonas att myndigheterna ska uppträda sakligt och opartiskt samt ge en god service (5 och 6 §§ förvalningslagen). Vid tillhandahållande av tjänster eller vid ingående av avtal med en privatperson är myndigheten bunden att agera i enlighet med dessa principer och uppfylla de skyldigheter som följer av avtalet. 


Därutöver kan det finnas särskilda regler som styr avtal mellan myndighet och privatperson, beroende på vilken typ av avtal det rör sig om och vilken myndighet det gäller. Det kan exempelvis finnas krav på skriftlighet eller formella beslut i vissa fall. I ditt fall vet jag tyvärr inte vilken typ av avtal det rör sig om och har därför svårt att säga om sådana särskilda regler föreligger i ditt fall.


Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man säga att muntliga avtal mellan myndighet och privatperson kan vara bindande och juridiskt giltiga, men det kan vara svårt att bevisa deras innehåll om det inte finns dokumentation eller andra bevis på avtalets tillkomst. Jag vet inte vilken typ av avtal du ingått med myndigheten men det är viktigt att poängtera att det även kan finnas särskilda bestämmelser som styr avtal mellan myndighet och privatperson, beroende på vilken typ av avtal det rör sig om och vilken myndighet det gäller.


Tack för din fråga och tveka inte på att höra av dig om du har följdfrågor!

Emelie SalehiRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”