Lån om man sitter i fängelse?

2021-02-21 i Avtal
FRÅGA |Får man ta ett lån på 125000:- om man sitter i fängelse ? Straffet är 3 år
Sophie Amalie Böje |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bevillning av låneavtal är inte reglerade i lag utan beror helt på långivaren. Jag rekommenderar dig därför att kontakta din önskade långivare för klarhet i frågan. Hoppas att svaret var behjälpligt och att du fick svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss igen.Med vänlig hälsning,

Kan en privat verksamhet kräva att deras besökare använder munskydd och plasthandskar?

2021-02-09 i Avtal
FRÅGA |Hej!Jag går nu en kommunal vuxenutbildning hos en privat skola i [en stad]. I utbildningen ingår ett antal fysiska träffar på skolan, och i informationsmejlet ang. detta står det att munskydd och plasthandskar ska användas.Jag undrar då; kan en privat verksamhet kräva att deras besökare använder munskydd och/eller plasthandskar?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga kan besvaras med allmänna kontraktsrättsliga principer. I Sverige råder avtalsfrihet, och det är upp till var och en att ingå avtal om vad man vill förutsatt att avtalet inte strider mot god sed eller lag, eftersom de då kan bli föremål för ogiltighet. Det finns inget som hindrar en privat verksamhet från att kräva att kunder i exempelvis deras butik ska använda munskydd eller dylikt. Detta gäller även den privata skolan som (enligt min tolkning av din fråga) hyr ut sina lokaler till den kommunalt bedrivna verksamheten. Jag antar att detta munskyddskrav inte gällde innan coronapandemin, och med tanke på att du informerats om att bära munskydd och plasthandskar så verkar kommunen (den privata verksamhetens avtalspart) ha acceperat detta nya villkor. Jag hoppas att detta besvarar din fråga, tveka inte på att höra av dig till oss igen om fler frågor dyker upp.

Vilket avtal gäller?

2021-01-31 i Avtal
FRÅGA |Jag vill säga upp ett hyresavtal för min hyresgäst. De hyr en vill av mig. De har tagit över ett kontrakt från tidigare hyresgäst men vi har skrivit ett eget avtal mellan oss där vi skrivit fem månaders uppsägningstid. Dock hävdar den nuvarande hyresgästen att det första avtalet gäller över det nya, att det då finns ett slutdatum för kontraktet. Detta äldre avtal hittar varken jag eller den första hyresgästen. Vad gör vi? Gäller det gamla, första avtalet eller det nya mellan mig och hyresgästen?
Nhi Tran |Hej! Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga! Enligt min bedömning gäller det nya avtalet mellan dig och din nuvarande hyresgäst. Detta eftersom det gamla avtalet gällde mellan dig och din dåvarande hyresgäst. Det gamla avtalet reglerade avtalsförhållande mellan dig och den tidigare hyresgästen och avtalsparterna är er två. Det som händer när den nya hyresgästen "tar över avtalet" är egentligen att du som hyresvärd går med på att ingå i ett nytt avtalsförhållande med den nya hyresgästen på samma villkor som i det gamla avtalet. Om ni skrivit ett "eget" avtal mellan er där det framgår att uppsägningstiden är fem månader så ska det gälla. Hoppas att det var svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare frågor. Vänliga hälsningar,

Handläggningstid försäkringsärende

2021-01-31 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag undrar om det finns någon lagstiftning kring hur lång utredningstiden i ett försäkringsärende får vara? Min flickvän var med i en allvarlig trafikolycka för tre år sedan, sjukhusvårdades i cirka ett år. Nu är läget stabilt sedan ett år och kommer inte förbättras radikalt enligt läkarna. Försäkringsbolaget har hittills inte betalat någonting då "utredningen pågår". Der låter inte helt rimligt kan jag tycka. Finns det ingen laglig gräns för hur länge de får dra ut på beslutet? Med vänlig hälsning
Oscar Rudén |Jag förstår din fråga som så att du funderar kring krav på försäkringsbolags handläggningstid.Till att börja med regleras detta i försäkringsavtalslagen (FAL) och räntelagen (RänteL). Ett försäkringsbolag som har underrättats om ett försäkringsfall är utan uppskov skyldiga att vidta de åtgärder som behövs för att utreda och reglera skadan. Skaderegleringen ska ske skyndsamt och med beaktande av försäkringstagarens intressen. Om försäkringstagaren har lagt fram all utredning som skäligen kan krävas för att utreda försäkringsbolagets betalningsskyldighet, så ska försäkringsbolaget betala ut ersättningen senast en månad efter det att försäkringstagaren har anmält försäkringsfallet. Om försäkringsbolaget inte betalar ersättning till försäkringstagaren inom en månad, så har försäkringstagaren rätt till dröjsmålsränta.(7 kap. 1 § 2 och 3 stycket FAL). (4 § 3 stycke och 6 § RänteL).Sammanfattningsvis innebär detta att du inte ska behöva vänta längre än en månad på att ärendet ska vara utrett samt betalning vara utbetald. I och med att det nu har gått en månad sedan du anmälde ditt försäkringsfall och om du har inkommit med de handlingar som skäligen kan krävas av dig för att ditt försäkringsbolag ska kunna utreda ärendet, så har du rätt att kräva försäkringsbolaget på dröjsmålsränta tills dess att utbetalning sker. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Kan man ingå avtal där betalning ska ske vid försäljning?

2021-02-21 i Avtal
FRÅGA |Hej jag har fått ett timmerhus i gåva, huset är i behov av renovering. Min Man har en enskildfirma och är timmerman får han med sin firma göra jobbet med betalning när jag säljer huset?Mvh
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Generellt i svensk rätt gäller avtalsfrihet som en grundläggande rättsprincip. Avtalsfriheten innebär att man är fri att avtala om vad man vill, men även att man är fri att inte avtala om man inte vill. Den innebär med andra ord att man själv bestämmer om man ska ingå avtal, med vem och vilket innehåll avtalet ska ha.Du kan med stöd i avtalsfriheten ingå avtal med din man om att han ska utföra arbetet på huset men få betalning först vid försäljning, såvida din man går med på ett avtal med sådant innehåll.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Får jag be om en kopia av en chattkonversation där jag ingick ett köpeavtal?

2021-02-01 i Avtal
FRÅGA |Hej:)Jag blev erbjuden ett avtal från ett företag som jag godkände. Konversationen där avtalet och villkoren beskrev skedde i chatten med en av företagets säljare/support. Jag bekräfta vad vi kommit överens om varpå säljaren godkände att det stämde. Jag blir tillfrågad på slutet om jag önskar kopia på chatten, med full tillit till företaget tackar jag nej.Nu när de har ändrat vad vi kom överens om så undrar jag ifall de har skyldighet och ge mig kopia på chatten då jag har önskat att få den. På deras hemsida står de att de sparar chatt konversationer med kunder. Tack
Anna Runåker |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av din fråga framgår det inte vad det är för köpeavtal som du ingått med företaget, men om du kontaktar deras kundservice borde de vara tillmötesgående och ge dig en kopia på chatten. Du kan även läsa företagets integritetspolicy på deras hemsida om vilka uppgifter som du har rätt att få tillgång till. Om du ingått ett köpeavtal som du inte längre vill vara avtalspart i har de flesta företag en ångerrätt du kan utnyttja för att ångra ditt köp, då hänvisar jag till de villkor som står i avtalet du skrivit på. Annars har du i egenskap av konsument ett starkt konsumentskydd vilket återfinns bl.a. i konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen och distansavtalslagen. Om du vill veta mer om dina rättigheter som konsument så rekommenderar jag dig att läsa konsumentverkets hemsida som beskriver dina rättigheter vid köp och reklamationer av olika varor och tjänster: https://www.konsumentverket.se/for-konsument/Du får gärna återkomma till oss om du har ytterligare frågor!Vänliga hälsningar,

Återkalla bankfullmakt

2021-01-31 i Avtal
FRÅGA |Hej. Det finns en fullmakt hos banken att min f.d make får teckna mina bankkonton. Nu vill jag återkalla den fullmakten, men banken säger att det är han som måste göra det. Stämmer det? Jag har påmint honom flera gånger, men fullmakten är fortfarande inte återkallad.
Natasha Fathifard |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår inte riktigt varför din f.d make ska återkalla en fullmakt som du gett till honom. Kan det möjligen vara så att banken missförstått dig på något sätt? Det är nämligen så att det är den personen som ger fullmakten till någon som kan återkalla den. Med andra, eftersom du har gett din f.d. make en fullmakt är det endast du som kan återkalla den. Fullmakten återkallas då genast när tredje man ( i detta fall banken) blir meddelad om återkallelsen från fullmaktsgivaren. Detta framgår av 13 § och 16 § avtalslagen.Förmodligen har banktjänstemannen missförstått dig eller inte haft kunskap på området. Mitt råd är att du meddelar banken igen om att du vill återkalla fullmakten genast. Tips är att spela in det samtalet eller återkalla fullmakten skriftligen- i bevissyfte. Om det skulle vara så att din f.d. make fortsätter teckna dina bankkonton trots att du bett banken ta bort fullmakten, kan banken nämligen bli skadeståndsskyldig till dig.Skulle det ändå vara några problem ska du vända dig till kontorschefen, som bör kunna lagen.Har du några fler frågor är du välkommen att ställa dessa!Önskar dig annars en trevlig helg!Med vänlig hälsning,

Om jag säljer en häst, är det då möjligt att göra så att köparen inte tillåts sälja den vidare?

2021-01-30 i Avtal
FRÅGA |Om jag säljer en häst, är det då möjlig att förhindra köparen att sälja vidare hästen genom en klausul i avtalet?
Anton Blomqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I enlighet med den grundläggande principen om avtalsfrihet är det fullt möjligt för dig att ställa upp villkor som förhindrar din avtalspart från att sälja hästen vidare efter köpet. Detta kan du göra genom att ställa upp ett så kallat överlåtelseförbehåll i avtalet där det framgår att personen som köper hästen inte tillåts sälja den vidare. Med vänlig hälsning,