FrågaAVTALSRÄTTAvtal23/10/2022

Kan man ha två personer som är fullmaktshavare vid en generalfullmakt?

Hej! Kan det vara 2 personer som är fullmaktshshavare vid en generalfullmakt? Alltså kan min pappa ge både mig och min syster fullmakten? 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Vilken lag som gäller i ditt fall

Fullmakter regleras i 2 kap. avtalslagen och därför kommer jag använda mig av det för att

besvara din fråga.


Svaret på din fråga 

Generalfullmakter nämns inte uttryckligen i lagen. Det som generellt följer av avtalslagen är dock att det inte finns någon begränsning i lagen om hur många fullmakter som kan ges ut. Det innebär därmed att er pappa kan ge fullmakt till både dig och din syster. 

Ett problem som kan uppstå när det finns fler än en fullmakt är att dessa kan strida mot varandra. Dessutom är generalfullmakt inte tydligt reglerad i lagen. Det kan därmed vara bra att detta i åtanke och eventuellt upprätta en fullmakt som tydligare kan reglera vad dig respektive din syster ska ha för ansvar. 

Det ni kan göra är då till exempel att upprätta en framtidsfullmakt som bättre reglerar om er pappa till exempel skulle bli dement och ni vill fortsätta ha fullmakten åt er pappas räkning. En framtidsfullmakt har dock många formkrav som man måste beakta vid ett upprättande för att den ska vara giltig. Reglerna om framtidsfullmakter regleras i lagen om framtidsfullmakter (LFF).

Formkrav vid upprättandet av framtidsfullmakt

För att en framtidsfullmakt ska vara giltig måste den som upprättar fullmakten vara över 18 år och ha förmåga att ha hand om sina angelägenheter (3§ LFF). En framtidsfullmakt ska vara skriftlig och den som ger fullmakten (fullmaktsgivaren) måste skriva under fullmakten i närvaro av två vittnen. Dessa vittnen ska veta om att det rör sig om en framtidsfullmakt och även bekräfta fullmakten med sina underskrifter. Dessa vittnen får i sin tur inte vara den/de som fått fullmakten (4§ LFF).

Av framtida fullmakten ska det framgå att

  1. det är fråga om en framtidsfullmakt,
  2. vem eller vilka som fått fullmakten (s.k. fullmaktshavare)
  3. vilka saker fullmakten omfattar
  4. vilka övriga villkor som gäller (5§ LFF)

Vad bör du göra nu?

Har du fler frågor eller behöver hjälp med att upprätta fullmakt är du alltid välkommen att vända dig till Lawline. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka. 

Med vänliga hälsningar,

Ellen HendarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”