FrågaAVTALSRÄTTAvtal07/04/2023

Kan man överlåta förhandsavtal för en bostadsrätt till sin sambo?

Hur och kan man överlåta ett förhandsavtal för bostadsrätt till sambo?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.


Jag tolkar in fråga som om du undrar ifall det är möjligt att överlåta ett förhandsavtal till sin sambo vid bostadsförening samt hur man isåfall går tillväga. Vid besvarande av frågan kommer jag att använda mig av Bostadsrättslagen.


Avtalsparter:

Huvudregeln är att ett avtal enbart är bindande mellan parterna som ingår avtal och binder alltså generellt inte tredjeman (det vill säga person utanför avtalet). Däremot kan avtalet medge undantag. 


Förstahandsavtal:

Enligt 5 kapitel. 10 § Bostadsrättslagen anges uttryckligen att förstahandstecknaren ej får sätta någon annan än sin make eller sambo i sitt ställe eller pantsätta sin rätt enligt förhadsavtalet. En överlåtelse eller pantsättning i strid mot detta är ogiltig.


Slutsats:

En överlåtelse är en övergång av äganderätt genom exempelvis köp, byte eller gåva. Detta innebär att du inte kan ge bort din rätt enligt enligt förstahandsavtalet men kan sätta din sambo i ditt ställe i förhandsavtalet enligt 5 kapitel. 10 § Bostadsrättslagen.


För vidare frågor om kontraktet rekomenderar jag dig att höra av dig till din bostadsrättsförening för vidare diskussion samt om hur du ska gå till väga för att sätta din sambo i ditt ställe ifall detta nu önskas att göras. Du kan även ta kontakt med en våra jurister (https://www.lawline.se/boka) ifall du är i behov av ytterligare vägledning. 


Hoppas att mitt svar gav dig någon klarhet och vid andra frågor är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Hälsningar, 

Melina KarlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning